Alerji Tedavisi

Alerji Tedavisi

Alerji Tedavisi

Alerjinin kesin sebebi nasıl belirlenir?

Eğer alerji pollen (çiçek tozu), ya da kiif’e bağlıysa genellikle sebebini bulmak için enjeksiyonla deri test­leri uygulanır. Besin, ya da ilâç alerjileri kendilerini bu test uygulamasıyla ortaya çıkarmazlar. Yemek yendikten ve ilâç alındıktan sonra alerji, yapılan in­celemeyle belirlenir.

Deri testleri ne derece ağrılıdır?

Biraz rahatsızlık meydana getirirler.

Deri testleri alerjinin artmasına sebep olur mu?

Hayır.çünkü test uygulanırken çok az ölçüde allergeıı, yani azdırıcı madde deriye verilir.   ‘

Test için enjeksiyonlar yaptırmamanın yolu var mıdır?

Evet. Sizin alerjilerinize tepki gösterecek bir donör kul­lanılabilir. Özellikle sizin alerjinize duyarlandırılmış bir kişi bulunarak.

Patch test nedir?

Bir allergeıı örneği deriye yerleştirilir ve orada birkaç gün bırakılır. Derinin o alanı tahriş edilmişse, bu uygu­lanan maddeye karşı alerjiniz olduğunu belirler.

Deri testinin pozitif olduğunu nasıl an­larsınız?

Deri kızarır, şişer ve kaşınır.

Alerjiler soya çekimle ilgili midir?

Alerjik bünyeye sahip olmakla ilgilidir. Meselâ, ailesin­de saman nezlesi, çocukta da astım olabilir. Yine de, ailesinin alerjik bünyeye sahip olması, çocuğun da ke­sinlikle alerjik olmasını gerektirmez.

Çocuklar genellikle kaç yaşlarında alerji eğilimi gösterirler?

Bazı besin maddelerine (süt gibi) olan alerjiler doğum­dan kısa bir süre sonra kendini gösterir. Saman nezlesi ve astım, çocuk birkaç yaşma gelinceye kadar ortaya çıkmayabilir.

Eğer ana ve babadan her ikisi de alerjik bünyeliyse, çocuklarının alerjiden et­kilenmeleri imkanı büyük müdür?

Evet. Her çocuğun % 50— 75 arası alerjik olma imkânı vardır.

Eşlerden sadece bir tanesinde alerji varsa çocuğun alerjik bünyeli olma oranı nedir?

Her çocuğun % 25 alerjik bünyeli olma imkânı vardır. Alerjik bünyeye sahip olmayan bir kişi­nin, ileri yaslarda alerjik olması mümkün müdür?

Evet.

Bazı ilâçlara karşı önceden alerjim ol­mamasına rağmen, neden şimdi onlara karşı alerjim oluyor?

Belirli bir süre, sürekli olarak kullanıştan ötürü bir has­saslık sık sık ortaya çıkar.

Alerji tedavisinde yer değiştirmek ya­rarlı mıdır?

Alerjimiz toza karşıysa, yer değiştirmek etkili olabilir, ancak belirli ölçüde de olsa her yerde toz bulunur. Aleıjiniz çiçek tozunaysa bu tozun bulunmadığı bir yere gitmekle geçebilir.

İklim değiştirmek alerjilere yararlı mıdır?

İklimin kendisi önemli bir etken değildir.alerji yapan maddenin (çiçek tozu, küf, toz) varlığı, ya da yokluğu kesin faktördür.

Toz alerjisini geçirmek için ne yapmam gerekir?

  1. Tozlu yerlerde bulunmayın.
  2. Halı, paspas ve perde kullanmayın.
  3. Evinizi özel olarak tozdan arıtın.

Bazı besin maddelerine alerjim varsa, hayatım boyunca bu alerji sürer mi?

Evet.

Gebe bir kadının, doğmamış çocuğunu alerjiden korumak için yapabileceği birşey var mıdır?

Hayır.

Erken yaşlarda çocuğu alerjiden önle­yebilmek için yapılabilecek birşey var mıdır?

Eğer çocukta besin alerjisi varsa, o besini vermemekle alerji belirtilerini durdurabilirsiniz; fakat alerji tedavi edilemez. Ya da temas alerjisi,türündeyse tahriş edici maddeden uzak tutulmalıdır.

Temas alerjisi nedir?

Tahriş edici maddeyle dokunmaktan meydana gelen alerji türüdür.

Genel sağlık durumunun kötü olması alerjiyi daha kötüleştirir mi?

Kötüleştirme eğiliminde olabilir.

Hangi durumlar alerjiyi şiddetlendire- bilir?

Üst solunum yolları enfeksiyonları kadar duygusal bas­kılar da alerjiyi kötüleştirebilir.

Alerjilerde haplar da enjeksiyonlar kadar etkili midir?

Hayır. Antihistaminik ilâçlar, enjeksiyonlarla yapılan hassaslığı azaltma kadar etkili değildir.

Alerjiyi kontrol altına almak için sade­ce bir defa olunan iğne var mıdır?

Hayır. Bu tür tedavinin etkili olduğu ispatlanmamıştır.

Alerji, kesin olarak tedavi edilebilir mi?

Hayır.fakat tedavi yoluyla,ya da alerji yapan maddeyle ortadan kaldırmakla hastalığın belirtilerini durdurmak mümkündür.

Psikiatri tedavisi alerjinin geçmesini sağlar mı?

Evet, bazı durumlarda.

Astım

Astım

Alerjiler bulaşıcı mıdır?

Hayır.

Alerjisi olan bir kişi mikroplara karşı daha mı fazla duyarl1dır?

Eğer aleıji solumun yollarındaysa, kişi solunum yolları enfeksiyonlarına yatkındır. Bununla birlikte, alerjisi olanlar genel olarak mikroplara karşı daha fazla duyarlı değillerdir.

Bir yemeği pişirmek, ona olan alerji du­rumunu azaltır mi?

Mümkündür; özellikle yumurtalı ve sütlü maddelere alerji varsa.

Alerjinin sebep olduğu burun akmasına karşı ne yapılabilir?

Antiiıistaminik ilâçlar belirtileri azaltabilir ve efedriııli burun damlaları,ya da benzeri ilâçlar durumu hafifle­tebilir.

Alerjinin sebep olduğu göz iltihaplan masını önleyecek ilâç var mıdır?

Antialerjik göz damlaları bazen etkilidir.

Antihistaminiklerin tehlikeleri neler­dir?

Fazla miktarda alınırsa, uyku durumu yaratırlar ve böylece araba kullananlar için tehlikeli olabilirler.

Antihistaminik ilâç alırken araba kul­lanabilirmiyim?

Evet. Fakat araba sürerken uyumamaya dikkat edilmelidir. Bu yüzden, yanlız olarak araba kullanılmaması, ya da uzun yola çıkılmatnası tavsiye edilir.

Astım nöbeti geçirirken tıkanarak ölme söz konusu olabilir mi?

Bazı nöbetler tıkanma noktasına ulaşabilir. Şiddetli as­tım nöbetine tutulan bir hastayı bazen hemen hastane­ye kaldırmak gereklidir.

Önemli alerji belirtileri görülürse ne yapılmalıdır?

En yakın hastanenin acil servisine başvurulmalıdır.

Şiddetli astım nöbetini geçirmek için ne yapmak gerekir?

Eğer sık sık böyle nöbetlere tu tutuyorsanız, kendinize iğne yapmasını öğrenmeli ve her zaman uygun ilâçları yanınızda bulundurmalısınız. Ailenizde biri astım nö­betlerine tutulma eğilimindeyse, onlara da iğne yapma­yı öğrenmelisiniz.

Astım nöbeti için klinik tedavisi gerekli midir?

Evet. Tek iğneyle astım nöbetini geçirmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden klinikte ilk yardım uygulama­ları gerekebilir.

İlâç kullanmadan astım nöbetlerini geçirme çareleri var mıdır?

Evet. Spreyle havayı nemlendirmek bazı durumlar­da etkilidir.

Yedek vitamin ve mineraller alerji du­rumunu hafifletir mi?

Hayır. Fakat, kişide vitamin, ya da mineral yetersizliği varsa, alerjiler daha belirginleşir, bunun için doktoru­nuzla görüşmelisiniz,

Bir maddeye alerşik olmam, başka mad­delere de alerjik olmamı gösterir mi?

Hayır.

Kansızlık, ya da yetersiz beslenme alerji durumumu etkiler mi?

Şiddetlendirebilir.

Polen (çiçek tozu) alerjisi olan kişiye ameliyatın etkisi nedir?

Ameliyat olma kararı hastaya bırakıldığı durumlarda alerji mevsimi sona erene kadar ameliyatı ertelemek uygundur.

Alerjisi olan bir çocuğun bulaşıcı has­talıklara karşı aşılanması sakıncasız mıdır?

Bu, çocuğun alerjilerine bağlıdır. Yumurtaya karşı alerjisi olan çocuklar bazı aşılardan sakınmalıdır; alerjik deri hastalığı olan çocuklar için çiçek aşısından sakınmalıdır.

Alerjisi olan bir çocuk kampa gönderi­lebilir mi?

Evet. Alerji yapan etkenlerden uzak durması kontrol altına alınırsa gönderilebilir.

Alerjim olduğu bir böcek tarafından isırılırsam, hangi acil tedbirleri alma­lıyım?       •           .           . .

Yamnızda sürekli enjeksiyon bulundurmalısımz.dok- torunuz size uygun olan ilâcı verecektir.

Böcek ısırmalarına engel olmam için ne yapmam gerekir?

Alerjiniz olduğu böceğin yakınlığında parfüm, ya da saç spreyi kullanmayın.Böcek yakınlardaysa, açıklık yerde yemek yemeyin.Parlak renkli giysiler kullanmayın,

Alerjisi olan kişiler hangi tür ilaçları kullanmalıdırlar?

Bunları doktorunuz söyleyecektir. Bunlar, antihista- minler, efedrin, adrenalin, ya da kortisondur. Alerjiyi kontrol altına almak için, kor- tisonlu ilâçlar almak sakıncasız mıdır?

Sadece, doktorunuz tarafından tavsiye edilirse. Antibiyotik almak alerjilere yararlı olur mu?

Hayır. Tersine, birçok kişi bazı antibiotiklere karşı alerjiktir.

Alerjinin belirli bir makyaj malzemesin­den, ya da parfümden olduğunu nasıl anlayabilirim?

Alerji durumunu denedikten sonra, giderek o maddeyi kullanmayı azaltarak.

Bir başkasının kullandığı parfüm, ya da kozmetik diğerini etkileyebilir mi?

Evet.

Doktorunuza soracağınız sorular

Duyarlılık'(hassaslık) testleri alerji sebebirii ortaya çı­karmakta güvenilebilir mi?

Alerjinin bünyesini belirleyecek herhangi bir kan testi var mıdır?

Çocuklarımda da bendeki alerjinin olma şansı nedir? Alerjim geçebilir mi?

Çocuğumun alerjileri geçebilir mi?

Alerji belirtilerini azaltmak için ne yapabilirini?

Bu enjeksiyonları kaç yıl süreyle yaptırmam gerekir? Yılda kaç defa enjeksiyon yaptırmalıyım?

Hayatımın sonuna kadar alerji tedavisi görmem gereke- cek mi?

Psikoterapi alerjime yardımcı olabilir mi?

Alerji durumum için antihistaminli ilâçlar yararlı mı­dır?

Aleıjim bütün yıl boyunca sürecek mi?

Yılın hangi zamanı alerji belirtilerim olabilir?

Yaşadığım yeri değiştirmek alerjimi önlemeye yararlı olabilirini?

Alerji durumumu hayvanlar etkiliyor mu?

Aldığım besinler aleıjimi etkiliyor mu?

Hava, alerjimi etkiliyorum?

Havayı değiştirme, alerji belirtilerini azaltmaya yararlı olabilir mi?

Çocuğumun yumurtaya alerjisi olduğu halde, bağışık^- lık kazandırıcı bütün maddeler kendisine uygulanabilir  mi?

Çocuğum alerjisi olduğu halde pikniğe, ya da kırsal bölgelere gidebilir mi?

İşimde kullandığım maddelere alerjim olduğu için, işimden ayrılmam gerekir mi, yoksa bu belirtiler ilâç­larla kontrol altına alınabilir mi?

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz