Kalça Kemiği (Koksa Kemiği)

Kalça Kemiği (Koksa Kemiği)

KALÇA KEMİĞİ (KOKSA KEMİĞİ): Kalça kemiği “tlium”, “İskium” ve “Pubis’adını alan üç ayrı kemikten oluşmuştur. 15 yaşma kadar, sözünü ettiğimiz bu kemikler kıkırdak dokusuyla birbirlerine tutunmuşlardır. Bu yaştan sonra kıkırdak dokusu kemikleşir ve kalça kemiği ilium, iskium ve pubis parçalarından kurulmuş olan tek bir kemik halini alır İlium parçası kalça kemiğinin üst bölümünü oluşturan yassı bir kemiktir. İskium ise kavis biçimindedir, kalça kemiğinin alt arka bölümünü oluşturur. Pubis bölümü de kavis biçiminde olup, kalça kemiğinin alt-ön bölümünü kurar. Kalça kemiğini kabaca incelediğimizde gözümüze üç oluşum çarpar.

Bunlar üstte geniş ve yassı bir kemik parçası, bunun altında kemiğin dış yüzünde bir eklem oluşumu ve bunun altında ortası delik bir kemik bölümü vardır. Üstteki geniş kemik parçasının tümü “İlium” kemiğine aittir. Bunun iç-yan yüzü [iskelette öne ve iç yana bakar) oldukça düzgün bir çukur içerir. Bu çukura “İliak çukur” denir. İliak çukurun hemen gerisinde ve ortaya yakın bir bölgede kulak kepçesine benzeyen bir eklem yüzeyi bulunur. Bu eklem yüzeyine “Fasies orikularis” denir. Fasies orikularis kuyruk sokumu kemiğinin yan yüzündeki eklem yüzeyi ile eklemleşir. Fasies orikularisin biraz üstünde “Tuberositas iliaka” denilen bir tümsek bulunur.Bu tümseğe, iliumu kuyruksokumu kemiğine bağlayan bağlar tutunmuştur. İlium kemiğinin dış yan yüzüne bakıldığında ön kenarda iki, arka kenarda ise bir tane kemik çıkıntısı görülür. Bu çıkıntılar iç yan yüzden bakıldığında da görülür. Ön kenardaki üst çıkıntıya “Spina iliaka anterior superior”, alt çıkıntıya da “Spina iliaka anterior inferior” denir. Arka kenardaki tek çıkıntıya ise “Spina iliaka posterior superior” denir. İlium kemiğinin üst kenarının Ön bölümüne “Krista iliaka” denir. Kemiğin dış yüzünde görülen eklem oluşumuna “Asetabulum” denir. Asetabulum geniş ve derin bir çukur görünümündedir. İskelette buraya “Uyluk” kemiğinin başı eklemleşir. Asetabulum-daki asıl eklem yüzeyi yarım ay biçiminde olup “Fasies lunata” adını alır. Fasies hınatanın çevrelemiş olduğu ortadaki çukurcuğa “Asetabulum çukuru” denir. Normalde çukurun içinde yağdan yapılmış bir yastıkçık bulunur. Asetabu-lumu, kalça kemiğini oluşturan üç kemik kurmuştur. Bu eklem oluşumunun içine, çatal tarafı öne bakacak biçimde yatık bir “Y” harfi çizecek olursak, bunun çatal bölümü içinde kalan kemik parçası “Pubis kemiği” tarafından, “Y” harfinin yatay kolunun üstündeki kemik alam “İlium kemiği” tarafından, alttaki kemik alanı ise “İskium kemiği” tarafından oluşturulmuştur. Ortası delik olan kemik bölümü iki kemikten kurulmuştur. “Obturator delik” denilen bu deliğin ön bölümü pubis kemiği, arka bölümü de iskium kemiği tarafından kurulmuştur. Pubis kemiğinin ön ucunda “Pubis tümseği” denilen bir tümsek bulunur.Bu tümsek karşı taraftaki eş tümsekle birleşerek “Simfizis pubis” denilen sabit bir eklem oluşturur. îskium kemiğinin arka alt bölümünde “İskium. tümseği” denilen bir tümsek bulunur. Sandalyeye oturulduğunda kaba etler altında hissedilen kemik parçası bu tümseğe uyar..

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz