İlk Yardım

  • İLK YARDIM
  • İlk Yardım için yorumlar kapalı
  • 4.102 kez görüntülendi

İlk Yardım

İlk Yardım

Suni Teneffüs

Suni Solunum

Suni Solunum

Ağızdan—ağıza soluk verme en etkili suni teneffüs şeklidir. Uygulanış biçimi aşağıda belirtilmektedir:

Hastayı sırtüstü yatırın.

Boynu, ya da göğsü sıkan yaka, ya da herhangi bir elbiseyi gevşetin.

Başın düz durması için çenesini kaldırın. Bu durum havanın ciğerlere ulaşmasını  sağlayan en iyi yoldur.

Hastanın burun deliklerini kapatmak için parmaklarınızla burnunu iyice sıkın.

Derin bir soluk alın ve ağzınızı hastanın ağzının tam üstüne bastırıp bütün gücünüzle soluğunuzu hastanın içine bırakın.

Ağzınızı hastanın ağzından kaldırın; böylece sizin verdiğiniz havanın hastamn ciğerlerinden dışarı çıkmasını sağlarsınız.

Bu işlemi beş—altı saniyede bir tekrarlayın. (Dakikada 10-12 defa)

Hastada nabız ve kalp atışları olduğu sürece ağız-

dan—ağıza yaptığınız canlandırma işlemini durdurmayınız. –

Yorulur yorulmaz, suni teneffüsü başkasının devam ettirmesini sağlayın.

Hastanm ağzında balgam, tükürük Birikmişse ve havanın ciğerlere ulaşmasını engelliyorsa, ağzını silin.

Hastamn nabız ve kalp atışları durduğundan kesinlikle emin olmadan suni teneffüsü durdurmayın. Ağızdan soluk vererek canlandırma işleminin birkaç dakikadan başlayarak bir saatten fazla sürdürülmesi gerekebilir.

12.        Hasta kendiliğinden birkaç defa soluk aldıktan hemen sonra suni tenefîîis işlemini bırakmayın. Hasta normal, düzenli soluk alıp verene kadar işlemi sürdürün.

13.       Soluk alıp verme normale döndükten sonra hastayı sakin ve sıcak bir şekilde tutun. Doktor, ya da cankurtaran gelinceye kadar kıpırdatmayın.

14.       Hastadan herhangi bir mikrop, hastalık kapmaktan korkmayın. Bir hayat kurtarabileceğiniz? unutmayın!

Ağızdan—ağıza soluk verme en etkili suni teneffüs şeklidir. Uygulanış biçimi aşağıda belirtilmektedir:

Hastayı sırtüstü yatırın.

Boynu, ya da göğsü sıkan yaka, ya da herhangi bir elbiseyi gevşetin.

 

**Hastayı yarı oturur duruma getirin.

**Hastanın yürümesine, ya da dolaşmasına izin vermeyin.

**Hastanın yanında kalp ilâcı olup olmadığım araştırın. Eğer varsa, size vereceği talimata göre ilâcı verin.

**Derin soluk aldırmaya çalışın.

**Hastanın soluk alması durursa, ağızdan—ağıza, suni teneffüs uygulayın.

**Kalp durursa kalp masajı yapın.

—Hastayı sert bir yere sırtüstü yatırın. (Hasta yumuşak bir yataktaysa çok dikkatle yere alın.)

—Diz çökün ve hastanın bacaklarını iki yana açın. —Sağ avucunuzu hastanın göğüs kemiğinin üstüne koyun.

—Sol avucunuzu sağ elinizin üstüne koyun ve göğüs kemiğinin birkaç santim çökmesini sağlayacak şekildebastırın.

—Bastırmayı durdurun.

—Kalp atışları başlayana kadar her bir—iki saniyede bir, basıp durdurma işlemine devam edin .Kalp atı larının başladığını hastanın göğsüne kulağınızı dayayarak anlayabilirsiniz.

—Kalp atışı duyulmuyorsa, kalp mesajına en azından on-onbeş dakika devam edin.

—Kalp atışları hafif ve ara sıra duyulduğu zaman masajı bırakmayın.. Normal ve düzenli atış ritmi geri gelinceye kadar devanı edin.

—Hasta kendine gelirse, kımıldatmayın. Cankurtaran çağırın ve doktora başvurun.

Kanamalarda İlk Yardım

**Kanayan yaranın tam üstüne (Eğer varsa) steril (Mikroplardan arınmış) bir gazlı bez, temiz bir mendil, ya da peçeteyle bastırın.

**Kanayan yerin üstüne kuvvetle bastırmak ve bu şc kilde beş—onbeş dakika tutulmalı. Baskının kuvvetli olması için parmaklarınızı, ya da avucunuzu kullanın.

**Yapılan baskıya rağmen kanama devam ediyorsa ve kanayan yer kol, ya da bacaktaysa yaranın beş—on santim kadar üstünden bir sargıyla iyice sıkın. Sargı- ınn on—onbeş dakikadan fazla kalmaması gerekir.

**Kanı durdurmak için kola ya da bacağa saracağınız bu sargıyı mendilden, kravattan, eşarptan, ya da bir kemerden yapabilirsiniz.

**Kanamayı yaranın üstüne yapılan baskıyla durdurmaya çalışmadan önce hiçbir şekilde sargıyla sıkılmaması gerekir. Sıkı sargı kolda, ya bacakta uzun süre kalırsa o bölgenin kanla beslenmesinde kalıcı zararlar meydana getirir.

**Yara su ve sabunla iyice temizlenmelidir. Yarayı temizlemek için tentürdiyot ve diğer kuvvetli antiseptik maddeler kullanmayın.

**Yarayı sararken kan dolaşımını engelleyici şekilde «fc^ılmamasına dikkat edin.

** Kanamayı durdurmak amacıyla boynu. jgöğüsü vc karın bölgesini hiçbir zaman bezle sıkmayin.

**Genellikle iç kanamalar, kanlı dışkı, öksürükle kan gelmesi, ya da kan kusmayla belirlenir. Böyle durumlarda hastanın sakin bir şekilde düz bir yere yatırılması ve hemen doktor çağırılması gerekir. Hastaya içecek birşey, ya da ilâç vermeyin.

Tıkanmalarda İlk Yardım

Tıkanmalarda İlk Yardım

Tıkanmalarda İlk Yardım

__Hasta çocuksa başaşağı çevirip arkasına vurun,

__Hastayı öksürtmeye çalışın.

__Tıkanıklığı yapan madde öksürükle dışarı çıkarılamazsa, hastanın ağzına işaret parmağınızı sokarak boğazına işaret parmağınızı sokarak boğazına doğru dürtükleyin. Bu işlem genellikle yabancı cismi yerinden oynatacak ve dilin arkasına el ile alınabilecek duruma getirtecektir.

__Tıkanma devam ediyor fakat hasta soluk alabiliyorsa, derhal en yakın hastaneye götürün.

Hasta morarır ve tam olarak soluk alamaz duruma gelirse ve yakında başvurabileceğiniz bir doktor, ya da hastane yoksa (Hastanın tıkanmadan ötürü ölmek üzere olduğu açık seçik anlaşılmaktadır) acil olarak Trakyotomi (Trakea ameliyatı) yapmalısınız.

** Bir elinize bir bıçak alınız.

**Öteki elinizle soluk borusunu tutunuz.

**Soluk borusunun ortasından, gırtlak çıkıntısının altından bir delik açın.

**Bıçağın ucunu batırdığınız yerde çevirmeye başlayın. Bu, deliğin açık olmasını ve hastanın soluk almasını sağlar,

**Hastayı en yakın hastaneye götürün.

Kırık Çakallarda İlk Yardım

__Yakınınızda bir doktor, ya da yardım edebilecek bir kişi varsa hastayı kımıldatmayın

__Hastayı yaralı ayağı üzerine durdurmayın.

__Doktor, ya da cankurtaran çağırma imkânı varsa kırık kolu, ya da bacağı düzeltmeye kalkmayın.

__Deride yarık varsa çıkık kemiği geri itmeye kalkmayın.

__Kanamayı üstüne bezle baskı yaparak durdurmaya çalışmadan önce ve çok fazla kanama olmadıkça bantlasıkmayın.

__Derideki herhangi bir yarığın üstüne steril (Mikroplardan arınmış) gazlı bez, ya da temiz bir mendil koyun.

__Hastanın yerinden kımıldatılması gerekiyorsa, kımıldatmadan önce kırık kemiği sarın:

*Şemsiye, baston ya da düz bir tahta parçası destek olarak kullanılabilir. Kırık kemiğin oynamaması için üstünü mendil, kravat, eşarp, ya da bir kumaş parçasıyla sarın.

*Sıkı sarma sırasında doğacak basıncın vücut dokusuna zarar vermesini Önlemek için, vücutla tahta arasına bir bez parçası, ya da bir mendil koyun. —Omuz kemiği, köprücük kemiği ve kol kemiği kırıklarında kolun dikkatle vücuda sarılması gerekir. Bunu yapmak için gömlek; eşarp ya da bant kullanabilirsiniz.

*Kırık kol dirsek kısmından bükülmüşse kolu o durumda vücuda sarın.

*Kırık bacak sağlam bacağa iyice sarılmalıdır.

*Kırıklara uygulanan ilk yardımın aynısını çıkıklara da uygulayın. Yakınınızda yardım isteyebileceğiniz bir tıp uzmanı varsa çıkık kemiği yerine getirmeye çalışmayın. Yardım göremeyeceğiniz durumda çıkık kolu, ya da bacağı sertçe çekin ve vücuda sarın.

*Hastayı yatar durumda hareket ettirin.

*Yaralanma boyun ya da sırttaysa hastanın vücudunu dik tutun. Hastanın boynunu eğmeyin,başını kaldırmayın. Hastayı midesinin üstüne, yüzükoyun yatırın. Hastanın başka bir yere götürülmesi gerekiyorsa, ancak bu şekilde götürün.

Yanıklarda İlk Yardım

1-Yanıklar on—onbeş dakika akar soğuk su altında tutulmalıdır.

2-Yanan yerde kir varsa, soğuk suyun, altında tutulurken fazla asitli olmayan bir sabunla temizlenmelidir.

3-Yanıkların üstü temiz bir gazlı bezle örtülmelidir.

4-Su toplamış yanıklara hiçbir şey yapmayın. Patlatmayın

5-Yanıkların üstüne yağ, ya da merhem sürmeyin

(Doktorunuz gerektiğinde ilâç verir.)

6-Yanık ileri derecedeyse, hasta böl miktarda su içirilmelidir.

7-Hastada şok belirtileri (Hızlı, zayıf nabız atışı, nefes darlığı, aşırı terleme; yüzün kül rengine dönüşmesi, heyecan) görülürse, battaniyeyle sarılmalı, sıcak ye sakin olması sağlamalıdır.

8-Hafif ve basit yanıkların dışındaki bütün yanıklar doktor tarafından tedavi edilmelidir. Hastayı doktora ya da en yakın hastaneye gööirön.

9.Kiıııyasal maddelerden olan yanıklar derhal akan soğuk su altında temizlenmelidir. Böyle yapılması özellikle gözde olan yanıklar için geçerlidir.

Kasılmalarda-Bayılmalarda İlk Yardım

1-Başın yaralanmadığına emin ‘Olmalısınız. Başta yara ve şişlik olup olmadığına bakın.

2-Hastanın kendini yere atmasını engellemeyin, sadece kendini tehlikesizce sağa sola atması için bulunduğu yeri açın.

3-Üstündeki sıkı yaka, kemer ve başka giysileri gevşetin.

4-Nöbet geçiriyorsa dişleri arasına bükülmüş bir mendil koyun. Kaza sonucu ısırılmamaya  dikkat  edin. Parmaklarınızı hastanın ağzından uzak tutun.

5-Hastanın kasılma hareketlerini engellemeye çalışmayın

6-Hastanın yüzüne soğu su dökmeyin

7-Hasta sakin fakat bilinçsizce dümdüz yatırın, bacaklarım ve ayaklarını vücut seviyesinden aşağı yukarı otuz santim kadar yukarı kaldırın.

8-Hastayı tanımıyorsanız üstünü arayın. Üstünde böyle durumlarda yapılacak işlemleri ve aranacak kişiyi bildiren bir kart bulunabilir.

9-Ayılan, ya da – nöbeti ge’ en hastayı yalnız bırakmayın. Geçirdiği durumu anlaması yarım—bir saat kadar sürebilir.

10-Nöbet geçiren çocuğu kucağınıza almayın .Bay- gmhk ve nöbetler çok ender olarak birkaç dakikadan fazla sürer. Çocuğu yatakta tutup bir doktor, ya da cankurtaran çağırmak daha uygun bir davranıştır.

11-Nöbet geçiren çocuğu suya sokmayın.

12-Baygınlık, yada nöbet geçiren herkes kendine geldikten sonra zaman kaybetmeden bir doktora gösterilmelidir.

Zehirlenmelerde İlk Yardım

-Bütün zehirlenmelerde midenin mümkün olduğu kadar çabuk boşaltılması gerekir. Bunu yapmanın en çabuk yolu parmağınızı hastanın boğazına sokarak ya da hastaya dik tuzlu su içirerek kusmasını sağlamaktır.

(Büyük bardak suya bir çay kaşığı tuz konmalıdır.)Yapılacak ikinci iş, hastanın zehirlendiği maddeye karşı uygun panzehiri vermektir.)

– Hasta kusmaya başlayınca başım hafifçe yana çevirin. Böyle yapmak kusmuğun ciğerlere gitmesini önler.

-Zehir şişesini (Ya da kutusunu) doktora göstermek üzere saklayın. Bu durum hastanede yapılacak özel tedaviyi belirlemeye yarar.

-Zehirli maddenin midede, ya da koklayarak ciğerlere çekilmiş olmasından ötürü hastanın soluk alması genellikle güçleşmiştir. Bunun için hastanın üzerindeki bütün sıkı elbiseleri gevretin ve gerekirse suni teneffüs yaparak solunuma yardımcı olur.

Gaz Boğulmalarında İlk Yardım

__Temiz havanın içeriye girmesini sağlamak için bütün pencere ve kapıları açın.

__Hasta soluk alamıyorsa ağızdan—ağıza sunî teneffüs yapın.

__Hastada kalp atışları olduğu sürece suni teneffüse devam edin.

__Hasta kendinden geçmişse derin soluk aldırmaya çalışın,

__Hasta soluk alamıyor, ya da solukları düzensizse polis çağırarak akciğere hava verme cihazı getirtiniz.

__Hastayı sıcak tutunuz.

__Hasta iyileştikten sonra bile ayağa kaldırmayınız.

Elektrik Şokunda İlk Yardım

Elektirk Çarpmasında İlk Yardım

Elektirk Çarpmasında İlk Yardım

1-Elektrikle temas halinde olan kişiye dokunmayın. Sizi de elektrik çarpabilir.

2-İmkân varsa elektrik akımını hemen kesin.

3-Hastayı hemen elektrik temasından ayırın. Kuru bir İahta parçası, bükülmüş gazete, ya da kuru lâstik eldiven kullanarak elektrik kordonunu itebilirsiniz,

4- İmkân varsa balta ya da buna benzer bir aletle -Tahta saplı— elektrik yüklü teli kesebilirsiniz.

5-Hasta soluk almıyorsa, suni teneffüs yaptırın. Kalp atışları olduğu sürece suni teneffüsü devam ettirin.

6-Yanıklara karşı ilk yardımı uygulayın. (Yanıklar bölümüne bakınız.)

7-Hasta soluk alıyorsa sıcak tutun ve yarı—oturur duruma getirin. ,

8-Bir cankurtaran, ya da doktor çağırın.

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.