Cinsel Hastalıklar

  • CİNSEL SAĞLIK
  • Cinsel Hastalıklar için yorumlar kapalı
  • 2.051 kez görüntülendi

Cinsel Hastalıklar

Cinsel Hastalıklar Ve Cinsel Bozukluklar

Seks bozuklukları : Seks bozuklukları veya cinsel sapıklıklar çeşitlidir. Bunların bir, ikisinin kadınlarda görülmesine karşılık çoğu ruhsal yapısı bozuk erkeklerde bulunur.
Homoseksüellik :

Doğa yasalarına göre zıt cinsler, erkekle dişi birbirlerini çekerler. Erkek, kadın arasındaki ilişki doğal sayılır ve buna heteroseksüellik denilir. Fakat bazen bir insan sadece kendi cinsinden olanlara ilgi duyabilir. Bir erkek yine erkeklerle ilgilenir. Veya bir kadın sadece kadınlardan hoşlanır. Bu duruma da homoseksüellik denilir. Homoseksüelliğin iki nedeni olduğuna inanılmaktadır. Birincisi hormonlardaki dengesizliktir. Her erkekte az miktarda kadın hormonu ve her kadında da az miktarda erkek hormonu bulunur. Fakat bazı tiplerde az olması gereken hormon fazladır. Bir erkekte kadın hormonu fazla olursa vücut yuvarlakça hatlı olur. Kalçalar ve bacak üstleri yağlanır. Ses pek kalınlaşmaz, vücutta kıl, yüzde sakal da çıkmayabilir. Bir kadında erkeklik hormonu fazlaysa cilt kaba, ses kalın, vücut fazla kıllı olur. Yine kadın başka erkek özellikleri de gösterir.
Hormonlardan ileri gelen homoseksüellikte erkek, kendisini kadın yerine koyar. Giyinişinde halinde, tavrında, konuşmasında kadınca bir ha va vardır. Erkek hormonu fazla olan kadın da erkek gibi hareket eder. İkinci neden ruhsaldır. Daha doğrusu vücudundaki hormonları normal
olan bir kimsenin kendi cinsinden kimselere ilgi duyması ruhi bir bozukluktur. Bu durum sinir hekimlerini uzun zamandan beri uğraştırmaktadır. Bazen bir homoseksüelin, uzun süren psikiyatri tedavisi sonucu düzeldiği de görülür. Homoseksüeli gençken tedavi ihtimali daha fazladır. Yaş ilerledikçe bu ihtimal azalır. Homoseksüel kadınlara lesbiyen (sevici) denilir.

Biseksüellik :

Biseksüellik de aslında homoseksüelliktir. Biseksüel olan kimse hem karşı cinsle hem kendi cinsiyle ilişki kurar. Bunun nedeni de psikolojiktir. Hekimler biseksüellerin aslında tam homoseksüel olduklarını söylemektedirler. Ruhsal yapısı bozuk olan bu tipler, aslında kendi cinslerinden hoşlanmaktadırlar fakat durumu maskelemek için karşı cinsle de ilişki kurmaktadırlar. Bu tipler tedavi görmeye de pek yanaşmazlar. Bazı biseksüeller de sonunda homoseksüellikte karar kılarlar.

Frijitlik :

Frijitlik, kadınlarda görülen bir durumdur. Kadının cinsel ilişkiden zevk almamasına bu ad verilir. Doktorlar, frijitliğin nedeninin psikolojik olduğunu söylemektedirler. Günümüzde sinir hekimleri ve psikiyatrlar çoğu zaman frijitliği tedavi edebilmektedirler. Bu arada ikinci tür frijitlik bulunmaktadır. Bu da cinsel ilişkiden zevk alan kadının tatsız bir olay yüzünden birden seksten soğumasıdır. Hekimler, bu tür frijitliğin de tedavi edilebileceğini söylemektedirler.

Vajinüsmus :

Vajinüsmus da kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır. Seks ilişkisi sırasında vajina kasları sıkışır ve vajina kapanır. Bu da seks ilişkisini imkânsızlaştırır. Bu rahatsızlığın nedeni de psikolojiktir. Hekimler bu problemi halletmek için türlü tedaviler uygulamaktadırlar.
Diğer cinsel bozukluklar :

Egzibisyonizm :

Egzibisyonizm, kendini teşhir hastalığıdır. Genellikle erkeklerde görülür. Erkek, çıplak vücudunu veya seks organlarını başkalarına göstermeye kalkar. Bu da psikolojik bir bozukluktur.

Fetişizm :

Cinsel sapıklıkların en önemlilerinden biri de fetişizmdir. Bu cinsel bozukluk erkeklerde görülür. Erkek, belirli eşyalara aşırı ilgi gösterir. Kadın ayakkabısı, deri eldiven vb. bazı eşyaları gördüğü zaman büyük bir cinsel istek duyar. Pek çok tür fetişizm vardır. Psikiyatrlar bu cinsel sapıklığı da tedaviyle geçirmeye çalışmaktadırlar ama pek sonuç alınamamaktadır.

Masoşizm :

Masoşizm de bir cinsel sapıklıktır. Cinsel arzular ancak can yandığı zaman uyanır. Bu tip, sevişebilmek için muhakkak canının yakılmasını arzu eder. Canı yanmadıkça cinsel ilişki kuramaz. Masoşistlerden bazıları kırbaçlanmaktan, şiddetle dövülmekten zevk duyarlar. Bu sapıklığa 19. yüzyılda yaşamış olan ve acı çekmekten zevk duyan yazar Sacher Masoch’un adı verilmiştir.
Narsisizm : Narsisizm, insanın kendi kendisini sevmesidir. Çocukluğun ilk yıllarında doğal kabul edilen bu durum daha sonra anormallik sayılır. Narsisizmde insan, kendi yüzüne, vücuduna hayrandır. Kendisini seyrettiği zaman cinsel istek duyar. Bu durum kadında da erkekte de görülebilir. Bunu normal beğenme, hoşlan- mayla karıştırmamaiıdır. Bu aşırı bir duygu, insanın kendine âşık olmasıdır. Bu tür sapıklar, sadece kendileriyle ilgilenmekte cinsel arzulara kapılırlar. Başkalarının onlarca değeri yoktur. Bu sapıklığa Yunan efsanesine göre suda gördüğü hayaline âşık olan ve bu hayale kavuşamadığı için kederinden ölen güzel erkek Narcissus’un adı verilmiştir.

Nekrofili :

Nekrofili de şiddetli bir sapıklıktır. Bu sapıklık erkeklerde görülür. Erkek, sadece ölüler karşısında cinsi istek duyar. Ölülerle cinsel ilişki kurmaya kalkar.

Nemfomani :

Kadınlarda beliren hastalık derecesindeki cinsel arzuya nemfomani denilir. Nemfomanyak kadın, sadece bir tek erkekle ilişki kurmakla yetinemez. Kafasında daima cinsel arzular vardır. Bu yüzden erkek arar. Hiç tanımadığı erkeklerle ani ilişkiler kurar. Bu sapıklığın tedavisi henüz gerçekleşmemiştir.

Onanizm :

Onanizm, insanın cinsel isteğini kendisinin tatmin etmesine denilir. Psikiyatrlara göre bu genellikle buluğ çağında görülebilen bir durumdur. Daha sonra ortadan kalkar. Fakat bazı kimselerde kendi kendini tatmin arzusu güçlenir. Bu durumda insan karşı cinsle ilişki kursa da zevk alamaz. Sadece kendini tatminden zevk duyar. Onanizm de psikolojik bir bozukluktur.

Pedofili :

Pedofili veya pederoz da cinsel sapıklıktır ve erkeklerde görülür. Sapık erkek, küçük kız ve erkek çocuklarla ilişki kurmayı arzular. Bu sapıklığın da tedavisi bulunmamaktadır.
Pıgmalyonizm : Bu da erkeklerde görülen bir cinsel sapıklıktır. Erkek, kadınlara değil çıplak heykellere arzu duyar. Bu da psikolojik bir bozukluktur.

Sadizm :

Sadizm de cinsel sapıklıklardan biridir. İnsan, ancak can yaktığı zaman cinsel arzu duyar ve zevk alır. Bu sapıklığa, bu tür can yakmalardan hoşlanan ve yazdığı romanlarda çeşitli işkencelere yer veren Marki de Sade’ın adı verilmiştir. Erkek, kadına işkenceye varan şeyler yapabilir ve bu sayede zevk alır. Sadizm, sadece seks ilişkisi sırasında da görülmez. Başkalarının canım yakmaktan hoşlanan, sebepsiz yere çocukları, hayvanları döven, canlarını acıtan ve insanlara maddî manevî azap veren kimselere de sadist denilir. Ayrıca bazı tipler de cinsel zevk alabilmek için hem can yakar ve hem de canlarının yakılmasını isterler. Bunlara da Sado-Maso- şist denilir. Genellikle insanlara biraz acımasızlık olabilir. Özellikle küçük çocuklar merhametsiz olabilirler. Fakat vicdanın gelişmesi, alınan terbiye ve eğitim insandaki acımasızlığın kaybolmasını sağlar. Merhametsizliğin yerini acıma, şefkat gibi duygular alır. Ancak ruhen bozuk kimselerde merhametsizlik azalıp kaybolacak yerde artabilir ve sadizm ortaya çıkar.

Transvestizm :

Transvestizm, insanın karşı cinsin kılığına girmeyi sevmesi, bundan zevk almasıdır. Transvestit erkek kadın kılığında, trans- vestit kadın da erkek kılığında dolaşır. Trans- vestitlikte homoseksüelliğin rolü büyüktür. Bazı transvestitler sonunda ameliyatla cinsiyet değiştirmeye de kalkarlar.

Triolizm :

Triolizm, üçlü sevişme anlamına gelir. Bu da bir tür sapıklıktır. Bu üçlü grupta iki kadın bir erkek veya iki erkek bir kadın olabilir. Triolizm biseksüeller ve homoseksüellerde de görülür.

Vampirizm :

Vampirizm de bir tür sadizm- dir. Bu cinsi sapıklık da erkeklerde görülür. Erkek, bıçak veya başka kesici cisimlerle kadını yaralar veya deriyi keserek kan çıkmasını sağlar. Ancak kan gördüğü zaman seks arzusu duyar ve tatmin olur.

Zoofili :

Erkek veya kadının hayvanlar karşısında cinsel arzu duymasına zoofili denilir. Bu tür sapıklıkta insan, hayvanlarla cinsel ilişki kurmaya kalkar. Bu sapıklığın da tedavisi yoktur.

Cinsel sapıklıklar ve tedavi :

Günümüzde pek çok tehlikeli hastalığın tedavisi vardır. Eskiden öldürücü sayılan verem gibi hastalıklar bile kolaylıkla iyileştirilmektedir. Ama buna karşılık psikolojik bozukluklar hâlâ eski önemlerini korumaktadırlar. Ruhî bozukluklar insanlarda türlü anormalliklere yol açmaktadır. Örneğin insanın karanlıktan, kediden korkması gibi şeyler psikolojik rahatsızlıklardır. Cinsel sapıklıkların da ruhî bozukluklar olduğu belirtilmektedir. Ama psikolojik bozukluğu olan herkeste böyle cinsel sapıklıklar da görülmez. Cinsel sapıklıkları geçirmek, bunlara çare bulmak için 19. yüzyıldan beri sinir hekimleri ve psikiyatri uzmanları çalışmalar yapmışlardır. Hâlâ bu çalışmalar devam etmektedir. Seks sapıklıklarının üstünde ilk duran, bunların hastalık olduğunu belirten de ünlü Alman hekimi, Viyana Üniversitesi Psikiyatri ve Sinir Hastalıkları profesörü Krafft-Ebing’dir. Onu Sigmund Freud, Alfred Adler, Cari Jung gibi ünlü hekimler izlemiştir. Günümüzde de bu konular üstünde araştırmalar devam etmektedir. Sinir hastalıkları uzmanlarıyla psikiyatrlar bazı sapıklıkları tedavide başarılı olabildiklerini söylemektedirler ama henüz bütün cinsel sapıklıkları giderecek tedavi usulleri bulunamamıştır. Fakat psikiyatri uzmanlarının çoğu, seksle ilgili problemleri genellikle çocukluk devresindeki kötü, üzücü olaylara bağlamaktadırlar. Yine hatalı eğitim, cahillik, cinsel konularda yanlış bilgilerin de psikolojik bozukluklara yol açtığını belirtmektedirler. Çocukluklarında mutlu olan, iyi eğitilen, sevilen insanlarda ruhsal bozukluklara pek rastlanmadığı da bir gerçektir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.