Gebeliği Önleme Yöntemleri

 • CİNSEL SAĞLIK
 • Gebeliği Önleme Yöntemleri için yorumlar kapalı
 • 1.820 kez görüntülendi

Gebeliği Önleme Yöntemleri

Gebeliği Önleme Yöntemleri

(KONTRASEPTİF YÖNTEMLER)

                   Gebeliği önleme derecelerine göre şöyle sınıflanabilir: bahis siteleri

Etkin kontraseptif yöntemler:

 • Hormon hapları,
 • Hormon enjeksiyonları,
 • Rahim içi araç (RİA),
 • Kondom (prezervatif, kaput),
 • Diyafram,
 • Cerrahî sterilizasyon.

Etki derecesi sınırlı olan yöntemler:

 • Takvim yöntemi,
 • Geri çekme.

__        Vajinal yıkama,

—         Sperm öldürücü ovul ya da kremler.

Ağızdan Alman Haplar: Bunlar, kadınlık hormonu da denilen östrojen ve progesteron hormonlarını içeren küçük haplardır.

Etki Mekanizması; Normalde yumurtalıkların yaptığı hormonlar ağızdan hap şeklinde verildiğinden, beyindeki hipofiz ve hipötalamusu etkileyerek yumurtalıkların çalışmasını durdurur ve yumurtlama (ovulasyon) meydana gelmez. Bu nedenle de gebeliği, doğru kullanıldığı takdirde % 100 önlerler. bahis siteleri

Kullanımı: 21 tane hap içeren paketler ve 28 tane hap içeren paketler ola­rak haplar iki türdür. 21 tane hap içerenler, adetin 5 inci günü günde 1 tane alarak başlanır. Hergün aynı saatte, tercihen gece yatarken 1 hap yutulur. Paket bitince beklenir, 3-4 gün içinde vajina! kanama başlar, bu kanamanın 5 inci günü 2 inci pakete başlanır. Haplar doğru kullanılmış, gebelik kuş­kusu yoksa hapı bıraktıktan sonra 1 hafta içinde kanama olmadı ise 2 inci pakete başlanabilir.

28 tane hap içerenler: Bu hapların da 21 tanesi hormon hapıdır. 7 tanesi ise başka renktedir ve demir ya da vitamin içerirler. Bu haplar da yine ilk başlanırken adetin 5 inci günü hormon haplarından 1 tane alınarak başlanır. Günde 1 tane olarak devam edilir. Hormon hapları bittiğinde ara verilmez. Değişik renkte olan diğer hapiarın yine günde 1 adet olarak alınmasına de­vam edilir, bu süre içinde vajinal kanama meydana gelir. Bu hapların 21 ta­ma olanlardan farkı hiç ara verilmemeleridir.

Hap almayı unutma :Eğer 1 hap alımı unutuldu ise bu ertsesi gün hatırlandığı an yutulur.O gün alınması gereken normal hap yine zamanı gelince yutulur. 1 hap unutmak genellikle bir gebeliğe neden olmaz. 2 hap alma unutuldu ise yine hatırlandığı an 2 hap birlikte hemen yutulur. O gün alınması gereken normal hap ise zamanı gelince yutulur. Ancak unutulmamalıdır ki, 2 ve daha fazla hap unutulduğunda ovulasyon meydana gelebilir, yani bir gebelik oluşabilir. Bu yönden o ay hapa ek olarak etkin bir yöntem daha kullanılmalıdır, kaput (prezervatif) gibi.

Hapın Yan Etkileri:

Olumlu yan etkileri:

 • Gebeliği önler, böylece buna bağlı olabilecek komplikasyonları önler,
 • Ağrılı adeti (dismenore) tedavi eder,
 • Memenin ve yumurtalığın iyi huylu kistlerinin meydana gelme olasılığı nı azaltır,
 • Demir yetmezliği anemisinin meydana gelmesini önler.

Olumsuz yan etkileri:

 • Hafif bulantı, nadiren kusma, bazen baş ağrısı,
 • Kiloda artma (ilk 6 ay bu etkiyi gösterebilir),
 • Göğüslerde ağrı, gerginlik yapabilir,
 • Laktasyonu (süt miktarını) azaltır,
 • Adet düzeninde değişiklikler meydana getirebilir. (Daha çok kanama miktarının azalması yada amenore denilen hiç kanama olmaması şek­linde),
 • Kan basıncını yükseltebilir,
 • Gizli şeker hastalığını ortaya çıkarır,
 • Damar tıkanıklığı (trombo-emboli) yapabilir.

Hapın yan etkileri daha çok, gelişi güzel vak’a seçilirse olur. Ağızdan alınan hapları vermeden, kadına önermeden önce, kesinlikle bazı sorular sorulup, gebeliği önlemek amacı ile bu kadının hap kullanmasının uygun olup olma­dığına bir sağlık personelinin karar vermesi gerekir.

Hangi kadınlar gebeliği önleme hapları kullanmamalıdır:

 • Gebeler,
 • Emzikliler (çocuk 6 aydan küçükse),
 • Yaşı 35 in üzerinde olanlar,
 • Kan basıncı yüksek olanlar (özellikle minima, yani diastolik basınç 190 ve üzerinde ise),
 • Aşırı şişmanlar,
 • Böbrek, kalp hastaları,
 • Şeker hastalığı olanlar,
 • Eskiden sarılık geçirenler,
 • Eskiden damar tıkanması (trombo-emboli) geçirenler,
 • Varisleri olanlar,
 • Vücudunun herhangi bir yerinde kanser şüphesi olanlar,
 • Sigara içenler,
 • Rahimde ur (miyom) ve yumurtalık urları olanlar,
 • Göğüslerinde ele gelen anormal kitle olanlar,
 • Migren krizleri olaniar,
 • Ruhsal yapısı dengesiz olanlar (örneğin: depresif kişilik),
 • Midesi aşırı hassas olanlar,
 • Adet kanamaları düzensiz ve aşırı kanaması olanlar,
 • Çok genç, henüz doğurganlığını kanıtlamamış, düzensiz adet gören kadınlar.

                    Gebeliği önleme haplarını verirken, ya da önerirken yukarıdaki noktalara tek tek kesinlikle dikkat etmelidir. Ancak o zaman, hapın kadına kötü bir yan etkisi olmaz. Pek çok nokta kadınla kısa bir konuşma ile saptanabilir, ancak kan basıncı kontrolü ve meme muayenesi ebe ya da hemşire tarafın­dan yapılmalıdır. bahis siteleri

Enjeksiyon Şeklindeki Kontraseptifier: Bunlar ülkemizde pek kullanılmaz­lar. Depo şeklinde progesteron hormonu içerirler, içindeki hormon miktarı­na göre ayda bir, 2 ayda bir, ya da 3 ayda bir kas içine enjekte edilirler.

Etki Mekanizmaları:

 • Yumurtlamayı genellikle önlerler,
 • Endometriumu inceltirler,
 • Servikal müküsü değiştirerek spermlerin geçmesini engellerler.

Haplara göre biraz daha az, ancak yine de çok etkin biçimde gebeliği önler­ler (% 99).

Yan Etkileri: Yaklaşık olarak haplarla aynıdır, ancak emzirenlerde süt mik­tarını azaltmazlar, adet düzensizliğine, haplara kıyasla daha sık neden olur­lar. Özellikle devamlı kanama ve hiç adet görmeme daha sık meydana gelir.

Kullanacaklarda dikkat edilecek noktalar: Haplardakilerin aynıdır. Sadece emziren anneler de kullanabilirler.

Rahim İçi Araçlar (RİA):

 Rahim içi araçlar uterus boşluğuna konuldukları zaman gebeliği önleyici etki gösteren, küçük plastik araçlardır. Değişik bi­çimlerde olurlar. Ancak en çok kullanılanları SPİRAL şeklinde olanlardır (Lippes Loop).

                 Diğer bir türleri de plastik araca bakır ilâve edilmiş şekilleridir (Bakırlı RİA ’- lar).

RİA’ların gebeliği hangi etkileri ile önlediği tam olarak bilinmemektedir. Döllenmiş yumurtanın rahim iç duvarına yerleşmesini önledikleri sanılmak­tadır. RİA rahim duvarının ve fallop tüplerinin kasılmalarını artırmaktadır. Böylece döllenmiş ya da döllenmemiş yumurtanın dışarı atılması hızlan­maktadır. Bu araçların rahim içinde oluşturdukları özel bir ortam aracılığı ile, erkek üreme hücreleri olan spermleri da yok ettikleri sanılmaktadır.

                Tüm bu etkilerle RİA’lar kadını % 95-97 gibi yüksek bir oranda gebelikten korurlar. RİA’ları takmak, uygulamak zor değildir. Ancak bu aracı uygulaya­cak kişinin kadın üreme organlarının anatomisini iyi bilmesi, pelvis muaye­nesi ile üreme organlarının hastalıklarını tanıyabilmesi, takma ve çıkarma tekniklerini uygulayarak öğrenmesi ve RİA uygulanmış kadınların nasıl izle­neceğini, eğitim görerek öğrenmesi gereklidir. Sonuç olarak, yukarıda be­lirtilen konularda eğitim (kurs) görmüş bir sağlık personeli RİA uygulayabi­lir, ancak kurs görmemiş, yeterince eğitilmemiş sağlık personelinin RİA uygulaması bazı istenilmeyen kötü sonuçlara neden olabilir. Bu konuda titizlik göstermek şarttır.

RİA Uygulayabilmek İçin Gerekli Araç-Gereçler:

 • Çeşitli boylarda steril RİA’lar ve
 • Boş uygulayıcı,
 • Steril 2 vidalı vajinal spekülüm,
 • Steril tek dişli tenakulum,
 • Steril bir pens (spanç ya da rulo pamuk tutmak için),
 • Steril makas,
 • Steril ring forseps,
 • Bir küvet içerisinde 1 / 2500 lük iyod solüsyonu, ya da % 0,5 lik Zefiran (veya Zefirol) solüsyonu,
 • İki adet steril metal küvet,
 • Vajen ve serviksi temizlemek için rulo pamuklar,
 • Işık kaynağı (elektrikli ya da pilli seyyar lamba),
 • Vulva pedleri.

RİA Uygulamasında Şu Basamaklar İzlenir:

 • RİA uygulanacak kadına konu ile ilgili bilgi verilir, eğitim yapılır,
 • Kadının tıbbi öyküsü alınır (RİA uygulama yönünden herhangi bir engel olup olmadığı araştırılır),
 • Alet ve malzeme toparlanıp hazırlanır,
 • RİA uygulamağa engel bir durum olup olmadığını anlamak için pelvik muayene yapılır (vajinal tuşe ve spekülüm muayenesi).
 • RİA uygulanır,
 • RİA uygulanan kadına gerekli açıklamalar yapılıp güven verilir, izleme­lerin önemi anlatılır.

Kadının Tıbbi Öyküsünden Saptanabilecek RİA Uygulamağa Engel Durumlar:

 • Hiç gebe kalmama (RİA uygulandığında fazla ağrı yapabilir), bahis siteleri
 • Adet düzensizliği (özellikle sık ya da devamlı kanama olanlar),
 • Adetlerinde fazla miktarda kanama,
 • Fazla, devamlı vajinal akıntı,
 • Cinsel temastan sonra kanama,
 • Aşırı ağrılı adet görme,
 • Adet gecikmesi, ya da son adetinin 1 inci gününden bu yana 10 günden fazla geçmişse (gebelik şüphesi),
 • Kasıklarda devamlı şiddetli ağrı,
 • Son doğumunu sezaryenle yapanlar için henüz 2 aylık süre dolmamışsa.

Pelvik Muayenede Saptanabilecek RİA Uygulamağa Engel Durumlar:

 • Gebelik (uterus normalden büyük, düzgün ve yumuşaksa),
 • Yumurtalık sahalarında uf (över tümörü),
 • Uterusta miyom (uterus normalden büyük, gayrimuntazam ve serttir),
 • Pelvis içi iltihaplı hastalığı (uterus-serviks hareketleri ağrılı, yumurta­lık sahaları ağrılı, bazen dolgundur, kadının ateşi ve akıntısı olabilir),
 • Serviksin ya da vajenin akut iltihabı (vajen ve serviks kırmızı, şiş ve akıntılıdır),
 • Servikste dokunmakla kanayan erezyon (kanser şüphesi),
 • Serviks t e polip (küçük etsi çıkıntılar),
 • Bunlar dışında kadın anemik (kansız) ise yine RİA uygulanmamalıdır.

Kadının Öykü ve Muayenesinden Saptanacak RİA Uygulanmaması Gereken Durumlar:

__                 Kansızlık(anemi),

__                Hiç gebe kalmama,

 • Gebelik (dış gebelik dahil),
 • Uterus uru (miyomu),
 • Yumurtalık uru,
 • Akut vajen ya da serviks iltihabı,
 • Pelvis içi iltihaplı hastalığı (pelvik iltihap),
 • Üreme organlarının herhangi, birinde kanser şüphesi,
 • Servikste polip,
 • Servikste dokunmakla kanayan erezyon (yara),
 • Sezaryen ameliyatı olalı 2 aydan daha az süre geçenler,
 • Son adetinin 1 inci gününden bu yana 10 günden uzun süre geçenler,
 • Muayenede uterusun şekli, pozisyonu, büyüklüğü anlaşılamayan du­rumlarda.

            Servikste dokunmakla kanamayan, iltihapsız, temiz bir erezyon bulunması, eğer kadın cinsel temas sonu kanama da tarif etmiyorsa RİA uygulama için engel değildir. Çünkü bu tür temiz erezyon doğum yapmış kadınların % 20 sinde bulunur.

RİA Ne Zaman Uygulanmalıdır ?

 • RİA uygulamak için en uygun zaman adetin 4-5 inci günü ya da adetin başladığı günü izleyen ilk 10 gündür. Bu zaman içinde hem RİA uygula­nışı daha kolaydır, hem de kadının gebe olmadığından emin olabilirsi­niz,
 • Yeni doğum yapan kadınlara RİA ilk 12 saatten sonra uygulanabilir, ancak bu dönemde uygulanan aracın dışarı düşme olasılığı ya da uterus çok yumuşak olduğundan perforasyon olasılığı fazladır. Bu nedenle en uygun zaman, doğumu izleyen 4-6 hafta içindedir. Bu zamanda RİA’- mn düşme tehlikesi azdır, kadının gebe olmadığından emin olabilir­siniz,
 • Düşük yapan kadınlara RİA herhangi bir zamanda uygulanabilir. Genel­likle düşüğü ya da küretajı izleyen 2-3 haftalar arasında uygulama ya­pılır.

RİA Uygulanan Kadınlarda Olabilecek Yan Etki ve Komplikasyonlar ve Alınacak Önlemler:

Basit, Küçük Yan Etkiler: (Bu grubun özel tedavisi gerekmez. Genellikle ilk 3 aydan sonra kendiliğinden düzelir).

 • Hafif bel ağrısı ve pubis üzerinde kramplar,
 • Çok hafif ara kanamaları (lekelenme şeklinde),
 • Adet miktarının eskiye göre artması. ^

Şiddetli, Önemli Yan Etki ve Komplikasyonlar:

 • Çok şiddetli kramplar şeklinde ağrılar ve kanama: Eğer ağrılar, ya da kanama dayanılmayacak ölçüde ise RİA çıkarılır ve kadın doktora gön­derilir.

RİA’nın Dışarı Düşmesi:

 • Kadın RİA’nın düştüğünü görmüşse, muayeneden sonra kadında gebe­lik kuşkusu yoksa, ilk uygulanandan bir büyük boy RİA tekrar uygulana­bilir,
 • Kadın RlA’nın düştüğünün farkında değildir. Ancak spekülüm muaye­nesinde RİA’nın gövdesinin servikal kanalın dışına çıktığı gözlenir. Bu durumda da eğer uygulama zamanı uygun ise, bir boy büyük, yeni bir araç uygulanır,
 • Kadın RİA’nın düştüğünün farkında değildir, ancak spekülüm muayene­sinde RİA’nın iplikleri görülmüyorsa ya kadın adet kanaması sırasında tekrar kontrole çağırılır ya da gerekli tetkik için doktora gönderilir.

Pelvis İçi İltihaplı Hastalığı: Daha önce RİA uygulaması yapılan bir kadın­da, kasık ağrısı, vajinal akıntı, ateş varsa, pelvik muayenede serviks ve ute- rus hareketleri ağrılı, yumurtalık sahaları hassassa pelvik iltihap düşünül­melidir. Kadın derhal gerekli tedavi için doktora gönderilir. RİA çıkarılma­dan gerekli önlem alınmaz ise iltihap karın içinde yaygınlaşıp tehlikeli ola- biMr.

Gebelik: RİA kullanan kadınlarda RİA varken nadiren {% 3-5) gebelik meydana gelebilir. Adet gecikmesi, bulantı-kusma, göğüslerde dolgunluk hissi varsa gebelikten kuşkulanılır. Eğer kadın bu gebeliği istemiyorsa gerekli yardımın yapılması için RİA çıkarılmadan doktora gönderilir.

            Eğer kadın gebeliğin devamını istiyorsa şu nokta hatırlanmalıdır. RİA var­ken gebe kalanlarda bu gebeliğin, 2 inci trimesterde (yani gebeliğin ilk 3 ayından sonra) septik düşük olarak sonlanma tehlikesi fazladır. Bebek daha sonra erken (prematüre) doğabilir. Septik düşük anne için prematüre do­ğum ise, bebek için son derece tehlikelidir. O halde RİA varken gebe kalan kadın bu gebeliğin devamını istiyorsa RİA çıkarıldıktan sonra gebelikdevam edebilir. Bu durumda kadın gerekli yardımın yapılması için hemen doktora gönderilir. RİA çıkarılırken de düşük olayı başlayabilir. Bu nedenle RİA, ge­rekirse küretaj yapılabilecek koşullarda ve uzman tarafından çıkarılmalıdır.

Uterusun Delinmesi (Perforasyon): Bu tehlikeli bir komplikasyondur. Ge­nellikle uterusun pozisyonunu iyi anlamadan bilinçsizce zorlayarak yapılan uygulamalar sırasında olur. Delinmeyi müteakip kadında şiddetli bir karın ağrısı, bayılma hissi, dışarı ya da içeri kanama olur. Delinmeden kuşkula- nıldığı an kadın derhal ebe tarafından doktora götürülür.

RİA Kullanan Kadınların izlenmesi:

RİA uygulanan kadın 5 yıl süre ile bu yöntemi emniyetle kullanabilir. Genellikle 5 yılda bir aracın, dinlenme aralığı verilmeksizin değiştirilmesi uygun olur.

               RİA kullanan kadın, anormal bir belirti olduğunda süreye bakmaksızın hemen bir  sağlık personeline başvurmalıdır. Eğer her şey normalse kadına RİA’nın  vajendeki ipliklerini eliyle hissederek nasıl kontrol edeceği öğretilir. Buna ek olarak, uygulamayı izleyen ilk 3 ay içinde 1 kez, 6 inci ayda ve 1 inci yıl sonunda daha sonra da yılda 1 kez olmak üzere RIA kullanan kadın

bir sağlık personeli tarafından pelvik muayene yapılarak izlenmelidir.

İzlemelerin Amacı:

 • Duygusal yönden kadına destek olmak,
 • Yan etki ve komplikasyonları erkenden ortaya çıkarıp, tedavisini sağ­lamak,
 • Anormal adet kanaması ya da ağrı var mı ?
 • RIA düşmüş ya da çıkarılmış mıdır? (aracın iplikleri serviksten görülü­yor mu?)
 • Kadın gebe midir?
 • Pelvik iltihap belirtilerinden vajinal akıntı, ağrı, ateş, hassasiyet var mıdır?

Hangi Durumlarda RİA Çıkarılmalıdır?

 • RİA uygulanalı 3-4 ay geçtiği halde adetler halâ düzensiz, ara kanaması ve kanama miktarı fazla olarak sürüyorsa,
 • Adet esnasında dayanılmayacak kadar ağrı oluyorsa,
 • Kadın çocuk istiyorsa,
 • Beklenilmeyen bir zamanda aşırı vajinal kanama olursa,
 • Akut serviks iltihabı ya da pelvik iltihap başladı ise (tedaviye başlanıl­dıktan 2-3 gün sonra RİA çıkarılacağından bu durumda hasta hemen doktora gönderilmelidir,
 • RlA’nın gövdesi servikal kanaldan dışarı doğru çıkmışsa,
 • RİA varken gebe kalan kadın bu gebeliğin devamını istiyorsa (Doktor tarafından çıkarılır).

RİA ’nın Çıkarılması:

                 Çok kolaydır. Aracın çıkarılmasını gerektiren bir komplikasyon varsa ya da kadın çocuk istiyorsa spekülüm takılır, serviks vajen Zefiranlı solüsyonla temizlenir, sonra RİA’nın serviksten gözüken 2 ipliği birlikte servikse .yakın yerinden Ring Forsepsle tutulup hafifçe Çekilir.

                  Rahim içi araçlar, kolay uygulanıp çıkarılabilen, ucuz, emin, gebeliği önle­me yöntemleridir. Cinsel yaşamın herhangi bir dönemi ile ilgili olmadan kullanılmaları diğer olumlu yönleridir. Halk arasında yaygın, gerçek değeri olmayan söylentilerin yanlış olduğu eğitim ve uygulmalarda özellikle belir­tilmelidir. Örneğin RİA kesinlikle kansere neden olmaz. Baş ağrısı, zayıfla­ma, sinir v.s. yapmaz.

Kondom (Kaput- Prezervatif): Erkeğin cinsel temas sırasında kullandığı, plastikten yapılmış, gebeliği önleyen bir araçtır. Spermlerin, dişi üreme organlarına bırakılmasını engellediğinden etkin bir yöntemdir. Ancak uygu­lamada gerçekten etkili olması için şu noktalar önemlidir.

 • Her cinsel temasta kullanılmalıdır,
 • Kullanılmadan önce sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir,
 • Temas sırasında kayıp çıkmamasına dikkat edilmelidir.

            Ülkemizde sık kullanılır, ancak yukarıda belirtilen noktalara özen gösteril­mediğinden kondomla korunduğunu söyleyen ailelerde istenmeyen gebe­likler sık meydana gelir.

Diyafram (KapakTakke): Bu servikse yerleştirilen yarım küre biçiminde lastikten yapılmış bir araçtır. Ülkemizde pek uygulanmaz. Diyafram, rahim ağzını kapatarak, spermlerin buraya geçmesini önler, böylece gebeliği en­geller. Sperm öldürücü bir kremle birlikte kullanıldığında oldukça etkilidir. Ancak hangi boy diyaframın uygun olduğunu bir doktorun seçmesi ve kadı­na her cinsel temastan önce nasıl yerleştirileceğinin öğretilmesi gerekir. Temastan sonra, 6 saatten önce çıkarılmamalıdır. Eğer kapak rahmin ağzı­na bol gelir, iyi yerleşmezse ya da temas sırasında kayarsa istenmeyen ge­belikler oluşur.

Cerrahi Sterilizasyon (Cerrahi Olarak Gebeliği önleme Yöntemi): Ülkemiz­de ancak tıbbi nedenle kullanılır.

              Gebeliği % 100 önler.

              İyi Yönü: Çok etkin bir yöntemdir. Ne kadında, ne de erkekte cinsel yön­den ya da adet düzeni v.s. de hiçbir değişikliğe neden olmaz.

Sakıncası: Geri döndürülemeyen bir yöntemdir. Tüpler ya da meni kanal­ları bağlandığında bunların tekrar açılması söz konusu değildir. Bu nedenle bu yöntemi isteyen çiftlere yöntemin bu yönü iyice açıklanmalıdır.

Etki Derecesi Sınırlı Olan Kontraseptif Yöntemler:

Takvim Yöntemi (Ritim Yöntemi): Bir kadın, iki adet arasında yumurtlama­nın meydana geldiği güne göre sadece birkaç gün gebe kalabilir. İşte bu dönemin hesaplanarak bu süre içinde cinsel temasta bulunmayıp, gebelik­ten korunmaya takvim yöntemi denir. Bu yöntemle korunacak kadının,

 • Adetleri çok muntazam olmalı,
 • Son 6-12 ay içindeki adet günlerinin tarihlerini kaydetmiş olmalı.

                    Adetleri düzensiz olan kadınlar bu yöntemi kesinlikle kullanmamalıdır.

                   En fazla gebe kalınabilecek dönem şöyle hesaplanır: Örnekle açıklayalım: Her 30 günde bir adet gören bir kadının yumurtlaması 30-14 = 16 inci gün meydana geliyordur. Bundan 3 gün öncesi ve 3 gün de sonrası alınır. Yani adet kanamasının başladığı güne 1 inci gün denilirse bu kadının adetinin 13.14.15.16.17.18.19. günleri gebelik olasılığının en yüksek olduğu gün­lerdir. Bu dönemde cinsel temas yapılmamalıdır. Yumurtlama gününün he­saplanışı daima beklenen adet gününden 14 gün çıkartılarak bulunur. Başka bir örnek: Eğer kadın 32 günde bir adet görüyorsa 32-14 = 18. gün bu ka­dının ovulasyon günüdür. Bu kadın için tehlikeli dönem ise adetin 15. 16. 17. m 19. 20. 21. günlerdir.

            Yumurtlama günü, vücut ısısı ölçülerek de saptanabilir. Şöyle ki, her sabah yataktan kalkmadan önce derece dil altında 5 dakika tutularak vücut ısısı alınıp bir kâğıda kaydedilir. Yumurtlama olana dek ısı düşüktür. Yumurtla­ma olduktan sonra vücut ısısı 0,5-1 derce yükselir ve sonraki adete dek yüksek kalır.

             Bu yöntemin iyi uygulanabilmesi için tüm yukarıda belirtilenlere dikkat et­mek gerekir. Uygulamada genellikle bu mümkün olmaz. Sonuç olarak da istenmeyen gebelikler bu yöntemi kullanan ailelerde fazladır.

Geri Çekme: Gebeliği önlemede dünyada bilinen en eski yöntemlerden olan geri çekme, cinsel temas sırasında, erkek cinsel organının, meninin gelmesinden hemen önce hazneden geri çekilmesi demektir. Güvenilir bir yöntem değildir. Çünkü büyük bir kontrol gerektirir. Vajene kaçan çok az miktardaki menide dahi binlerce sperm vardır ki, bunlardan sadece 1 tanesi kadını gebe bırakabilir.

             Ülkemizde, diğer yöntemlerle ilgili eğitim ve uygulama olanaklarının eksik­liğine bağlı geri çekme en yaygın kullanılan gebeliği önleme yöntemidir.

Sakıncaları:

 • Gebelik riski çok yüksektir,
 • Cinsel ilişkinin yarım kalmasına bağlı çiftlerde psikolojik sorunlar orta­ya çıkabilir.

Vajinal Yıkama (Lavaj): Pek çok kadın cinsel ilişkiden sonra hazneyi yıka­manın gebeliği önlediğine inanır. Koruma değeri hiç olmayan bir yöntem­dir. Çünkü cinsel temas sırasında gebelik için gerekli sayıdaki spermler servikal kanal içine 80-90 saniyede geçerler ve yukarı ilerlemeğe başlarlar. Bu nedenle bu yöntemi kullanan kadınlara, yönteme hiç güvenmemeleri, başka etkin bir yöntem seçmeleri anlatılmalıdır.

Sperm Öldürücüler: Bunlar hazneye konulan köpük tabletler ya da krem şeklinde kimyasal maddelerdir. Köpük tabletler ya da kremler cinsel temas­tan en az 10-15 dakika önce hazneye konulmalı, 30 dakika içinde de cinsel temas olmalıdır. Temastan 6 saat sonraya dek de hazne yıkanmamalıdır. Buna rağmen gebeliği etkin olarak önleyemezler. Bu yöntemle korunan aile­lerde istenmeyen gebelikler sık meydana gelir.

            Sperm öldürücü kremler, prezervatif, ya da servikal kapak (diyafram) ile bir­likte kullanılırsa etkindirler.

Sakıncaları:

 • Gebelik olasılığı yüksektir,
 • Cinsel ilişki ile bu yöntemlerin uygulama zamanı çok bağımlıdır.

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.