Böbrek Ve Mesane Tedavisi

Böbrek Ve Mesane Tedavisi

Böbrek Ve Mesane Tedavisi

Böbrek Ve Mesane Tedavisi Sık İdrara Çıkma Neyi Belirler?

İdrar yollarında bir enfeksiyon ya da prostat bezinde bir bozukluk olduğunu belirleyebilir.

Sık İdrara Çıkma Mesane, Ya Da Böbrek Enfeksiyonu Olduğu Anlamına Gelir Mi? Bu enfeksiyonlar sık idrara çıkma sebebi olarak düşü­nülmelidir.

İdrarda Kan Bulunması Neye İşaret Eder?

  1. Mesanenin, ya da idrar yolunun iltihaplandığını,
  2. Böbreklerde, ya da mesanede bir bozukluk olduğuna
  3. İdrar yolunda bir tümörün olabileceğine,
  4. Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilâçlar alınıyorsa bun­dan ötürü olduğunu işaret eder.

İdrarda Kan Görülmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Hemen bir doktora, ya da tıp merkezine başvurulmalı­dır.

Bütün Böbrek Taşları Röntgende Görü­lür Mü?

Hayır. Bazı taşlar opak (Işık geçirmeyen) olmadıkla­rından röntgende görülmezler.

Bütün Böbrek Taşları Ağrı Yapar Mı?

Her zaman değil. Böbrekten çıkıp mesaneye giden ve oradan da idrar yoluna geçen taşlar en çok ağrıyı ya­panlardır.

Böbrek Taşlarından Ötürü Meydana Ge­len Ağrıları (Krizi) Önlemenin Herhangi Bir Yolu Var Mıdır?

*Bol miktarda sulu şeyler içilmeli.

*Yeterince vitamin alınmasının sağlanması.

*Gut hastalığı söz konusuysa, gut’a karşı ilâçların alınması gerekir.

Yukarıda belirtilen tavsiyeler, böbrek krizlerini önle­meye yardımcı olabilirse de bunların etkinliği her za­man geçerli değildir.

Taş Düşürdüğümü Nasıl Anlarım?

İdrar yaparken ani bir sancı duyarsınız ve tuvalette küçük bir taş görebilirsiniz. Çok küçük bir taş düşürü­lüp düşürülmediğini anlamak için, idrar tortu bırakacak bir bezle süzülnıelidir.

Böbrekteki Taşlar Ve Kum Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır?

Genellikle kum röntgen incelemesinde görülmez, fakat taşlar görülür. İdrar süzülürse bez üstünde kalanlardan taşla kum arasındaki farkı görebilirsiniz.

Bir Defa Böbrek Krizi Geçirmiş Olmak. Krizin İkinci Defa Tekrarlayabileceği Anlamına Gelir Mi?

Böbrek taşları tek olmadığından genellikle krizler tek­rarlar.

Böbrek Taşlarının Meydana Getirdiği Krizleri Önlemek İçin Ne Yapabilirim?

  1. İdrarın yoğunluğunu azaltmak için bol su için.
  2. Kandaki ürik asit miktarı fazlaysa gerekli ilâçları alın. Bu ilâçlar ürik asidin taş meydana getirmesini önler.
  3. Başka türlü taşlar için doktorunuz size özel gıda re­jimleri ve vitaminler tavsiye edecektir.

Gut Hastalığı Ve Ürik Asidin Azalması İçin Alacağım İlâçlar Böbrek Taşları­nın Yeniden Oluşma Eğilimini Azaltır Mı?

Genellikle evet.

Böbrek Taşları Eritilebilir Mi?

Böbrek taşlarının eritilmesi amacıyla verilen birçok ilâçlar ve yapılan deneylere rağmen taşların eritilmesi söz konusu değildir,

Bütün Böbrek Taşlarının Ameliyatla Alınması Gerekli Midir?

Hayır. Yaklaşık olarak her dört vakanın üçünde, taşla­rın idrarla birlikte birkaç gün, ya da birkaç hafta içinde düşürüldüğü görülmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ne Derece Önemli­dir?

Hastanın genel sağlık durumu iyiyse, bu çeşit ameliyat­lar önemli, yani büyük ameliyat sayılmakla birlikte teh­likeli değildir.

Böbrek Tümörü Nasıl Anlaşılır?

**Damardan kontrast madde vererek böbrek röntgeni­nin alınmasıyla. (Piyelografi)

**Mesanenin sistoskop denilen bir aletle içine bakarak ve idrar yolundan verilen kontrast maddeyle röntgen alınarak.

**Böbrek damarlarının röntgenle incelenmesi.

**Cerrahi yolla yapılan muayenelerle anlaşılır.

Piyelografi, Böbrek Tümörünü Kesinlik­le Belirler Mi?

Çoğunlukla belirler.

Tümörden Ötürü Böbreğin Alınması Gere­kir Mi?

Evet.

Böbreğin Biri Alındıktan Sonra Kişi Nor­mal Hayatını Sürdürebilir Mi?

Eğer öteki böbrek sağlamsa sağhk yönünden bir aksa­ma olmaz.

Böbreğin Alınması İçin Yapılan Ameliyat Önemli Midir?

Önemlidir; fakat tehlikeli değildir.

Böbrek Tüberkülozu (Veremi) Tedavi Edilebilir Mİ?

Tüberküloza karşı etkili çeşitli ilâçlarla yapılacak yo­ğun bir tedaviyle iyileştirilebilir.

Böbrek Tüberkülozu Tedavisinin Ne Ka­dar Sürdürülmesi Gerekir?

Tedavi süresi yaklaşık olarak bir—iki yıl arasında deği­şir.

Tüberküloz Sebebiyle Böbreğin Alınması Gerekli Midir?

Yirmi—otuz yıl öncesine kadar tüberkülozlu böbreğin alınması tek geçerli tedavi şekli olarak kullanılmasına rağmen günümüzde buna gerek kalmamıştır.

Böbreklerin Çalışması Hangi Yollarla Belirlenir?

**İdrar tahlili.

**Kanın kimyasal muayenesiyle içindeki üre, kreatin ve ürik asit miktarının incelenmesi.

**Damar içine yapılan enjeksiyonla böbreğin röntgen muayenesi.

**Bütün idrar yollarının röntgen yoluyla incelenmesi.

Böbreklerin Çalışması Bozulmuşsa Te­daviyle Düzeltilebilir Mî?

Böyle durumların çoğunda büyük ölçüde düzeltilebilir.

Böbrek Vemesane Enfeksiyonlarının Co Gu Nasıl Kontrol Altına Alınabilir?

Antibiyotik kullanarak.

Ne Kadar Sık İdrar Tahlili Yaptırmalı­yım?

Kronik (Müzmin) böbrek, ya da mesane hastalığınız varsa en azından ayda bir defa tahlil yaptırmazı gerekir. Şeker hastaları her gün idrar tahlili yaptırmalıdır. İdrar Tahlili, Böbrek Çalışmasını Kon­trol Etmek İçin İyi Bir Çare Midir?

Evet. Yalnız yukarıda belirtilen öteki testler de idrar tahlili yanısıra yapılmalıdır.

Böbrek Enfeksiyonları Sik Rastlanan Hastalıklardan Mıdır?

Evet. Özellikle genç kadınlar ve yaşlı erkekler arasında ı astlanmaktadır.

Böbrek Enfeksionunun Tekrarlamasını Önlemek İçin Ne Yapabilirim?

Bol miktarda sıvı maddeler alın ve enfeksiyon sebeninin araştırılması için belirli sürelerde tanı bir doktor mua­yenesinden geçin.

Böbrek

Böbrek

Piyelit Nedir?

Böbrekte idrarın toplandığı bölümün iltihaplanmasıdır. Belirtileri, bel ağrısı, ateş ve idrarda iltihap bulunması­dır.

Piyelit Durumlarının Çoğunda Antibiyo­tik Kullanılması Başarılı Sonuçlar Ve­rir Mi?

Evet.

Kronik (Müzmin) Böbrek Rahatsızlığından Ötürü İçki Bırakılmalı Mıdır?

Bırakılmalıdır.Sadece ara sıra içilmesine izin verilir.

Diyabet (Şeker Hastalığı) Bîr Böbrek Hastalığı Mıdır?

Hayır. Pankreas hastalısıdır.

Şeker Hastası Olmama Rağmen, Böbrek­ler Ve Mesane Düzenli Şekilde Çalışmalarını Sürdürebilir Mi?

Evet.

Böbrek Rahatsızlıklarından Meydana Gelen Bel Ağrılarıyla, Kaslardan Meydana Gelen Bel Ağrılarını Nasıl Ayırabilirsiniz?

Kas durumlarının meydana getirdiği ağrılarda idrar tohl eri. kan tahlilleri ve idrar yollarının röntgen bulgularında anormallikler görülmez.

Böbrek Nakli, İleri Derecedeki Böbrek Hastalıklarını Kontrol Altına Alabilir Mi?

Çoğunlukla evet. Özellikle böbreklerin her ikisi de has­taysa ve üremi varsa, (Ya da tehdit etmekteyse) böbrek nakli yararlı olmaktadır.

“Suni Böbrek” Ne Demektir?

Böbreğin görevini üstlenen ve “Diyaliz” diye tanımla­nan bir işlemle kandaki zehirli maddeleri temizleyen bir alettir. Üremi, böbreğin tıkalı olması, ya da böbrek­lerin çalışmasını etkileyen zehirlenmelerde suni böb­rek kullanılması hayat kurtarıcı nitelik taşır.

Kronik (Müzmin) Böbrek Hastalıklarını Kontrol Altına Almak İçin Suni Böbrek Kullanılması Yararlı Olabilir Mi?

Evet. Haftada iki, ya da üç defa düzenli bir şekilde kul­lanılırsa yararlıdır.

Suni Böbrek Kullanılırken Yapılan İşle­min Adı Nedir?

Hemodiyaliz, ya da diyaliz.

Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kişi İçin Diyaliz Ne Süre Geçerli Olabilir?

Hastalık durumuna bağlı olarak bir, ya da daha fazla yıl olabilir. Fakat böbrek nakli bekleyen kişi bu işlem­le uzun süre bağlamanın bir değeri yoktur.

Tütün Böbreklere Zararlı Mıdır?

Hayır.

Fazla Alınan Baharatlar Böbrek Rahat­sızlıklarının Şiddetlenmesine Yol Açar Mı?

Evet. Kronik böbrek bozukluğu olanlar tuz, hardal, bi­ber gibi yemeklere tat verici maddelerden elden geldi­ğince sakınmalıdırlar.

Bademcik, Sinüs, Ya Da Prostat Bezi En­feksiyonları Böbrekleri Etkiler Mi?

Evet.

Üre Zehirlenmesi Ne Demektir?

Kanda aşın miktarda ürenin birikmesidir. Kandaki üre miktarı düşürülmezse kaslarda şiddetli ve sürekli kasıl­malara. komaya ve ölüme yol açar.

Üre Zehirlenmesi Nasıl Belirlenir?

Kan tahlilleriyle belirlenir.

Üremi’den Kurtulma İmkanı Var Mıdır?

Prostat büyümesinden ötürü meydana gelen böbrek bo­zuklukları, ya da had zehirlenmenin oluşturduğu üre- miler gibi, sebeplerine çare bulunabilinirse bu hastalık­tan kurtulunabilir,

Diyaliz Üremiyi Kontrol Altına Almakda Yararlı Mıdır?

Çoğunlukla yararlıdır.

Doğuştan Olan Böbrek, İdrar Yolları Ve Mesane Bozuklukları Çok Yaygın Mıdır?

Evet. Doğuştan olan sakatlıklar arasında en çok rast- lananlardan biridir.

İdrar Yollarındaki Doğuştan Olma Bo­zukluklar Düzeltilebilir Mi?

Evet.Fakat bu bozukluklar çoğunlukla böbreklerin ça- hşmalannı etkilemediklerinden tedaviye gerek kalma­maktadır.

Tedavi Gerektirmeyen İdrar Yolları Bo­zukluklarından Bazıları Nelerdir?

1.İki böbreğin tek böbrek halinde görüldüğü at nah şeklindeki böbrekler.

2.Vücudun bir yanında iki böbrek bulunması.

  1. Çift idrar kanalının bulunması.

İdrar Yollarının Doğuştan Olan Şekil Bozukluklarının Hangileri İçin Ameliyat Gereklidir?

* Mesane ekstrofisi’nde, yani mesanenin karın duva­rına yerleşmiş olması.

*Üreterlerin (İdrar borusunun) mesaneye ulaştığı yerde daralmış olmaları.

*Böbrekten dışarı çıkan idrar yoluna basınç yapacak şekilde anormal bir damarın bulunması.

*Polisistik (Çok keseli böbreklerde ve böbrek çalışa­maz duruma gelince; burada böbrek nakli gerekir.

Çocuğun Geceleri Yatağını Islatması Me­sanenin Zayıf Olduğunu Mu Gösterir? Hayır.Çocuğun idrarını tutamaması psikolojik bir mese­ledir, mesane hastalığıyla hiçbir ilişkisi olduğunu gös­termez.

Sistit (Mesane İltihabı) Nasıl Anlaşılır?

*Sık idrara çıkılır ve idrar yaparken ağn vardır.

*İdrar yapıldıktan sonra tam olarak boşalmamış gibi bir duygu vardır.

*İdrarda kan olabilir.

*İdrar bulanık ve tortulu olabilir.

Sistit Teşhisi İçin Sistografi (Mesane Grafisi) Yaptırmam Gerekli Midir?

Hayır. Sistit, genellikle belirtilerin alınması, karnın muayene edilmesi ve idrar tahlili yapılmasıyla teşhis edilir.

Sistit Daha Çok Kadınlarda Mı Görülür?

Evet. Çünkü üretra, yani idrarı mesaneden dışarıya çı­karan boru kadınlarda daha kısadır. Bu yüzden mesane dışarıdan daha kolayca iltihap kapabilir.

Genç Kızlarda Mesane İltihaplarının Gö­rüldüğü Olur Mu?

Evet. Bu tür iltihaplanmaların rektum bölgesinden idrar borusuna geçip mesaneye ulaştığı düşünülmektedir.

İdrardaki Cerahat Ve Kan Sistit Teşhisi İçin Yeterli Kanıt Sayılabilir Mi?

Hayır. Bunların yanısıra sık idrara çıkma, idrar yapar­ken yanma, karnın alt bölümünde ağn, beden ısısının yükselmesi gibi belirtilerin de gözönünde bulundurul­ması gereklidir.

Sistit Vakalarının Çoğu Antibiyotik Kul­lanarak İyileşebilir Mi?

Evet.

Sistitlerin Tekrarlama Eğilimi Var Mı­dır?

Evet.

İdrar Tahlilleri Negatif (Olumsuz) So­nuç Verdikler! Halde Sistit Olabilir Mi?

Bazan. Yaşlı kadınlarda ‘İnterstisyel sistit” (Doku ara­sında bulunan iltihaplar) diye bilinen bir çeşit sistit, id­rar tahlilinde iltihap göstermeden de olabilir.

Evlendikten Hemen Sonra Kadınların Sis­tite Yakalandığı Görülür Mü?

Evet. Eskiden “Balayı sistiti” diye adlandırılırdı. Cinsel ilişkiden sonra meydana gelen bir durum olmasına rağ­men zührevi bir hastalık değildir.

Sistografi (Mesane Grafisî) Mesane Tümö­rünü Doğru Teşhis Eder Mi?

Evet.

Mesane Tümörlerinin Çoğu Hangi Yolla Alınırlar?

Sistoskop içinden geçirilen bir aletle yakılarak yok edi­lirler.

Mesanedeki Tümörler Alındıktan Sonra Yeniden Oluşur Mu?

Evet.Yeniden oluşma eğilimindedirler.

Mesane Kanserinden Ötürü Mesanenin Alınması Gerekli Midir?

Evet. Böyle durumlarda idrarı böbreklerden taşıyan tüpler ince bağırsaklara yerleştirilir.

Mesane Allndıktan Sonra Hasta Nasıl İdrara Çıkar?

İdrar, karnın içine yerleştirilen bir torbada toplanır.

Doktorunuza Soracağınız Sorular

*Niçin bu kadar sık idrara çıkıyorum?

*İdrardaki kan böbrek, ya da mesane tümöründen mi, yoksa sistitden mi ileri geliyor?

*Piyelitin tekrarlamasını önlemek için ne yapabilirim? Böbreklerimin durumu kan basıncını (Tansiyonumu) yükseltir mi?

*Bacaklarımın ve yüzümün şişmesi böbreklerimin hasta olduğu anlamına gelir mi?

*Bel ağrılarımın sebebi böbrek hastalığı mıdır? Böbreklerim hasta olduğu için, yemeklerdeki tuz mik­tarını azaltmalı mıynn?

*Böbrek rahatsızlığımdan ötürü özel bir gıda rejimi uy­gulamam gerekir mi?

*Böbrek taşı ameliyatı geçirenler, ameliyattan ne kadar sonra;

*Yataktan kalkabilir?

*Hastaneden çıkabilir?

*Evden dışarı çıkabilir?

*Banyo, ya da duş yapabilir?

*Araba kullanabilir?

*Evlilik ilişkilerini sürdürebilir?

*İşe dönebilir?

*Bütün beden hareketlerini yapabilir? Böbreğim alındıktan ne kadar sonra: Hastaneden çıkabilirim?

*Evden dışarı çıkabilirim?

*Banyo, ya da duş yapabilirim?

*İşime dönebilirim?

*Araba kullanabilirim?

*Bütün beden hareketlerini yapabilirim? Sistit’i önlemek için ne yapılabilir?

*Mesanede yeniden tümör oluştuğunu nasıl anlayabi­lirim?

*Mesanemdeki tümör sistoskop aracılığıyla tedavi edilebilir mi?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz