"Alyuvarlardaki Enzim Bozuklukları" ile Etiketlenen Konular

Alyuvarlardaki Enzim Bozuklukları

Glücoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği yalnız erkeklerde görülür. Aşağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi, G-6-PD eksikliğinde methemoglo-bin indirgenemez. Methemoglobin zamanla dejenere olup, hücre...