Hurma Ve İncir

Hurma Ve İncir

Hurma Ve İncir

Hurma

Peygamber Efendimiz (S.A.V) if­tara hurma ile başlardı. Hurmayı “hoş şey” diye adlandırır ve meyvelerin içinde en çok hurmayi severdi. (Ramuz El-Ehadis ve Şir’atü’l-İslâm). Yine hur­ma hakkında:

“Kim sabahleyin en iyi hurmadan yedi tane yerse, o gün ona ne sihir ve ne de zehir katiyen tesir etmez buyur­muştur (Şir’atü’l-İslâm).

Hurma, sıcak bölgelerde yetişir. Meyvelerin çoğunun suya ihtiyaç gör­mesine rağmen, hurmanın olgunlaşa­bilmesi ise az veya çok hiç yağmur yağmamasına ve uzun sıcak mevsime bağlıdır.

Hurmada Bl, B2, A ve aynı za­manda yeteri miktarda C vitamini var­dır. 100 gram hurmada 2.5 gram prote­in yanında sodyum, potasyum, kalsi­yum, magnezyum, demir, kükürt, fos­for ve klor gibi insan vücuduna çok ya­rayan maddeler de bulunur.

İncir

İncir

İncir

İncir, aynı adı taşıyan yumuşak odunlu 8-10 metre boyundaki ağacın meyvesidir. Sıcak bölgelerde yetişir. Güneşe açık yerleri sever. Taze veya kuru olarak tüketilir.

100 gram incirde; 18 gram su, 4-3 gram protein, 1 gram yağ, 62 gram şe­ker, 780 mgr potasyum, 160 mgr kalsi­yum, 80 mgr magnezyum, 70 mgr fos­for, 5 mgr demir vardır. Ayrıca yeterli miktarlarda A, BI, B2, PP, C vitamin­le ri, kökürt, mangan ve bakır da bulu­nur. Bu maddeler dolayısıyla besleyici, mülayemet verici, gayet şifalı bir mey­vedir. Kurusu da pek faydalıdır.

İncir, Kur’an-ı Kerim’de ismi zikre­dilen mübarek gıdalardandır. Cenab-ı Hak, incirin adıyla anılan Tin Sure si’nde “Andolsun İncir ve zeytine” şek­linde buyurarak, nimetler içinde bu İki gıdadan bahseder. Bunun hikmetlerin­den biri, bu iki meyvenin çok mübarek ve faydalı olması, yanında yaradılışla­rından da medar-ı dikkat ve nimet çok şeylerin bulunmasıdır.

Peygamber Efendimiz de (S.A.V) incirin cennet meyvelerinden olduğu­nu bildirerek şu mübarek sözleriyle medhetmiştir:

“Eğer cennetten gelen bir meyve olduğunu söylese idim, bunun incir ol­duğunu söylerdim. Çünkü cennet mey­velerinin çekirdeği olmaz.” 

İncir’de bol miktarda şeker bulun­duğunu kaydetmiştik. Bu, tabiî şeker olup sindirimi kolaydır ve rafine (be­yaz) şekere benzemez. Yenildiğinde hemen kana karışır. Düşünce bulanık­laşmasına, unutkanlığa, isteksizlik ve halsizliğe çok iyi gelir.

Çocuklara canlılık verici, şekerce zengin besinler yedirmek istersek, in­cir başta olmak üzere çeşitli meyvele­rin (dut, üzüm, kayısı) kurusunu dü­şünmeliyiz, beyaz şekeri ihtiva eden çukulata, tatlı, şekerleme gibi yiyecek­ler faydalarının, yanısıra birçok zarara da sebebiyet verirler.

Son yıllarda Japonya’da yapılan de­neyler, incirin kanser oluşumunu önle­yici birtakım maddeler ihtiva ettiğini göstermiştir.

Devamlı peklikten şikâyet edenler için, bol İncirli diyetin çok faydalı ol­duğu bilinmektedir. İncir’in sindirimi­nin kolay olması bir yana, diğer yiye­ceklerin de sindirimini kolaylaştırmak­ta, bağırsakları yumuşatmaktadır. Sa­dece incirin tanesi değil kurusu, reçeli ve kompostosu da peklik gidericidir.

İncirin 100 gramı 88 kalori verir. Kuru olanı ise birkaç kat daha fazla enerji sağlar. Bu özelliğiyle besleyici­dir. Tam bir enerji deposudur. Canlılık ve zindelik verir. Daha önce söylediği­miz gibi, rafine şeker ile yapılan tatlı gıdalara oranla pek çok üstünlüğü var.Ayrıca onlar gibi dişlere zarar da vermez     .

İncir, içindeki glikoz sebebiyle zih­ni çalıştırır. Bol miktarda vitamin de ihtiva ettiğinden sinirleri teskin eder,yorgunluğu gideririr. Unutkanlığa iyi gelir

Sıcak yaz günleri nefis tadıyla ha­raretimizi bastıran, hoş bir lezzet bıra­kan incirin pek çok faydası mevcuttur. Sindirimin kolaylığı, vücut için yararlı ve gerekli maddeleri dengeli bir şekil­de ihtiva edişi ile bol bol yiyebileceği­miz ve çocuklarımıza da yedirmemiz gereken güzel bir nimettir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.