ATELEKTAZİ

ATELEKTAZİ

ATELEKTAZİ: Atelektazi, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin adeta bir balon gibi sönüp içlerindeki havayı kaybetmeleri olayıdır. Bu olay akciğerin küçük bir bölgeseni tutabileceği gibi geniş bir akciğer bölgesini de tutabilir. Hatta sağ ve sol akciğerlerden birinin tümden sönmesi, yani atelektaziye uğraması olasıdır. Akciğerlerdeki bronşların herhangi bir düzeyde tıkanmaları atelektazi olayını yaratan nedenlerin başında yer almaktadır. Bronş tıkandığında havalandırılmasından sorumlu olduğu akciğer bölgesindeki hava, zamanla çevredeki normal akciğer dokusuna doğru kaçar. Buraya tıkanma nedeniyle hava gelmediğinden o bölgedeki akciğer kesecikleri söner. Yoğun bir balgam bronşları tıkayabileceği gibi büyümüş lenf bezlerinin dışarıdan baskısı veya bronşlardan kaynaklanan tümörler ya da bronşlara kaçan yabancı cisimler de bronşların tıkanmasına neden olabilirler. Akciğer keseciklerinin (alveol) sönmesinin bir başka nedeni de akciğerin belli bir

bölgesine basınç veya baskı uygulanmasıdır. Örneğin akciğer zarının (plevranuıj yaprakları araşma biriken fazla miktardaki hava (pnömoto-raks), kan (hemotoraks) veya serum sızıntısı akciğerin belli bir bölgesine dışarıdan baskı yaparak, akciğer keseciklerinin boşalmasına neden olabilir. Kistik fibrozis denilen bir hastalık, atelektazi yaratan bir başka nedendir. Atelektazinin belirtileri, olayın gelişme hızına ve infeksiyonun bulunup bulunmadığına göre değişir. Hızlı gelişen tıkanma ve bunu izleyen antibiyotikler kullanılmaktadır. Virüs kökenli pnömonilerin tedavisiyse daha çok virüsün belirlenmesine bağlıdır. Çünkü henüz virüslere karşı etkili ilaçlar gelişmemiştir. Mantar kökenli pnö-moniler çeşitli mantar ilaçlanyla tedavi edilmektedir. Hastaların tedavisi genellikle evde fakat dokdor kontrolünde gerçekleştirilebilir. Ancak ağır olaylarda ya da solunum güçlüğü ağır bir düzeye yükselen olaylarda, hastane bakımı gereklidir. Solunum ileri derecede bozulup ciddi bir siyanoza (morarma) giren hastaların oksijen tedavisine alınmaları gerekir. Eğer pnömoniye yukarıdaki başlıkta değindiğimiz komplikasyon-lardan bir ya da birkaçı eklenmişse hastaların hastane bakımına alınmaları gerekebilir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz