ÜRETER TAŞLARI

ÜRETER TAŞLARI

ÜRETER TAŞLARI: Üreterlerde saptanan taşların hemen hemen hepsi, böbrekten üretere düşmüş olan böbrek taşlarıdır. Üreter taşlarının yarısından fazlası, üreterlerin 1/3 son bölümünde bulunurlar. Üreter taşlarının oluşumları için söylenebilecek belirtiler, böbrek taşları ile aynı olduğundan, burada bunları yinelemiyoruz. Üreter taşlarının verdiği belirti ve bulguların başlıcaları şiddetli ağrı ve hematüridir. Ağrı, üreter içinde hareket eden taşın yarattığı şiddetli üreter spazmına bağlıdır. Taş üreter içinde hareket ederken, neden olduğu çeper zedelenmesi kanamaya yol açıp, idrarda kan çıkması (hematim] bulgusuna neden olmaktadır. Üreter taşları piüriye de neden olabilir. Bazı vakalarda üreter taşları üreter tıkanmasına yol açıp, idrar çıkaramama durumuna (amiri) yol açmaktadır. Üreter taşlarında tıkanma sonucu gelişen anüri, üç biçimde oluşabilmektedir. Tıkanan üreter hastanın çalışan tek böbreğine ait olabilir ya da her iki üreter taş ile tıkanmaktadır ya da bir üreterin tıkanması refleks olarak diğer üreterle-rin spazmına yol açıp anüri oluşmaktadır. Tedavi genellikle “Üreterolitotomi” denilen cerrahi yöntemle yapılmaktadır.20.69. SİSTİT: Sistit, mesaneninbakt eriyelinfeksiyonudur. Sistitle birlikte, genellikle idrar ve üreme yollarının diğer bölgelerinde de iltihap bulunur. Buna göre sistit tek başına bir hastalık olmaktan çok, idrar ve üreme yollarının infeksiyo-nunun bir bölümünü oluşturan bir infeksiyondur. Normal koşullarda mesane içindeki idrarda bakteri bulunmaz. Sistit yaratan bakteriler sıklık sırasına göre şöyle sıralanırlar: Eşeria koli, stafilokoklar ve streptokoklar. Bakteriler ve genellikle de eşeria koli, üretradan mesaneye ulaşırlar. Kadınlarda üretra daha kısa olduğundan sistit sıklığı daha fazladır. îdrar akımının tıkanma sonucu azalması, masanede idrarın birikmesi sistit oluşmasında önemli bir etkendir. Sistitin belli başlı belirtileri “Pollaküri”, “Dizüri” ve “Piüri” dir. Hastalar sık sık idrara çıkarlar [pollaküri), idrar etme sırasında ağrı duyarlar (dizüri) ve idrar içinde cerahat bulunur (piüri). îdrar etme sırasındaki ağrı rektuma, penise ya da büyük dudaklara yansır. Sistitin bir diğer bulgusu ise hematüridir. Piürisiz .sistit teşhisinin konulamayacağım da belirtelim.Hastalığın tedavisinde etkili antibiyotiklerden yararlanılmaktadır. Buna ek olarak eğer idrar akışını güçleştiren bir etken varsa, bunun da tedavisi yoluna gidilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz