Omurga

  • HASTALIKLAR
  • Omurga için yorumlar kapalı
  • 566 kez görüntülendi

Omurga

OMURGA:
Omurga, birbirine eklemlenen omurlardan oluşan ve kafatasmdan leğene kadar uzanan kemik eksen. Merkez sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik omurlann içindeki boşluklardan geçtiği için, omurga omuriliği koruyan kılıf olarak tanımlanabilir; ayrıca, bedenin dönüp bükülmesini sağlar. Omurgalılar (Vertebrae) şubesine adı verilmiş olan omurga, türden türe değişiklikler gösterir.İnsanda belkemiği de denen omurga, aralarında omurlararası diskler bulunan 7 boyun, 12 sırt ve 5 bel omurundan oluşur. Omurlar birbirlerine bağlı olduklarından, omurganın hareket yeteneği kısıtlıdır. Boyun omurları hem ileri geri, hem de birbirinin üstünde dönecek biçimde, sırt omurgalarıysa yalnızca önedoğruhareket edebilir ve birbiri üstünde çok kısıtlı Ölçüde dönebilirler. Bel omurlanysa ancak birbiri üstünde çok az gerilip esneyebilirler. İnsanda omurga üç kıvrım oluşturur; boyun omurları öne, sırt omurları arkaya, bel omurları da gene öne doğru birer eğri çizerler.

İskeletin omurga bölümü çocukta 33,erişkinde ise 26 omurun (Vertebra) üst üste birbirleriyle eklemleşmesiyle ortaya çıkmış olan bir sütundur. Bu yukarıdan aşağı düz olmayıp hafif eğimlere sahiptir. Boyun bölgesindeki omurga öne doğru hafif dışbükey, göğüs bölgesindeki omurga ise arkaya doğru hafif içbükey eğime sahiptir. Bel bölgesindeki omurganın da öne doğru hafif dışbükey eğimi vardır. Bu eğimlerin düzleşmesi ya da artması sonucu çeşitli sinirler baskıya uğrarlar ve böylece bu sinirlerle ilgili ağrı duygulan ortaya çıkar. Bunlar arasında en sık rastlananı çeşitli hastalıklar sonucu omurganın bel bölgesinde bir bozukluğun gelişip bel ağrılarına neden olmasıdır. Burada şunu hemen belirtelim; bel ağrılarının bunun dışında birçok değişik nedenleri vardır. Omurga, üst ucunda başla eklemleşmiştir. Bu eklemleşme başa hareketlilik kazandırır. Orta bölgede omurga, kaburga kemikleriyle, alt uçta da leğen kemiği (pelvis) ile eklemleşmiştir.Omurganın önemli görevleri vardır. Baş, göğüs kafesi ve içindeki organların, karın bölgesi ve içindeki organların taşınmasında görev almıştır. Diğer yandan sinir sisteminin omurilik bölümü, omurganın içinde bulunan “Omurga kanah”mn içine yerleşmiştir. Omurga başın ve gövdenin sağa, sola, öne, arkaya eğilme ve sağa, sola dönme hareketlerini sağlar. Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin dağılışları şöyledir: Boyun bölgesinde çocuk ve erişkinde 7 omur kemiği bulunur. Bunlara “Boyun omurları” denir.Çocuk ve erişkinin göğüs bölgesinde 12 tane omur bulunur. Bunlara “Torasİk omurlar – Dorsal omurlar”, “Sırt omurları” denir. Bel bölgesinde ise 5 omur bulunur. Bunlara “Lumbal omurlar”, “Bel omurları” denir. Çocukta beşinci bel omurunun altında “Sakral omurlar” başlar. Bu omurların sayısı 5′tir. Yetişkinde sakral omurların beşi de birleşmiş, tek bir kemik halini almıştır. Bu yeni oluşuma artık “Sakrum kemiği” (kuyruk-sokumu kemiği) denir.Çocukta sakral omurların altında 4-5 omur daha bulunur. Bu omurlara “Koksig omurları” denir. Yetişkinde bu omurlar birleşip, tek bir kemik halini almıştır. Bu yeni oluşumun adı da “Koksig kemiği”dir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.