Sakrum Kemiği (Kuyruk Sokumu Kemigi)

Sakrum Kemiği (Kuyruk Sokumu Kemigi)

SAKRUM KEMİĞİ (KUYRUKSOKUMU KEMİĞİ): Sakrum kemiği çocukta beş ayrı omur biçimindedir. Ergenlik döneminde bu eklemler arasındaki fibroz doku kemikleştiği için erişkin kişilerde beş ayrı sakrum omuru değil, tek birleşmiş sakrum kemiği bulunur. Sakrum kemiğini kabaca tabanı yukarıda, ön yüzü

içbükey, arka yüzü dışbükey ve yan yüzleri dar bir piramite benzetebiliriz. Bu piramitin üstte bulunan tabanı beşinci bel omuruyla eklemleşmiştir.Tepesi de “Koksig kemiği” (çocuklarda birinci koksig omuru) ile eklemleşmiştir. Koksig kemiği iki yanındaki birer sakrum kemiğiyle eklemleşerek “Pelvis”i (leğen) kurar. Sakrumun yan yüzlerinde bulunan bu eklem yüzeyleri vücut ağırlığını pelvise İletirler. Sakrum tabanı yukarıda olup öne bakar. Tabanın ortasında büyük bir delik bulunur.

Bu delik omurga kanalının uzantısı olan ve sakrum kemiğinin içinde orta hatta yukarıdan aşağıya uzanan sakrum kanalının giriş deliğidir. Bu deliğin her iki dış yanında “Eklem çıkıntıları” bulunur. Bu eklem çıkıntıları besici bel omurunun alt eklem çıkıntısıyla eklemleşirler. Sakrumun ön yüzünde orta hattın iki yanında toplam 8 delik vardır. Bu deliklere “Foramina sakralis pelvina” denir. Bunlar birer tünel yardımıyla sakrum kanalı ile bağlantı kurmuşlardır. Bu deliklerden sakral sinirlerin ön dalları çıkar.Sakrumun arka yüzünde de aynı delikler görülür. Buradakilere “Foramina sakralia dorsalia” denir. Bu delikler de sakrum kanalıyla bağlantı kurmuşlardır. Bu deliklerden sakral sinirlerin arka dalları çıkar.Sakrum tabanıyla beşinci bel omurunun eklemleşmesinden öne doğru bir çıkıntı oluşur. Bu çıjantıya “Promontorium” denir ve kadınlarda vaginal muayenede, muayene eden parmağın ucuyla hissedilebilir. Promontorium jinekolojik açıdan önemli bir çıkıntıdır. Bu çıkıntının yaptığı açı arkaya bakar ve kadınlarda 120 derece, erkeklerde 125 derecedir. Bu derece farkı kadının pelvisini daha yatık duruma getirerek, doğuma daha uygun bir durum yaratmaktadır, öte yandan kadınlara özgü kalça biçiminin oluşmasında katkıda bulunmaktadır.

.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz