Tırnak Hastalıkları & Tırnak Batması Nedir ?

Tırnak Hastalıkları & Tırnak Batması Nedir ?

Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr.Mediha Yılmaz Tırnak hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Tırnak Hastalıkları toplumda sık görülen; tırnakta şekil bozukluğuna yol açan hastalık grubudur.

Tırnakta şekil bozukluğu kalınlaşma; renk değişikliği ve sertleşme olarak karşımıza çıkar.

Tırnak şekil bozukluğu hem estetik görünüm olarak hastayı rahatsız ettiği gibi günlük yaşamda ağrıya sebep olarak da rahatsızlık verir.

Tırnak şekil bozukluğunun en sık sebebi mantar enfeksiyonlarıdır.

Bulaşan mantar hifleri tırnakta uygun ortam bulunca; yani nemli ve kapalı ortamda üreyerek tırnakta renk ve şekil bozukluğuna yol açar.

Mantar lifleri genellikle travmatize olmuş tırnağa yerleşir; ayağın bir yere çarpması sonucu ulaşan tırnak hasarı gibi.

Bulaşma deniz, havuz gibi ortak kullanım alanları ile aynı terlik veya ayakkabının giyilmesi sonucu olur.

 

Tırnak mantarına ayak parmak arası ve tabanında olan mantar enfeksiyonu da eşlik edebilir.

Tırnak mantarı tedavisi önemlidir ;eğer mantar tedavi edilmezse mantarlı  tırnaktan bakteri girişi olabilir ; bu da selülit denen ciddi deri altı  enfeksiyonlarına  sebep olur.

Tırnak mantarı tedavisi uzun sürelidir; eğer birden çok tırnak tutulumu varsa ağızdan tablet alarak tedavi başlamak gerekir ve en az 3 ay tedavi sürdürülmelidir.

Tedavi sırasında şekli bozuk tırnak kısmı kimyasal veya mekanik olarak temizlenirse arkadan normal tırnak daha hızlı uzar.

Şekli bozuk tırnak kısmı eczanede hazırlatılacak tırnağı eritebilecek solüsyonlar ile kimyasal olarak uzaklaştırılabilir. Dermatoloji  Uzmanı kontrolünde hasta bu solüsyonu evde kendisi uygulayabilir.

Yalnız tırnak etrafındaki deri uygulama sırasında korunmalıdır; dikkat edilmezse deride hasar oluşabilir. Medikal ayak bakım sırasında ise ayak bakım cihazı ile kalın tırnak kısmı mekanik olarak uzaklaştırılabilir.

Yine hasta kendisi törpüleyerek kalın tırnak kısmını uzaklaştırabilir.

Tırnak mantarı tedavi edilirken ayak mantarı tedavisi de yapılmaktadır; eğer yapılmazsa tırnağa tekrar bulaş olabilir. Ayaklar kuru tutulmalı ; pamuklu çorap giyilmelidir.

Ayakkabılar günlük değiştirilerek ayakkabıların da kurumasına izin verilmelidir.

Tırnak şekil bozukluklarının diğer nedenleri deri hastalıklarının tırnak tutulumudur.

En sık tırnak tutumlu yapan deri hastalığı sedeftir.

Sedef tırnak plağında pitting denen nokta şeklindeki çöküklükler yanında sarı renk değişikliği; tırnak yatağından ayrılma (onikoliz) yapabilir.

Nadiren deride sedef bulguları olmadan sadece tırnaklar etkilenebilir, bu durumda tanıyı koymak daha zordur. Sedef tırnağı tedavisi sedef tedavisi ile aynıdır.

Diğer tırnak şekil bozukluğu nedeni tırnak distrofileridir.

Tırnak distrofileri herhangi bir enfeksiyon etkeni yada deri hastalığı olmadan tırnağın kalınlaşması ; sarı-kahverengi renk almasıdır.

Buna etken travmalar olabilir ; tırnağın üzerine ağır bir cisim düşmesi gibi majör bir travma tırnak kök hücrelerinin de kalıcı bozukluk yaratarak şekli bozuk tırnak üretilmesine neden olabilir.

 

Major bir travma olmaksızın sürekli tekrarlayan minor travmalar da tırnak kökünü etkileyebilir. Örneğin burun kısmı dar ayakkabıların kullanılması veya spor yaparken tırnağın tekrarlayan vurmalara maruz kalması gibi.

Özellikle futbolcularda bu probleme daha sık rastlanır.

Tırnak distrofilerini dolaşım bozuklukları da etkiler. Ayaktaki küçük damarların iyi çalışmaması da tırnak kök hücrelerini etkileyerek tırnak şeklinin bozulmasına neden olur.

Tırnak distrofilerinde tedavi nispeten zordur. Kalın tırnak plağının inceltilmesinin yanı sıra tırnak plağı çekilip tırnak köküne ilaç uygulaması yapılabilir.

Tüm bunlar işe yaramazsa tırnak kökü kalıcı olarak yakılıp (kimyasal olarak veya koterizasyon işlemi ile) tırnağın tamamen çıkmaması sağlanabilir.

Özellikle el tırnaklarında şekil bozukluğu yapan bir durum kronik paronişi yani halk dilinde dolama olarak bilinen hastalıktır.

Dolama tırnak etrafındaki derinin enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tekrarladığında durum kronikleşir ; tırnak kök hücreleri etkilendiği için enfeksiyon olduğu taraftaki tırnak şekli bozulur ve rengi değişir.

Paronişinin kronikleşmesinin en sık sebebi elin çok sık suya ve deterjana maruz kalmasıdır. Tırnak etrafındaki derinin koruyucu bariyeri bozulunca bakterilerin girişi kolaylaşır.

Şekli bozuk tırnağa da kolayca mantar enfeksiyonu eklenir.

 

 

Tedavide en önemli basamak elin sık su ve deterjana olan maruziyetini engellemektir. Bunun yanı sıra deri bariyerini onaran medikal nemlendiricilerin kullanılmasını paronişinin tekrarını engelleyecektir.

Vitamin ve demir eksikliği de tırnak yapısını zayıflatır. Özellikle kolay kırılan tırnaklarda vitamin değerlerine ;kan sayımına kan tahlili yapılarak bakılmalıdır.

Tırnak yapısını zayıflatan diğer bir neden sık aseton kullanımdır. Tırnak hastalıklarında mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olunmalıdır.

NASIR

Nasır kronik basınca maruz kalan derinin kalınlaşmasıdır.

En sık ayakta yerleşir.

Deri tabakası kalınlaştıkça ağrı yapmaya başlar ; kişiyi en çok ağrı şikayeti rahatsız eder. Yanlış ayakkabı seçimi ayak parmaklarında oluşan nasırın en sık sebebidir.

Özellikle burun kısmı dar ayakkabılar ayak parmaklarını sıkıştırarak derinin kalınlaşmasına ve ağrıya yol açar. Ayak tabanında ise oluşan nasırın sebebi ayağın anatomik yapısının bozulması ve ayak tabanına basıncın eşit dağılmamasıdır.

Uzun süre ayakta kalmak ve özellikle topluklu ayakkabı giymek de durumu kötüleştirecektir.

 

 

Nasır tedavisinde en önemli nokta basıncın engellenmesidir. Diğer tedavi yöntemleriyle nasır uzaklaştırılsa bile eğer kronik basınç tekrar olursa nasır tekrarlayacaktır. Bunun için nasır halkaları ; uygun ayakkabı tabanlıkları, rahat ayakkabılar kullanılabilir.

Nasır tedavisinde kalınlaşmış deri tabakası çeşitli yöntemlerle tahrip edilebilir ; soğukla (kriyoterapi) eritici ilaçlarla, yakarak (elektrokoterizasyon).

Medikal ayak bakımı sırasında nasırlaşmış dokular mekanik olarak uzaklaştırılabilir, ardından uygun kremler kullanılarak derinin tekrar kalınlaşması önlenmelidir. Nasır tedavisi sırasında şeker hastalığı olanlarda tahrip gücü yüksek tedaviler kullanılmalıdır. Şeker hastalarında oluşan yaranın iyileşmesi uzun sürebilir ve diyabetik ayak gelişebilir.

TIRNAK BATIKLARI

Tırnak batıkları 3 mekanizma ile oluşur; birinci tırnak batığı mekanizması travmatiktir.

Ayağın bir yere vurulması, sıkan bir ayakkabı giyilmesi gibi bir travma sonrası tırnak kenarı tırnak kıvrımını tahrip eder ve burada bir iltahaplanma süreci başlar.

Tırnak vücudun savunma hücreleri tarafından yabancı cisim gibi algılanır; kanamalı kırmızı renkli granülasyon dokusu denen bir kabarıklık gelişir.

 

 

Travmatik tırnak batığının bir nedeni de tırnağın yanlış  kesilmesidir. Tırnak kenarları içe doğru yuvarlanarak kesildiğinde tırnak kıvrımında ince bir tırnak parçası kalabilir.

Bu tırnak parçası yabancı cisim gibi davranarak iltahabi süreci tetikler. Tırnak batığı sorunu yaşayanların tırnak kesiminde kenarları düz ve uzun bırakmaları  gerekir.

Fakat burada önemli bir nokta tırnak eğer çok uzun bırakılırsa ayakkabının ön kısmı tırnağa  basınç yapar ve yine tırnak kenarları travmatize olur.

Yani tırnak ne çok derin kesilmeli ne de çok uzun bırakılmalıdır.

Travmatik tırnak batıklarında antibiyotikli krem  kullanımının yanında travmatize tırnak kısmı alınabilir. İkinci tırnak batığı oluş mekanizması genellikle büyüme döneminde görülen tırnak batıklarıdır.

Çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayan bu süreçte hızlı büyüyen tırnak yatağına büyük gelir ve tırnak kenarlarında basınç uygular . Genellikle bu kişilerin ayaklarında fazla terleme sorunu da vardır.

Bu tırnak batığı türünde  tırnak kenarına uygulanan özel solüsyonlar ve tırnak teli uygulaması tedavide yeterli olur .

Tırnak teli her iki tırnak kenarına geçirilerek uygulanır  ve tırnak kenarına gömülmüş tırnağın yukarı kalkmasına yardımcı olur. Tırnak teli,  uygulanan tırnakta doktor kontrolunde 1 haftadan 2-3 aya kadar kalabilir.

Üçüncü tırnak batığı oluş mekanizması ise tırnak yapısının bozuk olmasıdır.

Özellikle genetik yatkınlığın da olduğu kerpeten tırnak denilen durumda tırnak batığı sorunu çok yaşanır.

Kerpeten tırnak olarak bilinen durumda  her iki tırnak kenarı içe doğru kıvrılır, genellikle yaşla birlikte kıvrılma başlar. Zamanla tırnak yapısı da bozulup kalınlaşma da oluşur.

Bazen şekli bozulmuş olan tırnağa ikincil olarak mantar enfeksiyonu eklenir. Bu durumda tırnaktan örnek alınıp mantar incelemesi yapılarak mantar enfeksiyonun olup olmadığı netleştirilmelidir.

Kerpeten tırnakta da tırnak teli uygulaması etkilidir. Ancak tırnak teli uygulamasının etkili olmadığı durumlarda batan kenar tırnak kenarları köküyle birlikte alınabilir; bu yönteme lateral matrisektomi denir.

Bu işlemde kenar kısımlarda tekrar tırnak büyümesini engellemek için tırnak kökü ilaç uygulanarak tahrip edilir.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“Ağır Metal Zehirlenmeleri Belirtileri Nedir ?”

“Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir ?”

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz