"Numune:" ile Etiketlenen Konular

Amonyak protein yıkılımının son ürünüdür ve barsakta bakterilerin proteinleri yıkmasından ve böbrekte glutamin hidrolizinden oluşur. Normalde bu amonyak portal ven ile karaciğere gelir ve burada suda çözülebilen üre’ye çevrilir ve idrarla atılır. Test genellikle açıklanamayan şuur bulanıklığı, kusma, ensefalit ve asid-baz bozukluğunda istenir. Yenidoğanda doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde huzursuzluk, kusma, bitkinlik ve nöbetler gibi belirtiler görüldüğünde amonyak düzeyi bakılmalıdır. Çocukta grip veya...
HBsAg testi akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. • Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. • Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı (2 milyar kişi) HBV ile...
Katekolaminler özellikle feokromasitoma ve paragangliomalarda metanefrin ve normetanefrin ölçümlerine ek olarak, nöroblastoma ve ilişkili tümörlerde ise VMA ve HVA ölçümlerine ek olarak teşhis ve tedavinin takibi amacıyla kullanılır. Katekolaminler, dopamin, norepinefrin ve epinefrin’den oluşan, merkezi sinir sisteminde ve böbreküstü bezlerinde üretilen hormonlar grubudur. Kan basıncını artırıcı yönde etki meydana getirdikleri için pressor aminler olarak da adlandırılırlar. Sentez zincirinin başlangıç maddesi olan tirozin gıdalarla...
TPIHA (Treponema Pallidum İndirekt Hemaglutinasyon) testi  sifiliz olasılığının araştırılması sırasında, nontreponemal testlerle elde edilen pozitif sonuçların kontrolü amacıyla kullanılır. Sifiliz: Treponema pallidum, sfilize neden olan bir mikroorganizmadır. Tek kaynağı enfeksiyonu taşıyan insanlardır. Başlıca bulaşma yolu cinsel temastır. Tedavi edilmeyen enfekte şahıslarda hastalık, primer, sekonder, latent ve tersiyer olarak adlandırılan 4 dönemde, 4 farklı tablo oluşturur.     Hastalığın kuluçka dönemi 3-90 gün arasında değişebilse de,...
Amonyak protein yıkılımının son ürünüdür ve barsakta bakterilerin proteinleri yıkmasından ve böbrekte glutamin hidrolizinden oluşur. Normalde bu amonyak portal ven ile karaciğere gelir ve burada suda çözülebilen üre’ye çevrilir ve idrarla atılır. Test genellikle açıklanamayan şuur bulanıklığı, kusma, ensefalit ve asid-baz bozukluğunda istenir. Yenidoğanda doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde huzursuzluk, kusma, bitkinlik ve nöbetler gibi belirtiler görüldüğünde amonyak düzeyi bakılmalıdır. Çocukta grip veya...
İdrarda kan (eritrosit) görülmesine hematüri denir. Genelde mikroskobun HPF denilen büyük büyütme alanında 1-2 eritrosit görülmesi normal kabul edilir ancak 1 hafta arayla alınan 3 idrar örneğinde santrifüj sonrasında HPF’de 5 ve daha fazla eritrosit görülmesi hematüri olarak adlandırılır. Benim baktığım binlerce idrar örneğinde en sık hematüri nedenlerinin böbrek ve üreter taşı, infeksiyonlar ve kullanılan ilaçlar olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle 55-60 yaşından sonra...
Parathormon (PTH) primer ve sekonder hiperparatiroidizm, kalsiyum düşüklüğü veya yüksekliği, hipoparatiroidizm, tetaniler, vitamin D ve fosfor metabolizması gibi durumlarda istenen bir hormonal testtir. Bu hormon boynun ön tarafında bulunan kelebek şeklindeki bez olan tiroid bezinin önünde 4 adet bezelye büyüklüğünde ayrı bir endokrin bez olan paratiroid bezinden salgılanır. Başlıca olarak kalsiyum, D vitamini ve fosfor metabolizması ile, paratiroit bezlerinin fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla...
HBsAg testi akut veya kronik hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. • Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. • Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı (2 milyar kişi) HBV ile...
Katekolaminler özellikle feokromasitoma ve paragangliomalarda metanefrin ve normetanefrin ölçümlerine ek olarak, nöroblastoma ve ilişkili tümörlerde ise VMA ve HVA ölçümlerine ek olarak teşhis ve tedavinin takibi amacıyla kullanılır. Katekolaminler, dopamin, norepinefrin ve epinefrin’den oluşan, merkezi sinir sisteminde ve böbreküstü bezlerinde üretilen hormonlar grubudur. Kan basıncını artırıcı yönde etki meydana getirdikleri için pressor aminler olarak da adlandırılırlar. Sentez zincirinin başlangıç maddesi olan tirozin gıdalarla...
HbA1c testi çok istenen testlerdendir ve başlıca olarak diyabet tedavisinin orta vadede yeterince başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Diyabet günümüzde kanser ve kalp kastalıkları ile beraber en sık görülen, kronik ve iyi kontrol edilmezse sinsi olarak hayatı kısaltan hatta ölüme götüren hastalıklardan birisidir. Ortalama olarak her 1000 hastalıktan 60-70 tanesi diyabettir ve her yıl giderek de diyabet hastalığı görülme oranı...
Hemoglobin (Hb)  eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) ana komponentidir, O2 ve CO2 taşırlar. Hb tayini anemi (kansızlık) tanısı, izlemi ve tedaviye yanıtını görmede RBC’den (eritrosit sayısı) daha önemlidir. Ayrıca polisitemi (Hb yüksekliği ile giden durumlar) tanı ve izleminde de kullanılır. Hb ayrıca ekstrasellüler sıvının (kan ve hücreler arası) önemli bir tamponudur. Asit-baz dengesini korumada rol oynar. Hemoglobin retiküloendotelyal sistemin ribozomlarında protoporfirin IX, Fe2+...
Entamoeba Histolytica (Amip)  testi gaita parazit incelemelerinde çok istenen testlerdendir. Özellikle kanlı ve mukuslu ishal vakalarının araştırılması sırasında istenir. Amibiazis, bir protozoon olan Entamoeba histolytica tarafından meydana getirilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle subtropikal ve tropikal bölgelerde yaygındır. Altyapı ve sanitasyon koşullarının yeterli olmadığı, kalabalık bölgelerde daha sık görülür. İnsanlara kisti içeren gıdalar ve su ile bulaşır. Şehirlerde rastlanan salgınlardan genellikle kontamine içme suları sorumludur. Tek...