"Muşmula çekirdeği idrar yolu enfeksiyonlarını önler ve giderir!" ile Etiketlenen Konular

Muşmula: Kan dolaşımını düzenler!

Genelde köylerde, kırsal kesimlerde tanınan, bilinen muşmula halk dilinde daha çok ‘‘töngel’’ diye adlandırılır.