Sarımsak

Sarımsak

Sarımsak

Her Derdin Devası Sarmısak

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen (Ba­kara: 61) mübarek gıdalardan olan sır­ımsak için Allah’ın Resûİü (S.A.Vi şöyle buyurmuştur:

“Sarmısağı yiyin, onunla tedavi olun. Zira o, yetmiş derde devadır. Eğer bana melek gelmemiş olsaydı, ben de onu muhakkak yerdim” (Ramuz El-Ehadis).

Sarmısak, gerçekten şifalı pek çok tesiriyle ve kendine has lezzetiyle mut­fağımızın baş köşesinde haklı bir yer kazanmıştır.

Sarmısağın bileşiminde şekerler, çeşitli vetaminler (A,B,C), kükürtlü ve uçucu bir yağ ve içerisinde bol olarak allil sülfür bulunur. Sarmısağın özel kokusunu ve tadım bu madde verir.

Sarımsak çok eski çağlardan beri bilinmekte ve tedavide kullanılmakta­dır. Çeşitli şekillerde yenebilirse de en uygun olanı, yemeğin içine koymaktır. Bunun dışında çiğ olarak, diş diş veya ezmesi yapılarak yenebilir.

Canlılık Verir

Sarmısağın en belirgin tesiri insana canlılık vermesidir. Ayrıca hem erkek­lerde hem kadınlarda cinsi gücü ve is­teği arttırır. Amillerde döğüş horozla­rına, Sovyet Rusya’da yaşlılara güç ka­zandırmak için sarmısak yedirilmekte­dir.

Solucan Ve Şerit İçin

Çocuklarda solucan düşürmek için sarımsaklı çorba birebirdir. İkindi kah­valtısında üzerine sarımsak sürülmüş ekmek de tavsiye edilir. Ekmeğe sar­ımsak iyice sürülür, sonra da üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirilir.

Bağırsaklarda bazen görülen tenya ve şerit gibi kurtları atmak pek kolay değildir. Böyle durumlarda çiğ ve veya pişmiş her şekliyle sarmısak tavsiye edilir.

Antibiyotik Olarak Sarmısak

Solucan düşürücü, güç verici özel­liklerinin yanı başında sarmısak bağır­sakları yumuşatır, mikroplan öldürür, hazmı kolaylaştırır, balgam söktürür ve ateş düşürür. Antibiyotik olarak da başarıyla kullanılır, kükürtle karıştığı zaman solunum yolları için iyi bir anti­septiktir. Eski çağlarda veba salgınları sırasında doktorlar hasta muayenesine giderken yüzlerine sarmısak suyuna batırılmış bir maske takarlarmış. Bu da sarmısağın antibiyotik etkisinden ola­bilir.

Damar Sertliğine Sarmısak

Piyasaya sürülen çeşitli ilâçlar, yi­ne de sarmısağın “tabiî bir ilaç” olarak varlığını ortadan kaldıramadılar. Gide­rek değişen hayat şartlan sebebiyle, yağlı besinlerin sofralarda daha fazla yer alması, günlük yaşantının stresi ve sigara gibi faktörler, medeniyet hasta­lığı olarak adlandırılan damar sertliği gibi hastalıkların artmasına yol açtı. Bu aşamada devreye sarmısak girdi.

Aslında yaşlılık hastalığı olarak bi­linen damar sertliğinin, gençler arasın­da da yaygınlaşmasında, yüksek tansi­yon ve kolesterol gibi, yaşlılıkla doğ­rudan bağlantısı olmayan amillerin rol oynadığı artık kati olarak biliniyor. Kanla birlikte taşınan çeşitli yabancı maddeler ve yağlar, damar iç duvarla­rında birikerek, damarların daralması­na, sonuç olarak da dolaşım bozukluk­ları ve kalb rahatsızlıklarına yol açıyor. armısağm yüksek tansiyonu düşürdü­ğü, kandaki fazla yağ ve kolesterolü erittiği kati olarak ispatlanmış durum­da. Bu sebeple sarmısak kalb hastalık­larım önleyici bir tesire sahip.

Kanseri Önlemede Sarmısak

Günümüzde tutulan istatistiklere göre, sarmısağm çok yenildiği bölge­lerde kanser daha az tahribat yapmak­tadır. Sarmısakta bulunan germanium adlı kimyevî madde, insan kanındaki akyuvarları kuvvetlendirdiği gibi, kan­sere karşı en müessir maddelerden In- terferon’un üremesini arttırır. Böylelik­le bünyenin kanserle mücadelesinde başarılı olmasını sağlar.

Yalnız sarmısağm fazla yenildiği bölgelerin az gelişmiş ülkelerde bulun­duğu, buralarda çevre kirlenmesinin daha az ve kimyevî ürünlerin tarım sa­halarım zehirlemedikleri ileri sürülebi­lir. Sarmısağm, kanser önleyici tesiri­nin fareler üzerinde yapılan tecrübeler­le de gösterildiğini belirtelim.

Her yerde deva olarak bilinen sar­ımsak, yemeklere de ayrı bir lezzet ve çeşni katar. Damak zevkine düşkün olanlar için âdeta can dostudur.

Panzehir

Sarmısak aynı zamanda harika bir panzehirdir. Çünkü genel metaboliz­maları iyileştirir, karaciğeri harekete geçirir, kan dolaşımı ile sinirler üzeri­ne uyarıcı bir etki yapar. Yine sarım­sak, çeşitli alerjilere karşı vücudun di­rencini arttırır.

Tadı Ve Kokusu Problem İse

Bu bitkinin tadım ve kokusunu faz­la keskin bulanlar, daha tatlımsı olan kırmızı türünden satın alabilirler. Bir de keskinlik ve kokusunun esas kayna­ğı olan ve sarmısak asiti ihtiva eden iç kısmını çıkararak, yakıcılığını hafiflet­mek mümkündür.

Sarmısağı sevdiğiniz halde çevre­niz ve eşiniz bakımından kokusundan çekiniyorsanız, yemekten sonra ağzı­nıza atacağınız bir tutam maydanozun veya birkaç tane kahve çekirdeğinin bu kokuyu gidereceğini unutmayınız. Ol­mazsa, akşamları yemeniz en uygun yoldur.

Sarımsak Eczanelerde

Artık eczaneler, sarmısak hulâsası satmaktadırlar. Bir bitkinin eczaneler­de satılması demek; şeref madalyası kazanması, büyük hizmetlerine karşı­lık taltifi mânâsına gelir. Zaten sarmı- sağın faydalarım saymakla bitiremez­siniz.

Sarmısağın Diğer Faydaları

 • Yüksek ateşi, sarmısak çorbası düşürür.
 • Ses kısıklığına uğrayanlara da sarmısak tavsiye edilir. Sabah aç kamı­na yenilen kıyılmış 4-5 diş sarmısak sesi güzelleştirir.
 • Sarmısak astım’a (nefes darhğtl da faydalıdır.
 • Tansiyon yüksekliğinin çaresi sarmısaktır. Bol yenilmesi şarttır.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda da sarımsak yemek pek faydalıdır.

* Ağır yaşlılıkla birlikte damar sertliği de başlamış ve kan dolaşımı zorlaşmış ise yine sarmısak iyi gelir.

 • Zafiyet geçirenlerin, egzaması olanların da diyetinde sarmısak baş sı­rayı teşkil eder. Eskiden köylerde dö­vülmüş sarmısak ile bal karıştırılarak bir macun yapılır, ekzamah bölgeye konur, üstü bir gazlı bezle kapatılıp sa­rılırdı.
 • Günde birkaç defa ergenlik sivil­celeri üzerine sarmısak olduğu gibi sü­rülürse, sivilceler hiç yara izi bırakma­dan kaybolurlar. Vücudumuzdaki kanı da temizlediklerinden önleyici etki de yaparlar.
 • Sarmısakta bulunan bir madde, midedeki yanma ve iltihaplara (gastrit) karşı en iyi bir ilaçtır.
 • Sarmısak bağırsaklardaki iç hare­keti hızlandırarak iyi çalışmasını sağ­lar.
 • Sarmısak, vücuttaki beyaz benek­leri, nasırlaşmış şişkinlikleri, çatlakları ve dudak yaralarım da yok eder.
 • Sarmısak ezmesi, hem haşerat ilâcı olarak (arı ve böcek sokmalarına karşı) hem de haşerat sokmasından oluşan yaralar için kullanılabilir.
 • Sanmsağm suyu ile bal karıştırı­larak elde edilen karışım, kaşıntı ve ağ­rıları dindirir.
 • Sarmısak ayrıca diş ağrısına, göz yanmalarına, soğuk algınlığına fayda­lıdır.
 • Sarmısak kansızlık (anemi) ve eklem ağrıları için de birebirdir.
 • Sarmısak, şeker hastalığına bile iyi gelir ve kandaki şeker miktarım dü­şürür.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: ,

Yorum Yaz