Röntgen

Röntgen

Röntgen

Röntgen Aldırmakta Herhangi Bir Tehli­ke Var Mıdır?

Bir Hastalığı Teşhis Amacıyla Ve Eğitim Görmüş Kişiler Tarafından Yapıldığı Sürece Hiçbir Tehlikesi Yoktur. Vü­cuda Gelen Röntgen Işınlan Çok Az Olduğundan Zarar­sızdır. Fakat Hamile Kadınlara Röntgen Kısıtlı Olarak Uy­gulanmaktadır.

Çocuğumun Röntgenini Aldırmam Sakın­casız Mıdır?

İşlem İyi Bir Radyolog Tarafından Yürütüldüğü Sürece Sakıncasızdır.

Hamilelik Suresinde Röntgen Aldırmış Olmam Doğacak Çocukta Sakatlık İhti­malini Arttırır Mı?

Hayır.

Röntgen Aygıtından Şoka Kapılma Tehli­kesi Var Mıdır?

Hayır. Röntgen Aygıtlarının Hepsi Şoka Karşı Korunma­lıdır.

Vücudun Bütün Dokuları Röntgende Gö­zükür Mü?

Hayır. Yumuşak Dokuların Çoğu Baryum, Ya Da İyot Solüsyonu Gibi Kontrast Maddeler Verilmeden Görülemez.

Röntgen Aldırmak Bütün Teşhisleri Doğ­rulayabilir Mi?

Hayır.

Röntgenin Temiz Çıkması Hastalık Olma­dığı Anlamına Gelir Mi?

Hayır. Hastalık Teşhisinde Sadece Bir Yardım­cı Olup Kesin Teşhise Götürmez.

Filmleri Doktorda Mı Kalır Yoksa Kendim Alabilir Miyim?

Bunlar Sizin Sağlık Belgelerinizdir Ve Doktorunuzun Ya Da Hastanenin Malıdır. Siz Onların Anlamlandırılması İçin Ücret Ödüyorsunuz, Filmler İçin Değil.

Mütehassisları (Uzmanları) İs­tersem Filmi Bana Verir Mi?

Geri Götürmek Şartıyla Verebilirler.

Skopi Tetkiki (Floroskopi) Nedir?

Vücudun Bir Bölümüne Röntgende Radyoskopi Ekranı Aracılığıyla Bakmaktır. Bu İşlem Çeşitli Organları Hare­ket Halindeyken İzleyebilmek İçindir.

Skopi Muayenesi Sakıncasız Mıdır?

İyi Bir Radyolog Tarafından Yapıldığı Sürece Sakıncasız­dır.

Teşhis Amacıyla Alınan Röntgenler So­nucu Kişi Fazla Röntgen Işınına Maruz Kalabilir Mi?

Hayır. Radyologlar Fazla Işın Vermemeye Özellikle Dik­kat Ederler.

Normal Bîr Röntgen Alınırken Genellik­le Kişi Gereğinden Fazla Işını­na Maruz Kalır Mı?

Hayır.

Fazla Röntgen Işınları Üreme Organla­rıma Zarar Verir Mi?

Ancak Çok Kısa Sürede Normalden Çok Fazla Sayıda Röntgen Alınırsa Zarar Verir. Yine De Işınların­dan Etkilenmek Çok Ender Rastlanan Durumlardır.

Bütün Meme Tümörleri Röntgende Görü­lür Mü?

Hayır. Meme Tümörlerinin Çoğu Görülmez.

Kemik Kırığı Kesinlikle Röntgende Görü­lür Mü?

Evet.

Kas İncinmesi, Ligaman (Kemikleri Ve Or­ganları Birleştiren Bag) Kopması, Ya Da Kıkırdak Yırtılması Röntgende Görülür Mü?

Hayır.

Disk Kaymasını Gösterir Mi?

Bazan Gösterir, Bazan Göstermez.

Miyelografi Nedir?

Filmin Çıkmasını Sağlayacak Kontrast Madde Vererek Omurga Kanalının Röntgenle İncelenmesine Hıiyelografi Yani Omurilik Grafisi Denir.

Miyelografi Tehlikeli Midir?

Hayır.

Miyelografi (Omurilik Grafisi) Genellik­le Disk Kaymalarını Gösterir Mi?

Evet.

Röntgen Tedavisi Nedir?

Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Röntgen Işınlarının Kullanılması Şeklinin Uygulanmasına Verilen Addır. Röntgen Tedavileri Sadece Habis Durum­lar İçin Mî Uygulanır?

Hayır. Röntgen Tedavisinin Yararlı Olduğu Önemli Sayı­da Tümörlerle İlgili Olmayan Hastalıklar Dâ Vardır. Radyoaktif Kobalt Röntgen Işınları Meydana Getirir Mi?

Evet.

Röntgen Tedavisi Sakıncasız Mıdır?

Evet. Uzman Radyologlar Tarafından Uygun Dozda Veri­len Radyasyonlarda Hiçbir Sakınca Yoktur.

Uygulanmasında Her­hangi Bir Acı, Ağrı Ya Da Rahatsız Edici Bir Durum Var Mıdır?

Ağrı, Acı Yoktur. Fakat Bazı Hastalarda Mide Bulantısı, İştahsızlık Ve Genel Halsizlik Görülebilir. Bu Rahatsızlık­ların Başlaması Tedavinin Son İki, Ya Da Üçüncü Hafta­sında Görülüp Tedavi Bittikten Sonra Birkaç Hafta Süre­bilir.

Sürekli Röntgen Tedavisinden Sonra De­rimde Kırmızılık, Ya Da Kahverengiye Dönüşme Olabilir Mi?

Çoğunlukla Olmaktadır.

Uygulanan Bölgede Tüysüzleşme Olur Mu?

Bu Tür Tedavilerin Çoğunda Böyle Olmaktadır.

Hastalıklı Hücrelerin Çevresinde Normal (Sağlıklı) Hücreleri Bozar Mı?

Genellikle Bozmaz.

Radyum, Röntgen Işınlarıyla Aynı Etki­de Midir?

Evet.

Radyoaktif İzotoplar, Röntgen Işınla­rıyla Aynı Etkide Midir?

Evet.

Guatır Hastalığımı (Tiroid Bezinin Anor­mal Olarak Büyümesi) Radyoaktif İyot İyileştirir Mi?

Bazı Durumlarda İyileştiıir.Fakat Bununla İyileşemeyen Hastaların Etkili Bir Tedavi Görmeleri İçin Guatırın Ameli­yatla Alınması Gerekir.

Çeşitli Hastalıkların Tedavisinde İyot­tan Başka Kullanılan Radyoaktif İzo­toplar Var Mıdır?

Evet. Aralarında Radyoaktif Altın, Fosfor, Cesium (Cs Simgesiyle Bilinen Kimyasal Element) Strontium (Sr),De­mir Ve Kobalt Da Bulunan Birçok Radyoaktif İzotop Var.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz