Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.

 

Korelasyon: İlişki

Kriter: Ölçüt

Lokalizasyon: Yer

Masif: Şiddetli

Matürasyon: Olgunlaşma

Medikal: Tıbbi

Mevcut: Var olan

Morfoloji: Yapı

Negatif tahmini değer: Negatif kestirim değeri

Nöral: Sinir

Opere: Ameliyat

Oral: Ağızdan

Parametre: Değişken

Pediatrik: Çocuk

Perforasyon: Delinme

Postmortem: Ölüm sonrası

Pozitif tahmini değer:

Pozitif kestirim değeri

Prekürsör: Öncül

Primer: Birincil

Profilaktik: Koruyucu

Prognoz: Seyir

Proliferasyon: Çoğalma

Reaksiyon: Tepkime

Replasman: Yerine koyma

Resesif: Çekinik

Reseptör: Almaç

Retrospektif: Geriye dönük

Rezervuar: Kaynak

Rezorbe olmak: Emilmek

Santral: Merkezi

Sekonder: İkincil

Abdominal: Karın

Aktivasyon: Etkinlik

Ampirik: Deneyimsel

Anamnez: Öykü

Asemptomatik: Belirtisiz

Batın: Karın

Dejenerasyon: Bozulma

Disfonksiyon: İşlev bozukluğu

Dominant: Baskın

Donör: Verici

Ekarte etmek: Dışlamak

Endikasyon: Gerekçe

Erüpsiyon: Döküntü

Faktör: Etmen

Faz: Evre

Fonksiyon: İşlev

Fraktür: Kırık

Gastrointestinal sistem: Sindirim sistemi

Hemartroz: Eklem içi kanama

identification: Tanımlama

İntensite: Yoğunluk

İntraabdominal: Karın içi

İnvaziv: Girişimsel

Karakter: Özellik

Karakterize: Belirgin

Konjenital: Doğuştan

Kontaminasyon: Bulaş

Kantitatif: Niceliksel

bulge :  Çıkıntı, şiş.

cadula block :  Epidural.

erythrophobia :  1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duym

freezing :  Donma, konjelasyo

gene :  Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).

submarginal :  Hudut veya kenara yakı

icteric :  1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.

inulin :  biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.

ischiofemoral :  İskiyum ve femura ait.

macromelia :  El veya ayakların hipertrofisi

Skar: Yara izi

Spesifik: Özgül

Spontan: Kendiliğinden

Sporadik: Tek

Stimülasyon: Uyarı

Şikayet: Yakınma

Tayin: Gösterme

Tecrübeli: Deneyimli

Temas: Dokunma

Terminal: Son

Total: Toplam

Transformasyon: Dönüşüm

Transfüzyon: Aktarımectosteal :Kemik dışında bulunan

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz