Omur kemiklerinin Ortak Özellikleri

Omur kemiklerinin Ortak Özellikleri

OMUR KEMİKLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Omurgaların ortak genel özellikleri vardır. Fakat yine de birbirinin aynı tıpatıp iki omur yoktur. Genel Özelliklerini, başka bir deyişle omurların ortak yanlarını şöyle sıralayabiliriz:

1) Omur gövdesi (Corpus vertebra): Atlas adını alan birinci boyun omuru dışında, bütün omur kemiklerinin gövdesi vardır. Omur gövdesi basık bir silindire benzetilebilir. Gövdenin bir üst bir de alt olmak üzere iki yüzü vardır. Bu yüzler hafifçe çukurlaşmıştır. Bir omurun üst yüzüyle, bu omurun üstünde bulunan diğer omurun alt yüzü arasında bir boşluk bulunur. Bu boşluğa “Vertebralar arası disk” (Diskus intervertebra-lis) yerleşmiştir.Omur gövdesinin arka yüzü, omur deliğinin ön duvarını yapar. Omur deliğinin içinden omurilik geçer.

2) Omur kavisi (Arkus vertebra): Omur kavisi gövdenin arkasına yerleşmiş olan ve yarım halkaya benzeyen bir kemik bölümüdür. Bu yarım halka, önündeki omur gövdesine tutunmuştur. Omur kavisi ve bunun tutunmuş olduğu omur gövdesinin arka yüzü bir halka oluştururlar. Bu halkanın ortasındaki deliğe omur deliği (Foramen vertebra) denir. Üst üste yerleşmiş olan omurların omur delikleri de üst üste sıralandıklarından, bütün omur boyunca devam eden bir kanal oluşur. Bu kanala “Omurga kanalı” (Kanalİs vertebralis) denir ve içinde omurilik bulunur. Omurga kanalı, üst ucunda oksipital kemiğin büyük deliği (Foramen magnum) ile ağızlaşarak, kafa içi boşluğuyla devam eder. Böylece omurilikle beyin birbirlerini izlerler.

3) Omur deliği (Foramen vertebra): Bütün omurlar yukarıda değindiğimiz biçimde oluşan omur deliğine sahiptirler.

4) Diken çıkıntı (Prosesus spinozus): Omur kavisinin orta hat üzerinde en arka noktasından arkaya doğru uzanmış bir kemik çıkıntısıdır. Bunları ensenin tam ortasında kemik çıkıntılar olarak elleyebiliriz.

5) Enine çıkıntı (Prosesus transversus): Omur kavisininsağ ve sol yanından doğup dış yana ve hafifçe arkaya doğru uzanan kemik çıkıntılarıdır.

6) Eklem çıkıntısı (Prosesus artikularis): Sağda ve solda enine çıkıntıların omur kavisine yapışma bölgelerinin hemen üstünde ve altında omur

kavisinden kaynaklanmış çıkıntılardır. Üsttekilere “Üst eklem çıkıntısı”, alttakilere ise “Alt eklem çıkıntısı” denir. Bir omurun iki üst eklem çıkıntısı, bu omurun hemen üstünde bulunan diğer omurun “Alt eklem çıkıntısı” ile eklemleşir. Buradan da anlaşılacağı gilji, eklem çıkıntılarının uçlarında eklem yüzeyleri gelişmiştir.

7) Omurlar arası delik (Foramen interverteb-rale): Omur kavsinin her iki tarafında, ikisi altta ikisi de üstte olmak üzere dört çentik vardır. Bir omur kavsinin üst çentiği, diğer omurun omur kavsinin alt çentiğiyle karşı karşıya gelir ve böylece o bölgede bir delik oluşur. İşte bu deliğe omurlar arası delik denümektedir. Bütün omurga boyunca her iki yanda üst üste dizilmiş olan bu deliklerden omurilik sinirleri geçer.

.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz