Mide Ve Hastalıkları(Mide Ülseri)

Mide Ve Hastalıkları(Mide Ülseri)

Mide Ve Hastalıkları(Mide Ülseri)

Asabi mide ne anlama gelir?     

Aşırı faaliyette olan mideler (özellikle pilor çevresinde şiddetli büzülmeler ve kasılmalar olan mideler) asabi olarak adlandırılır. Bu çeşit mideler, aşırı asitlidir.

Hazımsızlığı mümkün olduğu kadar azal­tabileceğim çareler var mıdır?

Evet. Yemeklerinizi yavaş yiyin. Yağlı ve baharatlı yi­yeceklerden kaçının, içki içmeyin ve mide, safra kesesi rahatsızlığınızın bulunmadığından emin olmak için doktorunuza başvurun.

Midedeki gazın sebebi yemek sırasında yutulan hava olabilir mi?

Hava yutmanın da önemli derecede rolü vardır.

Yemek yerken hava yutmayı nasıl ön­leyebilirim?

Yavaş yiyin, çok iyi çiğneyin ve konuşmamaya çalı­şın.

Geğirmek ve mide yanması neden olur?

Çabuk yemek, fazla yemek, ya da gaz yapıcı yiyecek­lerden olur. Yağlı ve baharatlı yiyecekler de hazımsızlık yapar.

Uygunsuz gıda rejimi ülsere sebep ola­bilir mi?

Olabilir. Fakat bununla birlikte başka önemli sebepler de vardır.

Yatmadan önce ağır bir aksam yemeği yemek doğru mudur?

Akşam yemeklerinde çok yememek daha iyidir çünkü dolu mideyle yatar durumda olan kişilerin hazım yapması çok daha güçtür.

Hazımsızlığın sebebi alerji olabilir mi?

Olabilir. Fakat çok ender rastlanan bir durumdur.

Bazılarının “sağlam mideleri” olduğu sözü doğru mudur?

Bu söz başkalarına oranla, gıda rejimlerindeki bozukluklara dayanıklılık gösterme yönünden söyleniyorsa, doğrudur.

Midemde bozukluk varsa ve kendimi ra­hatsız hissediyorsam kusmaya çalışmalı mıyım?

Kendinizi kusturmanız sizce alışık olmadığınız bir zor­luk vermeyecekse yararlıdır.

Mide bozukluğuyla. Apandisit gibi önem­li bir durumu nasıl ayırabilirim?

Mide bozukluklarının belirtileri gidecek bütünüyle geç­me eğilimindedir; oysa apandisit belirtileri tam tersine süreklidir ve giderek artar.

Midem ağrıdığı zaman musil türü ilâç­lar alabilir miyim?

Kesinlikle hayır. Apandisit, ya da önemli bir barsak hastalığınız varsa durumunuzu kötüleştirebilirsiniz.

Mide ağrısında ne zaman doktor çağır­maya gerek görülür?

Bir saatten fazla süren bütün mide ağrılarında doktora başvurmalıdır.

Katı besinler yenirken, sulu maddelerin içilmesi zararlı mıdır?            

Hayır. Tam tersine, katı besinlerin yanında sulu gıdalar alınmalıdır..

Sıcak havanın hazımsızlık üzerine etkisi var mıdır?

Evet. Sıcak havanın sindirimi güçleştirme etkisi vardır. Bu sebeple, sıcak havalarda hafif (sindirimi kolay) be­sinler yenmelidir.

Sinirleri yatıştırıcı ilaçlar sindirim için yararlı mıdır?

Sadece duygusal baskılarla kolayca etkileııebilen fazla hassas midelere yararlıdır.

Alkol midenin çalışmasını ak­satır ve böylece mide bozukluklarına yol açar.

Ülserim varsa içki içmem doğru mudur?

Hayır. Çünkü içki daha fazla asit salgılanmasına ve ülser belirtilerinin şiddetlenmesine yol açar.

Fazla susadığım, bunaldığım zaman buz­lu içecekler almam zararlı mıdır?

Hayır.

Mide asidinin fazlalığı bazı mide hasta­lıkları belirtileri gösterir mi?

Evet. Mide yanması, geğirme, bulantı ve karnın üst bölümündeki ağrı fazla asitten ötürü olabilir.

Mide asidinin çok az oluşu da bazı belir­tiler gösterir mi?

Çok ender olmakla birlikte, mide asidinin azlığından sindirim güçlüğü ortaya çıkabilir.

Midemdeki fazla asit, gelecekte ülser olacağım anlamına gelir mi?

Her zaman değil. Aşırı derecede asitli mideleri olanlar çoktur ve bunlarda hiçbir zaman ülser, ya da başka bir mide hastalığına rastlanmayabilir.

Gıda rejimiyle fazla aside nasıl engel olabilirim?

Baharatlı, ekşi, yağlı, ağır yiyecekler yemeyin ve alkol almayın. Yavaş yiyin ve gereksiz heyecanlara,bas­kıya engel olun.

Piyasada aside karşı satılan ilâçları almak doğru mudur?

Evet.

Ptomain zehirlenmesinin başka adıda “mide bozulması” mıdır?

Evet.fakat her ikisi de tıp teriminden çok, halk dilinde kullanılır. Ptomain zehirlenmelerinin çoğu, yiyecekler­le alınmış bakterilerin yaptığı enfeksiyonlardan olur.

Ülser belirtileri nelerdir?

  1. Karnın üst bölümünde sinsi, ya da şiddetli ağrı.
  2. Yemek yiyince ağrının kesilmesi.
  3. Sık sık bulantı ve kusmayla birlikte midede yanma.
  4. Acılı, baharatlı yiyeceklerden sonra mide ağrısının şiddetlenmesi.
  5. Ülser kanamasından ötürü, sık sık ağızdan kan gel­mesi, ya da dışkının siyah olması.

Ülser teşhisinde röntgene güvenilebi­lir mi?

Evet.

Ülserlerin çoğu nerede oluşur?

Ülserlerin % 90’ı, ince bağırsağın mideden hemen son­raki bölümü olan oniki parmak barsağında olur. Diğerleri mide içindedir.

Duygusal huzursuzluklar ülseri etki­ler mi?            

Evet. Belirtileri, kötüye götürür.

Ülserlerin çoğu kendiliğinden iyileşe­bilir mi?

Evet;. Gerekli gıda rejime uygulanır ve uygun ilâçlar alı­nırsa iyileşebilir.

Mide Ülseri

Mide Ülseri 

Ülser ameliyatı ne zaman gereklidir?

  1. Ülser patladığı zaman.

     2. Durdurulamayacak derece şiddetli kanamalarda.

  1. Kesin ve düzenli ilâç tedavi gören kişide, hastalık be­lirtileri şiddetini devam ettirdiğinde.

    4.  Ülserin, besinlerin rahatça geçişlerine engel olduğu zaman.

  1. Ülserin habisleşmeye doğru gittiğini gösterecek uya­rılar görüldüğü zaman.

Ülserimin kanama yapıp yapmadığını na­sıl anlayabilirim?

Ağzınızdan kan gelirse, ya da dışkı çok siyah olursa ka­nama belirtisidir.,

Ülserler mide kanserine yol açar mı?

Ara sıra. Herhangi kuşkulu bir değişikliği ortaya çıkar­mak için belirli sürelerde mide röntgeni alınmalıdır.

Mide ülseriyle, mide kanseri arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Röntgenle ya da gastroskopla midenin içine doğrudan doğruya bakarak. Diğer yol da ameliyatla midenin in­celenmesidir.

Gastroskopi (midenin içine aletle bak­mak) tehlikeli bir işlem midir?

Hayır.

Gastroskopi

Gastroskopi 

Gastroskopi ağrılımıdır?

Rahatsız yapabilir. Fakat ağrılar çok azdır.

Ülserim ilaç tedavisiyle geçerse, yeni­den oluşur mu?

Düzenli, yerinde, uygun yemek yeme alışkanlıklar bir yana itilir, aşırı çalışılır, ya da uzun süre ruhsal baskı içinde olunursa, yeniden ülser meydana gelir.

Ülser ameliyatı tehlikeli midir?

Tehlikeli olmamakla birlikte önemli bir ameliyattır.bu tür ameliyatlardaki ölüm oranı son derece düşüktür. Ülser ameliyatları ne derece etkilidir? Hastaların % 90’dan fazlasında iyileşme görülmüştür.

Midemin bir bölümü alındığı halde, nor­mal gıda rejimine dönebilir miyim?

Evet.

Ülser ameliyatı sonucu, midemin bir bö­lümünün alınması hayat süremi etkilermi?

Hayır.

Ülser ameliyatından sonra kansızlık görülür mü?

Evet. Eğer midenin alınan bölümü büyükse kansızlık olabilir.

Ülser ameliyatını izleyen kansızlıktan kurtulmak için ne yapabilirim?

Destekleyici demir ve vitamin almanız gerekir.

Ameliyatlardan sonra bile ülserin yeni­den oluştuğu görülür mü?

Bu tür olaylara rastlama oranı % 3’den azdır.

Ülser ameliyatından sonra ne kadar sık kontrole gelmeliyim?

3 — 4 ayda bir defa gelmelisiniz.

Midemin bir bölümü alındıktan sonra ye­diklerim nerede sindiriliyor?

Ameliyattan önce nerede sindiriliyorsa, yine orada,ya­ni ince bağırsaklarda. (zaten midede çok az besin sin­dirilmektedir,)

Mide tümörünün alınması için ne çeşit ameliyat uygulanır?

Midenin bir bölümünün, ya da tamamının alınma işlemi yapılır. Buna gastrektomi denir. Böylece besinler mi­denin kalan parçasından, yada doğruca ince bağırsaklara geçer.

Mide ve bağırsak yolları için ne kadar sık röntgen aldırmam gerekir?

Mide rahatsızlıklarıyla ilgili herhangi bir belirtiniz yok­sa ve 45 yaşını aşmışsanız, iki yılda bir röntgen aldırmalısınız. Tabii, hastalık belirtileri başgösterir göster­mez hemen röntgen aldırmanız gerekir.

Doktorunuza sorulacak sorular

Niçin midem yanıyor?

Neden bu kadar çok geğiriyorum?

Gazunı azaltacak ilâçlar var mıdır?

Mide yanmalarını, midemde fazla asit bulunduğu anlamınamı gelir?

Mide yanmalarını diyaframa fıtığı olduğum anlamına gelirmi?

Sindirim bozukluğum neden oluyor?

Hazımsızlığımın tedavisi nedir?

Aşırı mide asidi neden olur?

Uygun gıda rejimiyle ve antiasit (asite karşı) ilâçlar alırsam, ülserim iyileşir mi?

Ülserimin geçmesi için hangi ameliyat yapılması gere­kiyor?

Ülser ameliyatından sonra özel bir hemşireye ihtiyacım olacak mı?

Ülser ameliyatı için rie kadar hastanede kalmam gere­kecek?

Ülser ameliyatından ne kadar sonra:

Yataktan kalkabileceğim?

Evden dışarı çıkabileceğim?

Katı besinler yiyebileceğim?

Ev işlerime dönebileceğim?

Evilik ilişkilerimi sürdürebileceğim?

Araba kullanabileceğim?

İşime başlayabileceğim?

Bütün vücut hareketlerini yapabileceğim?

Midemdeki tümör tedavi edilebilir mi?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz