Mesane Kanseri Tedavisi

  • ÜROLOJİ
  • Mesane Kanseri Tedavisi için yorumlar kapalı
  • 1.603 kez görüntülendi

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane; öteki adıyla idrar torbası, karnın alt bölümünde yer saha ve içine idrarın biriktiği bir organdır. Duvar yapısında düzensiz ve iç içe geçmiş elastik adale liflerinden oluşan mesane, küçük bir balonu andırmakta olup, bu adale demetlerinin yardımı ile idrarla doldukça genişler, idrarı boşalttığında ise ufalır.

Böbreklerin, kanı temizleyerek vücuttan atılmak üzere yaptığı idrar, böbreklerden üreter ismi verilen ince bir kanal yardımıyla mesaneye menkul. idrar mesaneden vücut dışına atılıncaya kadar depo edilir Belirli bir miktara ulaşınca, kişide yaptığı idrar yapma hissi” ile beraber idrar mesaneden uretra adı verilen bir kanal aracılığıyla dışarıya istemli bir biçimde atılır.

Mesane Kanseri Beylerde Daha Yoğun Ortaya Çıkıyor

Mesane tümörü, baylarda kadınlardan üç kat daha yoğun görülür.

birçok tümörün mesane kanseri oluşumunda rol oynadığı bildirilmektedir. çevresel karsinojenlere maruz kalma, mesane kanseri gelişiminde çok önemli bir şeydir. Baca temizleyicilerde, plastik ve lastik sanayi çalışanlarında mesane kanseri daha sık görülür.

turur. Mesane kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde dördüncü, Avrupa’da ise beşinci sıklıkta görülen kanser çeşididir. Mesane kanseri çocukluk dahil her yaşta olabilmekte. ancak genellikle orta ve ileri yaş hastalığıdır. Görülme sıklığı yaşla orantılı olarak artmaktadır.

mesane tümörü

mesane tümörü

Mesane Kanseri Nedenleri

Birçok ur baskılayıcı genin inaktivasyonu mesane kanseri oluşumunda rol oynadığı bildirilmektedir. çevresel karsinojenlere maruz kalma, mesane kanseri gelişiminde çok ciddi bir şeydir. Baca temizleyicilerde, plastik ve lastik endüstri çalışanlarında mesane kanseri daha çok görülür. ayrıca sigara içenlerde mesane kanseri içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla görülür. Mesane kanseri, mesanenin duvarını oluşturan dokularda kaynaklanan kötü huylu ur (kanser) hücrelerinin oluşumudur.

MESANE KANSERiNiN TiPLERi NELERDiR?

Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Mesanede başlıca 3 kanser tipi gelişebilir. Değişici epitel hücreli karsi- nom (üroepiteliyal karsinom): Bu kanser tipinde, kanser mesanenin iç yüzeyini döşeyen ve epitel hücresi denilen hücrelerden kaynaklanır. En yoğun görülen mesane kanseri tipidir. Mesane kanserlerinin yüzde 90`dan fazlası bu tip tümörlerdir. Mesane tek ve papiller şekilde olabildiği benzeri mesanede yaygın ve piyasa solid karakterli de olabilmektedir.

Skuamöz hücreli karsinom (Yassı epitel hücreli karsinom): Kanser, mesanenin uzun süre ile infeksiyon ve irritasyon ile karşı karşıya kalmasından sonra mesanede gelişen yassı epitel hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Mesane kanserlerinin yaklaşık yüzde 6-8`i bu tip kan

serden oluşmaktadır. Adenokarsinom: Bu kanser

tipi, mesanedeki glandüler (salgı yapan) hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu, salgı oluşturan glandüler hücreler, mesane duvarı döşer ve mukus yapımını sağlar. Mesane kanserlerinin yaklaşık yüzde 2’si bu tip kanserlerdir.

mesane kanseri

Mesane Kanseri Risk Faktörleri

Kanserin ilerlemesi genellikle bu epitel hücrelerinin altındaki kas tabakasına sirayet etmesi ile olmaktadır. Bu kas demetlerine sirayet eden kanser yapısı, bu aşamadan sonra mesanenin hariç çeperine ulaşır ve mesane etrafındaki yağ dokusuna yayılır. Buna artık invaziv mesane kanseri denilmektedir. Bunu lenf (akkan) yoluyla lenf bezlerine ve buradan da bedenin diğer kısımlarına kanserin yayılması izler. Mesane kanserinin gelişiminde en ciddi risk faktörleri sigara içmek, cinsiyet

Mesane tümörünün en çok bulgusu idrarda ağrısız kanamadır, idrarda ağrısız ve aralıklı kanama, hastaların yaklaşık şekilde yüzde 85’inde görülür. sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, zor idrar yapma benzeri yakınmalar da mesane tümörünün ilk belirtileri olabilir.

ve diyettir. Herhangi bir hastalığın gelişme olasılığını artıran nedenlere risk faktörü ismi verilir. Mesane kanserinin gelişme olasılığını artıran risk faktörleri şunlardır:

• Sigara kullanmak

• Tekstil, boya ve lastik sanayisinde kimyasal maddelerle, korumasız bir şekilde, karşı karşıya kalmak

• Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin çok fazla tüketimi

• ileri yaşta, erkek ve beyaz ırk

• özellikle idrar kesesini etkileyen parazitik idrar yolu infeksiyonları

Mesane Kanseri Bulgu Ve Belirtileri

Mesane tümörünün en sık bulgusu idrarda ağrısız kanamadır, idrarda ağrısız ve aralıklı kanama, hastaların yaklaşık şekilde yüzde 85’inde görülmekte. çok idrara çıkma, idrar yaparken yanma, zor idrar yapma benzeri yakınmalar da mesane tümörünün ilk belirtileri olabilmektedir. Kanama ile idrardan pıhtılar da gelebilmektedir. Bunların yanı dizi karın alt sahasında ve ya bel alanında ağrı bu yakınmalara eşlik edebilir.

Tanısal Metodlar Fizik Muayene idrar analizi (tam idrar tahlili) idrarın sitolojik değerlendirilmesi: Alınan idrar örneğinin mikroskop altında değerlendirilerek, anormal hücrelerin varlığının araştırılmasıdır, intravenöz pyelografi (iVP):

Damardan verilen ve böbreklerden atılan kontrast maddenin, böbrekteki idrar toplayıcı sistemini, üreter denilen idrar kanalını ve mesaneyi doldurarak değerlendirilmesidir. Bilgisayarlı tomografi (BT): Damardan verilen kontrast maddeden önce ve sonra, böbrek ve mesanenin kanser varlığı açısından detaylı değerlendirilmesi, etraf dokulara kanserin sirayet edip etmediğinin anlaşılması hakkında düşünce verir. Sistoskopi: ışık ve optik sistemi olan bir uzun ince teleskop yardımıyla idrar kanalından girerek, idrar kanalını ve mesane içini doğrudan görerek değerlendirme işlemidir. kadınlarda bu işlem hiçbir anesteziyi gerektirmez iken, baylarda idrar kanalının içine verilen bir anes- tezik ile lokal anestezi altında rahatlıkla sistoskopi yapılmaktadır. Bu işlem esnasında ur şüpheli olan alanlardan ufak biopsi alma gereçleriyle de biopsi örneği alınabilmektedir.

Mesane Kanserinde İyileşmeyi Etkileyen Faktörler

•Kanserin yüzeysel mi yok ise invaziv mi bulunduğu en mühim prognostik etkendir. Erken teşhisi konulmuş mesane kanserlerinde uygun tedavi ile kür şansı aşırı yüksektir •Mesane kanserinin tipi ve patolojik şekilde farklılaşma ayrıcalığı

•Hastanın yaşı ve umumi sağlık durumu.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.