Mercimek

Mercimek

Mercimek

Mercimek, 20-70 cm boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, disk şeklinde meyvalan olan, tek yıllık otsu bir seb­ze bitkisidir. Zayıf ve ince bir kök sis­temi vardır ve kökü derinlere inmez.

Büyüklük, şekil ve renklerine göre isim alırlar. Sultan, yeşil, kırmızı mer­cimek gibi…

Yemeklik olarak kullanılan önemli bir sebze bitkisidir. Zengin nişasta ve bitkisel proteine sahiptir. Taneleri ku­rutulup, kuru bakliyat olarak insan bes­lenmesinde önemli rol oynar. Yeşil kı­sımları da kurutulup hayvan yemi ola­rak kullanılır.

Mercimek, Kur’an-ı Kerim’de zik­redilen mübarek gıdalardandır. (Baka­ra: 61).

Mercimek, Peygamberimizce de (S.A.V.) övülen ve tavsiye edilen yiyecekler­dendir.

“Mercimeğe devam edin, zira yet­miş Peygamber onun için dua etmiş­tir.” (Ramuz El-Ehadis).

“Mercimek yemelisiniz! Çünkü o çok mübarek bir yemektir, kalbi incel­tir, gözyaşını çoğaltır, yetmiş peygam­bere onun bereketi verilmiştir.” (Şir’at- ül İslâm).

Hak tealâ buyurdu ki: kavmine söyle mercimek yesinler. Mercimek gönlü yufka, gözü yaşlı eder. Gönül­den kiri giderir. Ve o veliler yemeğidir,”

Mercimek, çeşitli değerli gıdaları ihtiva eden yiyecektir. 100 gram mer­cimek 351 kalori verir ve 57 gramı kar­bonhidrat, 24 gramı protein, 1-2 gramı yağ, 12 gramı liflerden oluşur. Ayrıca 25-30 mgr sodyum, 64 mgr kalsiyum. 0-5 mgr Bl, vitamini vardır. Yine de­mir de yeteri kadar bulunur.

Görüldüğü gibi mercimek tam bir protein deposudur. Etteki kadar prote­in ihtiva etmesine rağmen, ona kıyasla çok ucuzdur. Bu yönüyle beslenme açısından büyük önem taşır. Et yerine mercimek kullanarak yapılan yemekle­rin besin değeri aynı olmakla beraber maliyeti yarı yarıya az olmaktadır.

Ayrıca mercimeğin kalp, şeker, kanser, damar sertliği gibi bazı hasta­lıkların denetiminde veya bu hastalık­lardan korunmada büyük yararı bulun­maktadır.

Yine mercimek gözlerin görme kuvvetini arttıran maddeler ihtiva eder. Zekâyı geliştirir. Adaleleri kuvvetlen­dirir.

Mercimeğin üstünlükleri bunlar!» bilmemektedir. Mercimek üretici açısından elverişli bir üründür. Kuru top­rakta yetiştiği gibi, nadasa bırakılan tarlaya da ekilerek, arazinin değerlen­dirilmesine imkân sağlar ve toprağı zenginleştirir.

Protein, mineral ve vitamin değer­leri bakımından zengin bir besin olan mercimek, un ve makarna gibi kepeği alınmış diğer gıdalara oranla oldukça besleyici bir özelliğe sahiptir.

Mercimek, tüm baklagiller içinde sindirimi en kolay olan yiyecektir, di­ğer baklagillere oranla daha az gaz ya­pıcıdır. Kırmızı et, tavuk ve balık gibi protein değeri yüksek besinlerin tek al­ternatifidir. Çünkü hem ucuzdur, hem de besleyici değeri çok yüksektir.

Mercimek, modern insanın hastalı­ğı olan kabızlığın giderilmesi açısın­dan da, en ideal besindir… Yeteri kadar posa ihtiva ettiğinden bağırsakları yor­maz.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz