Meme Yapısı

Meme Yapısı

MEME YAPISI: Memeler, vücudun ön tarafında göğüs bölümünün Önünde, iki yanda simetrik duran ve epidermisten kaynaklanan organlardır. Erkeklerde olağan durumlarda yaşam boyunca gelişmeyen memeler, kadınlarda yaşamın değişik dönemlerinde büyüklük, biçim ve görev bakımından ayrılıklar gösterir. Erginlik döneminden önce kız ve erkek çocukların memelerinde ilk gelişmeler belirir. Bu dooemde meme başını çevreleyen “Areola” denilen ve derinin rengine oranla biraz koyu renkli bölge kabarmaya başlar. Yaş ilerledikçe bu gelişimin hızı artarak ergenlik çağında memeler artık bütünüyle belirginleşir. Bu yaşlarda memeler arasındaki eşitsizlik birçok genç kızı rahatsız eder. Oysa bu durum genellikle geçicidir ve ergenlik döneminin sonunda ortadan kalkar. Bazı durumlarda bu farklılık düzelmeyebilir. Öylesi durumlar plastik ameliyatla düzeltilebilir. Fakat unutmamak gerekir ki, bir kadının her iki memesi de tıpatıp birbirinin aynı değildir. Meme kökünün göğüs ön duvarındaki üst sınırı 2. kaburga, alt sınırı 6.kaburga düzeyindedir. Memelerin iç yan kenarları göğüs çukurunun ön ucundan aşağı doğru çizilen dik çizginin iç tarafında bulunur. Meme başı 4. kaburga aralığındadır. Bazı kadınların memelerinde koltuk altına doğru bir uzantı vardır. Bu uzantıya “Meme kuyruğu” denir.

Kabaca koni biçiminde olan memelerin büyüklüğü ve biçimi, kadının yaşlarına göre değişiklikler gösterir. Gebeliğin son dönemlerinde ve emzirme sırasında memeler iyice büyürler. Meme, göğüs ön duvarındaki kasların önünde bulunur. Bunlar “pektoralis majör”, “oblikus eksternus abdomi-nis” ve “serratus anterior” kaslarıdır. Meme tabanıyla bu kaslar arasında “derin fasya” denilen bir zar bulunur. Derin fasya ile meme arasında gevşek bağ dokusundan yapılmış bir bölge bulunur. Bu bölgenin gevşek yapısı nedeniyle meme kütlesi, derin fasya üzerinde aşağı yukarı ve iki yana oynatılabilir. Meme kitlesinin bu oynatılabilirliği ortadan kalktığında, akla gelecek ilk olasılık kanser olur. Meme ön yüzünün hemen hemen ortasında “papilla” denilen meme başı bulunur. 7Meme başına 15-20 tane süt kanalı açılır. Meme başının pembe-kah-verengi bir görünümü vardır. Burada düz kaslar bulunur. Bu kaslar, çocuk süt emerken ya da meme başına dokunulduğunda kasılırlar ve meme başının dikleşmesini sağlarlar. Bu dikleşme ve kasların kasılması, çocuğun meme başını daha iyi ve kolay kavramasını sağlamasının yanı sıra, sütün dışarı akmasında da sağma işlevini görür. Bazı kadınlarda meme başları içe çekiktir. Başlangıçtan beri içe çekik olan meme başının, çocuğun süt emmesini güçleştirmekten başka bir sakıncası yoktur. Fakat bir zamanlar kabarık olan meme başının daha sonraları içe çekilmesi, sıkılmasına karşın dışarı çıkmaması; üzerinde önemle durulması gereken olaydır. Bu gibi durumlarda.da meme kanseri akla getirilecek ilk olasılıktır. Kızlık dönemlerinden beri içe çekik ,olan meme başı sıkıldığında dışarı çıkar. Oysa sonradan gelişmiş olan içe çekilme olaylarında bu olmaz.

Meme başının çevresinde “areola” denilen ve bir ölçüde koyu pembe renkte olan yuvarlak bir bölge bulunur. Bu bölge içinde küçük kabarıklıklar göze çarpar. “Montgomery”, “Morgagni” «”bezleri demlen bu kabarıklıklar aslında birer “Sebase bezi”dîr. Bu bezlerden yağ koyuluğunda “sebum” sıvısı salgılanır. Sebum, özellikle emzirme dönemlerinde meme başını mekanik etkilere karşı korur. Gebelik ve emzirme döneminde areolamn çapı büyür ve rengi koyulaşır.

Soru

Memenin yapısı nasıldır?

Cevap
Memeyi örten deri ince ve esnek olduğundan memenin boyutlarındaki değişikliklere uyum sağlar. Deri altındaki süt bezlerinin (12-22 tane) çevresinde yağdokusu ve bağdokusu yer ahr. Bu bezlerin her biri me­me basma açılan süt kanallarından biriyle bağlantılıdır. Göğüs kasları meme dokusunu destekler.

Soru

Meme displazisi ne demektir?

Cevap
Meme displazisi, normal olmayan hormon uyanları sonucunda ya da normal hormon uyanlarına karşı duyarlılığının artması durumunda meme dokusunda ortaya çıkan değişikliklerdir. En önemlileri meme kistleri ve fibrokistik meme hastalığıdır.


Soru

MEME DİSPLAZİSİ TÜMÖR MÜDÜR?

Meme displaz Üeri tümör müdür?

Cevap
Tümör sayılmazlar, ama fibrokistik meme hastalığının meme kanseri­nin ortaya çıkma riskini 2-3 kez artırdığı söylenebilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz