Meme (Göğüs) Hastalıkları

Meme (Göğüs) Hastalıkları

Meme (Göğüs) Hastalıkları

Memeler

Bir memenin ötekinden biraz daha büyük olması olağan mıdır?

Evet.

Sütyen giymemek sakıncalı mıdır?

Hayır.

Metal destekli sütyenler memelere za­rarlı mıdır?

Hayır.

Yaş ilerledikçe memelerde küçülme eği­limi görülür mü?

Kural olarak değil. Bu daha çok bedenin genel ağırlı­ğıyla bağlantılıdır.

Küçük memeler büyültülebilir mi?

Hayır. Fakat memelerin altına daha büyük görünüm ve­ren plâstik ekler konabilir.

Memeleri büyütmek için yapılan ameli­yatlar ne derece başarılıdır?

Sonuçlar genellikle mükemmeldir.

Memeler küçültülebilir mi?

Evet. Plastik ameliyatla küçültülebilir.

Memeleri küçültmek için yapılan ameli­yatlar ne derece başarılıdır?

Sonuçlar genellikle mükemmeldir.

Memelere uygulanan ilk plastik ameli­yat başarılı olmazsa, yeniden ameliyat denenebilir mi?

Evet.

meme-kanseri

Plâstik ameliyattan sonra iz kalır mi?

Evet, çıplak memede yara izleri görülür.

Meme ameliyatından sonra özel destek türünden bir sütyen takılmalı mıdır?

Hayır.

Plâstik meme ameliyatları genellikle iki memeye de aynı zamandamı yapılır?

Değişik ölçülerdeki memeler söz konusu olmadığı süre­ce, evet.

Plâstik meme ameliyatından sonra ne süre hastanede kalınması gerekir?

Dört günden altı güne kadar hastanede kalınmalıdır.

Plâstik meme ameliyatı geçiren biri me­me verebilir mi?

Süt bezi kanalları ameliyat sırasında kesilmişse süt verilmesi tavsiye edilmez.

Memelerin sarkmaması için yapılabile­cek beden hareketleri var mıdır?

Hayır.

Memelerin gençlikteki diriliğini, sekli­ni korumak için ne yapılmalıdır?

Kilonuzu normal tutunuz,iyi bir sutyen kullanın.

Hamilelik memelerimin şeklini bozar mı?

Hamilelik durumu memeleri “hamilelik süresinde” bü­yütmek eğilimindedir. Doğumdan sonra normal ölçüle­rine dönerler, fakat hafifçe sarkabilirler.

Sürekli meme vermek meme şeklini bozar mı?

Bazan bozulur, baz an da meme vermenin meme şekline etkisi olmaz. Bir kadın ne kadar çok çocuğa meme ve­rirse, diremeleri çocuk sayısına orantılı olarak sarkma ve yassılaşma eğilimi gösterir.

Meme vermek meme tümörü, ya da meme kanseri oluşmasına uygun bir zemin ha­zırlar mı?

Hayır tam tersine birçok araştırmacı meme vermenin meme kanserine tutulma imkânını azalttığını düşün­mektedir.

İstenildiği zaman süt verme kesilebilir mi? 

Evet. Süt verme dürtüsü olmayınca, birkaç gün içinde süt kesilir. Doktorunuzca tavsiye edilen ilâç tedavisi bunu daha da çabuklaştıracaktır.

Memeye vurulan bir darbe, ya da incin­me kanser oluşturur mu?

Hayır.

Menstüral dönemden önce memelerin dolgunlaşıp, irileşmesi olağan mıdır?

Evet. Birçok kadında rastlanan bir durumdur.

Menstüral dönemden önce memelerdeki ağrıyı ve büyümeyi durdurmak için ne yapılması gerekir?

Hormon ve dehydrating ilâçların uygulaması bazan yararlı sonuçlar vermekle binlikte doktorların çoğu tara­fından tasviye edilmemektedir hormon ya da başka ilâç tedavilerine başvurmadan bu dönemde oluşan ra­hatsızlıklara dayanmak için çaba gösterilmelidir…

Meme başlarının çevresindeki tüylerin aldırılması doğru mudur?

Evet.

Cinsel ilişkide memelerin emilmesi ya da ellenmesi zararlı mıdır?

Hayır.

Memelerin ne kadar sık muayene olması gerekir?

35 yaşının altındakiler için en az yılda bir, 35’den yu­karıdakiler için yılda iki kez muayene gerekir.

Memeleri” kişinin kendisinin muayene etmesi tümör ya da kanserin olup olma­dığını anlaması için yeterli midir?

Hayır. Yeterli değildir. Bıı tür kuşkuların olup olmadı­ğının anlaşılması yönünden önemlidir hemen doktora bildirilmelidir.

Memede ele gelen sertliklerin çoğu kanserli midir?

Hayır. Çoğu selimdir.

Ameliyat edilmeden sertliğin kanserli olup olmadığı anlaşılır mı?

Birçok durumlarda evet. Bununla birlikte, ameliyatla alınmış dokunun mikroskopla incelenmesi çok daha kesin sonuç verir.

Basit bir meme tümörünü, ya da kisti alırken meme yarılacağına, meme ucu­nun çevresinden ameliyat edilirse yara izleri önlenebilir mi?

Çoğu durumlarda evet, fakat her zaman değil.

Basit, selim bir meme tümörü, ya da kisti alındıktan sonra memedeki ameliyat ye­ri kalırmı?

Genellikle hafifçe görülebilen ince bir çizgi haline dönüşürler.

Meme başından akan sızıntı neyi işaret­ler?

Kanlı, yeşil, ya da kahverengimsiyse, genellikle meme­lerin birinin kanallarında küçük sigilli bir büyüme (papilloma) olduğunu belirler. Bu, papillomanın ameliyat­la alınmasına işarettir.

Meme başından gelen kanlı sızıntı çok önemlimidir?

Hayır. Fakat ameliyat gerektiğine işarettir.

Küçük, önemsiz bir meme ameliyatından ne kadar sonra yataktan kalkılabilir?

Ameliyat günü, ya da bir gün sonra.

Memede sertlik olmadan, meme kanseri teşhis edilebilir mi?

Çok ender olarak mammogram röntgen doktorun mu­ayeneyle anlayamayacağı çok küçük tümörleri ortaya çıkarır.

Meme röntgeni negatif sonuç verirse, bu kanserin olmadığını mı gösterir?

Her zaman değil. Kesin delil, alman dokunun mikros­kopla incelenmesidir. Böyle durumların aşağı yukarı yüzde onbeşinde, mammogram negatif gösterdiği hâlde kanser olabilir.

Memeden parça alınırken kanserli olup olmadığı anlaşılabilir mi?

Evet, çoğu durumda teşhis açıktır. Fakat, kesin teşhis alman parçanın mikroskopla incelemesine dayanmak­tadır.

Ameliyat sırasında yapılan dondurul­muş kesit (frozen—sectıon) incelemesi ne kadar kesindir?

Hemen hemen yüzde yüz.

Meme kanserinin bütünüyle iyileşme şansı ne kadardır?

Kanser sadece memedeyse yüzde seksenden fazla, vücu­dun diğer organlarına yayılmışsa yüzde kırktır.

Meme alındıktan ne kadar sonra yatak­tan kalkabilinir?

Ameliyatın ertesi günü.

Mememin biri alındıktan sonra normal yaşamımı sürdürebilir miyim?

Evet.

Mememin alınması cinsel yaşamı etkiler mi?

Hayır.

Habis durumundan ötürü memesi alınmış biri hamile kalmalı mıdır?

Hayır.

Meme kanseri soya çekimle ilgili midir?

Hayır. Bununla birlikte tümörlerin habisliğe dönüşmesi eğiliminin soya çekimle bağlantılı olduğu sık sık görülmektedir,

İyileşme şansı memeden ufak bir parça alınmasıyla mı, yoksa memenin bütünüy­le alınmasında mı daha büyüktür?

Onbinlerce hastayı içine alan istatistiklerin gösterdiği­ne göre bütünüyle yapılan ameliyatta iyileşme şansı çok daha fazladır.

Meme alındıktan sonra kolda şişmeler olur mu?

Bazı hastalarda olur, bazılarında olmaz. Ameliyattan önce bunu bilmenin yolu yoktur.

Kol şişmesi normal kol hareketlerini etkiler mi?

Hayır.

Meme ameliyatından sonra koldaki şiş­meyi azaltacak herhangi bir yol var mı­dır?

Beden hareketleri yapmak, kollan yükseğe kaldırma ve elâstiki bandajlar şişmeyi azaltmak için yardımcı olabi­lir. Fakat bunların hiçbiri sonuç için garanti değildir. Bazı hastalarda sürekli olarak kol şişmesi görülür.

Protez türünde giyilen sütyenler, memenin ameliyatla alındığını ne dereceye kadar gizleyebilir?

Mükemmel olarak gizler.

Meme alındıktan ne kadar sonra özel sütyen giyilebilir?

Birkaç hafta içinde.

Kanserden ötürü memesi alınmış birine ameliyattan sonra röntgen, ya da ko­balt tedavisi uygulanır mi?

Eğer tümör yalnız memede yerleşmişse bu çeşit tedavi­lere gerek görülmez. Fakat kanser koltuktaki bezelere yayılmışsa, kobalt ya da röntgen tedavisi uygulanır.

Meme kanseri olan hastaya hormon te­davisi, ya da şimyoterapi (ilâçla tedavi) ne zaman uygulanır?

Tümör, memeden öteye yayılma gösterdiği zaman uy­gulanır.

Doktorunuza sorulacak sorular

Doktorunuza sorulacak sorular 

Doktorunuza sorulacak sorular

Mememdeki sertliğin alınmasından ne kadar sonra banyo ya da duş yapabilirim?

Evden dışarı çıkabilirim?

Ev işlerine başlayabilirim?

Cinsel ilişkide bulunabilirim?

İşe başlayabilirim?

Araba kullanabilirim?

Bedensel faaliyetlere devam edebilirim? Memem alındıktan ne kadar sonra:

Banyo ya da duş yapabilirim?

Evden dışarı çıkabilirim?

Ev işlerine başlayabilirim?

Cinsel ilişkide bulunabilirim?

İşe başlayabilirim?

Araba kullanabilirim?

Her tür bedensel faaliyetlerimi sürdürebi­lirim?

Mememdeki sertlik alındıktan sonra hamile kalmama izin verir misiniz?

Memem alındıktan sonra ne kadar sık muayeneye gel­mem gerekecek?        –

Memem alındıktan sonra röntgen, ya da kobalt tedavisi uygulayacak mısınız?

Ameliyat mememin biçimini bozacak mı?

Kansersem bana açıkça söyler misiniz?

Kansersem mememi alır mısınız?

Kanser için mememin bütünüyle alınmasına mı, yoksa basit bir meme ameliyatına mı taraftarsınız?

Memem iyice kazınarak alınırsa kanserden kurtulma şansım ne kadar olur?

Basit bir meme ameliyatı yapılırsa, kanserden kurtul­ma şansım ne kadar olur?

Bazı yiyecekler, tek başlarına zararsız olmalarına rağmen birarada yenilirse zehirli olabilirler mi?

Hayır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz