Kronik Granülositer Lösemi

Kronik Granülositer Lösemi

KRONİK GRANÜLOSİTER LÖSEMİ: Kronik granülositer lösemide, lösemik özellik kazanan kan hücreleri, akyuvarların “Granülosit” denilen hücreleridir. Kronik granülositer lösemi her yaşta ortaya çıkabilir. Ama 30-40 yaşları arasında daha sık görülür.

Kronik granülositer lösemi hastalığı iki dönemde gelişimini tamamlar. Bunlardan birincisine “Kronik dönem” ikincisine de “Blastik dönem” denir. Kronik dönemde lösemik hücreler olgun granülo-sitlere doğru daha fazla değişirler. Oysa hastalığın ikinci dönemi olan blastik dönemde lösemik hücreler, daha çok genç-blastik hücreler özelliğindedir.

Kronik granülositer löseminin kronik döneminde oldukça değişen granülosit hücreler, anormalve kontrolsuz bir biçimde çoğalırlar. Bu çoğalmayı gerek kanda gerekse kemik iliğinde görebiliriz. Hastaların yarısında, granülosi derin yanı sıra trombositlerin de aşırı ölçüde arttığı görülebilir. Ancak kemik iliğindeki bu anormal lösemik hücre artışı, alyuvarların yeterince gelişmelerine ve çoğalmalarına enge! olur. Bunun sonucu olarak da hastalarda anemi gelişir. Lösemik özellikteki grrnülosit hücreleri yalnız kemik iliğini değil, aynı zamanda dalak ve karaciğeri de kaplayabilirler. Bu durum, hastalarda dalak ve karaciğer büyümesine neden olabilir. Hastahğın ikinci dönemi olan blastik dönemde lösemik hücreler, akut lösemide olduğu gibi genç-blascik hücrelerdir.

Kronik granülositer löseminin belirtileri ve hastayı kaybettiren gelişmeleri, akut lösemilere benzer. Yani kemik iliğinin lösemik hücrelerin akımına uğraması sonucu ortaya çıkan anemi (alyuvar azlığı), anormal işlevli akyuvarların yeterince bağışıklık sağlamamaları sonucu gelişen infeksiyonlar ve trombosit azlığının neden olduğu belirti ve komplikasyonlardan oluşmaktadır.

Kronik granülositer lösemili kimselerin «/o 90′ında “Filadelfia kromozomu” denilen bir kromozoma rastlanır. Filadelfia kromozomu 22 numaralı kromozomun uzun kolundan bir parçanın kopma-sıyla ortaya çıkar. Kopan parça 9 numaralı krimizima yapışır. Filadelfia kromozomu granülosit, trombosit ve alyuvar hücrelerinin genç biçimlerinin hücre çekirdeklerinde bulunmaktadır. Filadelfia kromozomu taşımayan kronik granülositer lösemi olayları daha ağırdır. Kronik granüîositer lösemi tedavisinde, Mileran [busulfan) adlı bir ilaçtan ya da dalak üzerine ışın tedavisinden yararlanılmaktadır. Bunlardan başka birtakım ilaç tedavisi programları da uygulanmaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz