Koroner Arterin Hastalıkları

Koroner Arterin Hastalıkları

Koroner Arterin Hastalıkları

Bir kişide koroner arter trombozu (tı­kanması) meydana gelince neler olur? Kalp kasını besleyen kanı getiren koroner arter (da­mar) bir kan pıhtısıyla tıkanır.

Koroner arter hastalığı hangi sebeple­re dayanmaktadır?

Gerçek sebep tam olarak bilinmemektedir, fakat aşa­ğıda gösterilen faktörler bu durumda önem taşımaktadırlar:

Damarların (arterlerin) sertleşmesi.

Sürekli duygusal baskılar.

Kanda yüksek oranda kolesterol bulunması.

Aile geçmişinde tromboz vakalarının bulunması.

Şişmanlık.

Çok sigara içmek.

Şekersiz diyabet hastalığı.

Koroner arter hastalığında, vücuttaki bütün arterlerde (damarlarda) sert­leşme bulunur mu?

Hayır.

Hastaneye gitmem gerekir mi, yoksa evde tedavi edilebilir miyim?

Koroner trombozonon tedavi süresinin çoğu hastanede geçirilmelidir.

Koroner hastalıkları acil servisine mi yatırılır?

Hastanede böyle bir servis varsa gidilecek en iyi yerdir. İyileşme derecem nasıl anlaşılabilir? Belirli zamanlarda yapılan elektrokardiyografilerle; fa­kat kimyasal ve vücut muayeneleriyle elde edilecek bilgiler  de bu konuda önemlidirler.

Hastaneden eve dönünce yatakta yat­mam gerekir mi?

Genellikle hayır. Fakat zaman zaman yatak istirahati tasviye edilir.

Barsaklarımın çalışması düzensizleşir- se ne yapmalıyım?

Doktorunuz size bir müshil, ya da bir fitil reçetesi ya­zar.

Bir koroner hastalığından (trombozundan) sonra ne tür özel bir gıda rejimi yapmalıyım?

Sütlü maddeler ve yağlı etler kaldırılacak ve düşük ko­lesterollü maddeler alınacaktır.

Geceleri kaç saat uyumalıyım?

Sekiz saat.

Koroner hastalığından sonra uçağa binmem doğru mudur?

Hastalık sonucu iyileşme görülürse, kabin basıncı ayarlı olan uçaklarla yolculuk yapabilirsiniz. Ameliyatla tedavi kişiyi koroner trombozunun tekrarından korur mu?

Bazı ayrıntılı vakalarda koruyabilir.

Koroner arter hastalığında ne zaman ameliyat tavsiye edilir? ,

Eğer koroner arterin yalnız bir. Bölümünde daralma,

Ya da tıkanma varsa ve bu noktadan sonra olan bölüm rahat bir geçit veriyorsa tavsiye edilir. Bu şartlar, da­marların röntgeninin alınmasıyla anlaşılır.

Koroner arter hastalığında ne tür ame­liyat uygulanır?

Çoğunlukla “koroner köprülemesi” denilen bir ameli­yat yapılır. Bu ameliyat, uyluktaki safen veninden alı­nan bir parçanın, koroner arterin tıkanmış yerinden sonraki bölümü ile aort arasına takılmasıdır. Bu suretle koroner arterin tıkanmış bölümü köprülenmiş olur ki bu durum, kalp kasının yeterli miktarda kan almasını sağlar.

Koroner arter hastalığı ameliyatının tehlikeleri nelerdir?

Bu ameliyata alışık operatörlerin yaptıkları ameliyat­larda ölüm oranı yüzde beşten azdır.

Köprüleme ameliyatı, koroner arter hastalığıyla birlikte bulunan göğüs an­jini hastalığını da iyileştirir mi?

Evet.

Koroner Arterin Hastalıkları ile ilgili doktorunuza soracağınız sorular

Koroner rahatsızlığında hastanede ne kadar kalmalıyım? Bu koroner nöbetinden tam iyiliğe kavuşma şansım ne­dir?

Tam olarak iyileşmezsem ne türde ameliyat yapılmalı­dır?

Hastanedeyken günün ne kadarını yatakta yatarak, ne kadarını da yataktan dışarı çıkarak geçirebilirim?

Eve geldikten  ne kadar sonra:

Merdiven inip çıkabilirim?

Sokağa çıkabilirim?

Arabayla gezebilirim?

Arabamı kullanabilirim?

İşime dönebilirim?

Vücut hareketlerimi yapabilirim?

Evlilik ilişkilerinde bulunabilirim?

Duş ya da banyo yapabilir miyim?

Yoksa silinerek te­mizlenmeye devam etmelimiyim?

Beden ağırlığımı kaç kiloya göre ayarlamalıyım?

Kilomu düşük tutmak için ilâçlar alayını mı?

Ne kadar sık olarak vücut ısısını biçmeliyim?

Ne kadar sık olarak elektrokardiografî yaptırmam ge­rekir?

İyi uyumak için ilâç almalı mıyım?

Almak zorunda olduğum kalp ilâçları var mıdır?

Ne kadar sık olarak sizinle telefonda görüşebilirim?

Evlilik ilişkilerinde ne gibi tedbirler almalımıyım?

Ne kadar sık cinsel ilişkide bulunabilirim?

İşime dönmeden önce bir tatil gezisine çıkabilirmiyim?

Koroner Arterin Hastalıkları

Gezilerimde gideceğim yerlerin yükseklikleri için ne gi­bi sınırlamalar vardır?

Çalışma hayatına yarım gün mü, yoksa tam gün olacak şeklinde mi başlamalıyım?

Koroner rahatsızlığı geçirmiş olduğum için işimi de­ğiştirmeli miyim?

Sigara içmek sakıncasız mıdır?

İçki içebilir miyim? İçebilirsem, ne ölçüye kadar sınır­lamam gerekir?

Ne tür duygusal baskılardan uzak kalmak benim için önemlidir?

Yeni bir koroner nöbetinin başlamak üzere olduğunu nasıl anlayabilirim?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz