Kontakt Lens

Kontakt Lens

KONTAKT LENS: Son yıllarda gözdeki kırılma kusurlarının düzeltilmesinde gözlük yerine doğrudan doğruya korneaya takılan merceklerin (lens) kullanılması bir hayli yaygınlaşmıştır. Gözlerinde kronik allerjisi ya da iltihabi durumu bulunmayan bir kim§e, uyku dışında tüm gün boyunca lensi takabilir. Günümüzde tüm kontakt lensler yapay maddelerden yapılmaktadır.

A-Sert kontakt lensler a)Skleral .b) Korneal B-Yumuşak kontakt lensler

a) Sert skleral lensler: Sert plastik maddelerden yapılmış olup (Polimetil metakrilat) sklera ve korneayı örtecek biçimdedir. Çapları 23-24 mm genişliğinde olup sklera üzerinde geniş bir tabana tutunurlar. Ortada korneaya raslayan optik bölüm vardır. Bu lensler kornea ve konjuktiva yanıklarında simblefaronu Önlemede, kirpiklerin içe dönmesiyle oluşabilecek lezyonlardan korneayı korumada kullanılır. ;

b) Sert korneal lensler: Bunlar polimetil metoksi-lat {PMMA) ve selüloz asetat bütirat (CAB) maddelerinden yapılan lenslerdir. Çapları 7.5 (mini)j ile 13 mm (maksi) arasında değişir. Bu lensler korneaya kapiller çekimle tutunurlar, korneayla lens arasında gözyaşı sıvısı vardır.

B-Yumuşak kontakt lensler; Bunlar hidroksietil-metokrilat (HEMA) ya da poliorgonosilokson (silikon) maddelerinden yapılmışlardır. Bu tip kontakt lensler konjuktiva ve korneayla sıkı sıkıya değme durumundadırlar. Lensle kornea arasında gözyaşı yoktur. Kornea metabolizması için gerekli maddeler su geçirgen maddeden yapılmış olan lensin içinden geçerler. Bu lensler 12-15 mm çaplarında olup % 36 – % 72 arasında değişen su içerirler.

Kontakt lensler: A- Kozmetik – optik B-Tıbbi-optik C-Tıbbi-terapötik amaçlarla kullanılan kozmetik optik olarak yalnız görme bozukluğunu düzeltmede kalmayıp görüş alanını genişletmesi nedeniyle görüntünün boyutlarını da değiştirerek tam bir görüş sağlar. Akt-ristler, aktörler, balerinler ve sporcular mesleki olarak gözlük yerine kontakt lensi yeğlerler. Tıbbi olarak yüksek miyopi, hipermetropi ve astiğmatiz-mada ayrıca anizemetropi, albinizm ve aniridi, keratakonus gibi durumlarda”kullanüır.Tıbbi- te-rapötik olarak özellikle yumuşak tip kontakt lensler ağrılı kornea hastalıklarında, büllöz keratopî-de keratitis sicca (Sjögren) sendromunda rahatlıkla kullanılır. Kontakt lenslerin kullanımında lenslerin temizliğinin tam yapılması, iyi korunması ve hijyenik koşullar altında göze takılması gereklidir. Uzun süredir lens kullananların hiç olmazsa 6 ayda bir göz hekimi tarafından kontrolü uygundur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz