Kanser

Kanser

Kanser

Kansere Bağlı Tümörler

Kanser Bulaşıcı Mıdır?

Hayır. Fakat Şunu Da Hemen Belirtmek Gerekir Ki, Nor­mal Hücrenin Kanserli Hücreye Dönüşmesinde Virüslerin Etkisi Daha Tam Olarak Değerlendirilmemiştir.

Ailemde Kanserlilerin Bulunması Benim De Kansere Yakalanabileceğime İşaretmi?

Böyle Kesin Bir Kural Yoktur. Vücudunuzda Bazı Çeşit Tümörlerin Oluşabileceği Aileden Gelebilecek Bir Eğilim Olmasına Rağmen, Kanser Soya Çekimle İlgili Değildir.

Ailesinde Birkaç Kanser Vakası Görül­müş Bir Kişiyle Evlenmem Doğru Mudur? Evet. Yine De Çocuk Sahibi Olmadan Önce Genetik Bir Danışmaya Başvurmak Yerinde Bir Davranış Olur.

Kansere Karşı Aileden Gelen Bîr Eğili­mim Varsa, Kendimi Bu Hastalıktan Ko­ruyabileceğim Herhangi Bir Yol Var Mı­dır?

Evet. Doktorunuz Tarafından Yılda İki Defa Yapılacak İyi Bir Muayeneyle -Kanser Teşhis Şekilleri De Uygula­narak Korunma Yoluna Gidebilirsiniz.

Kansere Karşı Yaptırabileceğim Bağı­şıklık Aşıları Var Mıdır?

Bugüne Kadar Böyle Bir Aşı Bulunamamıştır. Gelecekte Mümkün Olabilir.

Selim Bir Tümörün Giderek Habisliğe Dö­nüşmesi Mümkün Müdür?

Habis Tümörlerin Çoğu Başlangıçlarında Da Habislik Gös­termelerine Rağmen, Selim Tümörlerin De Giderek Habis­leşmesi Mümkündür.

Selim Bir Tümörün Kansere Dönüştüğü Nasıl Anlaşılır?

Birçok İç Tümörde Bunun Anlaşılması Son Derece Güç­tür. Bu Sebeple Bütün Tümörlerin Başlangıç Dönemle­rinde Ameliyatla Alınması Tavsiye Edilmektedir.

“Yavaş İlerleyen Kanser” Ve “Hızlı İler­leyen Kanser” Deyimleri Geçerlimidir? Evet. Bazı Kanser Türleri Yavaş İlerler Ve Vücudun Öteki Bölgelerine Çok Az Yayılma Eğilimindedir. Öte Yandan Bazılarıysa Çok Çabuk İlerler.

Genç Oluşum Kansere Karşı Bağışıklık Sağlarmı?

Hayır. Fakat Bazı Kanser Türleri Gençlerden Çok Yaşlı­larda Görülmektedir.

Şişmanlığımın Kanser Ya Da Başka Çeşit Tümör Meydana Gelmesinde Rolü Varmı­dır?

Henüz Açıklanamayan Bir Sebeple, Kanser Vakaları Şiş­manlar Arasında Daha Çok Görülmektedir.

Sigara İçmem Kansere Yakalanmamı Art­tırırmı?

Evet. Sigara İçenler Arasında Sadece Dudak, Dil,Yanak, Gırtlak Ve Akciğer Kanserlerinin Görülmesi Yanısıra Baş­ka Kanser Türlerine De Sigara İçenler Arasında Daha Faz­la Rastlandığı Tespit Edilmiştir.

Kansere Karşı Artan Eğilim Sigarayı Bı­rakmamla Azalırmı?

Evet.

Hava Kirlenmesinin Belirgin Olduğu Alanlarda Yaşayanların Kansere Tu­tulma Eğilimi Daha Fazlamıdır?

Büyük Bir İhtimalle Evet. Bununla Birlikte, Kansere Tu­tulma Eğiliminin Artışı Sadece Kirli Havaya Bağlı Değil­dir. Başka Kötü Etkenlere Hava Kirlenmesinin De Eklen­mesi Sonucu Eğilim Fazladır.

Çok İçki İçmem Kansere Yakalanma İhti­malini Arttırırmı?

Kanser Vakaları Uzun Yıllar Çok İçki İçen Kişiler Arasın­da Diğerlerine Oranla Daha Fazladır.

Kanserin Vücudun Bir Bölgesinden Öteki Bölgelerine Yayılmasını Önleyecek Ça­reler Var Mıdır?

Evet, Hastalık Başlangıcında Ameliyatla Kanserli Tümö­rün Alınması Ve Ameliyattan Sonra Kimyasal Maddeler, Röntgen Tedavisi, Ya Da Lıer İkisinin Birden Hastaya Uy­gulanmasıyla Yayılma Önlenebilir.

Vücudumda Gizli Bir Kanserin Olup Olma­dığını Nasıl Anlayabilirim?

Belirli Sürelerde Sağlık Muayenelerinden Geçerek. Bu Arada Son Zamartlarda Ortaya Çıkan Belirtilerin Tarihleri Ve Ayrıntılarıyla Muayene Kapsamına Dikkatle Alınma­sıyla.

Rahim Boynu. Ya Da Rahim Kanseri Teşhi­sinde Pap Testleri (Simirler) Ne Derece Geçerlidir?

Oldukça Geçerlidir. Fakat Teşhis İçin Uygulanan Tek Çare Değildir. Pelvis Muayenesi, Rahim Boynundan Alı­nan Biyopsi Ve Rahimden Alınan Kazıntının İncelenmesi De Gerekir.

Kanserli, Ya Da Kanser Eğiliminde Oldu­ğumu Belirleyebilecek Herhangi Bir Kan Testi Var Mıdır?

Hayır. Fakat Bu Alanda Yapılan Araştırmaların Başarıyla Sürdürüldüğü Bildirilmektedir.

Kanser Her Zaman Röntgen Muayenesiy­le Belirlenebilir Mi?

Hayır. Lemf Bezleri, Kan Ve Yumuşak Dokularda Oluşan Bazı Kanserler Röntgenle Belirlenemez.

Bir Tümörüm Ameliyatla Alınması Sıra­sında Operatör Kanserli Olup Olmadığı­nı Her Zaman Anlayabilir Mi?

Her Zaman Anlayamaz. Bu Sebeple Ameliyatla Alman Bü­tün Dokular Mikroskopla İncelenir.

Mikroskobik İnceleme Raporu Ameliyat Tan Ne Kadar Sonra Alınabilir?

Dondurulmuş Kesit (Frozen—Seçtion) İncelemesi Yapıl­mışsa Cevap Birkaç Dakikada Alınabilir; Parafinli Kesit İncelemesi Yapılmışsa Kesin Teşhisin Ahnması Birkaç Gün Sürebilir.

Kanser Tedavi Edilmeden, Kendiliğinden Geçebilir Mi?

Ne Yazık Ki Bu Sadece Ender Olarak Görülmektedir, Tedavi Edilmeyen Kanserler Genellikle Ölümle Mi Sonuçlanır?

Deri Kanseri Gibi Her Zaman Ölünde Sonuçlanmayan Kanser Türlerinin Olmasına Rağmen, Genellikle Öldürücü­dür.

Kilo Vermek Kansere Bir İşaret Midir?

Kilo Vermek Kanser Başlangıcında Her Zaman Görülen İlk Belirtiler Değildir.Bumınla Birlikte Kanser İlerledik­çe Genellikle Kilo Verildiği Görülür.

İştahsızlık Kanser Başlangıcına İşaret Midir?

Kanser Üst Mide Bağırsak Yollanırdaysa, İştahsızlık Kan­ser Belirtisidir. Fakat Vücudun Başka Bir Organında Oluşmuş Kanserler İçin Hastalığın Son Dönemlerinde Gö­rülen Ya Da Hiç Görülmeyen Bir Belirtidir.

Kanserliler Hastalığın İlk Dönemlerin­de Genellikle Anemi (Kansızlık) Göste­rirler Mi?

Bazılarında Kansızlık Görülür, Bazılarındaysa Hastalığın Son Dönemlerine Kadar Kansızlık Görülmez.

Kanserli Bölümün Büyüklüğü Habislik Derecesiyle Çok Yakından İlişkili Midir? Çoğunda İlişkilidir. Çünkü Kanserli Bölümün Büyüklüğü Hastalığın Uzun Süredir Varlığını Gösterir.

Kanserde Tehlike İşaretleri

Aşağıdaki Listede Gösterilen Belirtilerden Bir, Ya Da Birkaçının Varlığı Muhakkak Kansere Yakalanılmış Anla­mına Gelmez. Fakat, Bu Belirtiler Tıbbi İnceleme Ve Kon­sültasyon Gerektirirler.

 1. Derinin, Memelerin, Ya Da Vücudun Herhangi Bir Ye­rinde Beliren Yumrular Ve Ele Geçen Sertlikler.
 2. Vücutta Uzun Süredir Bulunan Herhangi Bir Sertliğin Büyümesi.
 3. Benlerin, Siğillerin, Ya Da Derideki Ülserleşmelerin Renk Değiştirmesi, Büyümesi, Kanaması.
 4. Öksürükle Kan Gelmesi. (Özellikle Solunum Yolları Enfeksiyonu Yokken.)
 5. Kan Kusma.
 6. Dışkıda Kan Görülmesi,
 7. İdrarda Kan Görülmesi.
 8. İki Haftadan Fazla Süren Ses Kısıklıkları.
 9. Yutma Güçlüğü.
 10. Sigarayla İlişkili Olsun Olmasın, Bütün Kronik (Müz­min) Öksürükler
 11. Sürekli Baş Ağrıları, (Özellikle Bulanık Görme,Denge Kaybetme Ya Da Kaslarda Halsizlikle Birlikte Görülür­se
 12. Sebebi Açıklanamayan Israrlı İştahsızlık
 13. Dışanya Çıkma Alışkanlığındaki Değişiklik.
 14. Menstürasyonla İlgili Olmayan Vagina (Dölyolu, Va- Jen) Kanamaları.
 15. İyileşmeyen Yaralar.

Doktorunuza Soracağınız Sorular

Kansersem Bana Gerçeği Söyler Misiniz?

Kanser Hastalığım Ameliyatla Mı, Yoksa Röntgen Ya Da İlâçlarla Mı Tedavi Edilmesi Gerekir?

Kanserin Diğer Organlara Geçip Geçmediğini Nasıl Anla­yabilirim?

Kanser Tedavisinden Sonra Tamamiyie İyileşip İyileşme­diğimi Nasıl Anlayabilirim?

Ameliyatla Alman Tümörün Yeniden Oluşma Eğilimi Var Mıdır?

Kanserin Tekrarlamasını Nasıl Azaltabilirsiniz?

Kanserli Bölümün Alınmasından Sonra Normal Yaşantı­ma Dönebilir Miyim?

Kanser Ameliyatı Geçirmem Cinsiyet Yaşamımı Etkileye­cek Mi?

Kanser Ameliyatından Sonra Bedensel Faaliyetlerimi Es­kisi Gibi Yapabilir Miyim?

Kanser Ameliyatından Sonra Hamile Kalabilir Miyim? Hamile Kalmam Kanserin Tekrarlamasını Herhangi Bir Yönde Etkiler Mi?

Tümörüm Tedavi Edildikten Sonra Ne Kadar Sık Kontrole Gelmeliyim?

Benim Durumumda Bir Hastaya Kesin Kanser Teşhisi İçin Hangi Testler Yapılır?

Anestezi Altındayken Kesin Kanser Teşhisi Konabilir Mi? Kanser Olduğumu Aileme Söylemeli Miyim?

Tümör Tedavisinden Sonra Normal Yaşantıma Dönebilir Miyim?

Kanser Ameliyatından Sonra Tamamiyie İyileşme Şansını Ne Kadardır?

Tamamiyie İyileşmemin Ne Kadar Süreceğini Düşünüyor­sunuz?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz