K.B.B. Hastalıkları Tedavisi

 • HARİCİYE
 • K.B.B. Hastalıkları Tedavisi için yorumlar kapalı
 • 1.324 kez görüntülendi

K.B.B. Hastalıkları Tedavisi

K.B.B. Hastalıkları Tedavisi

Kulaklardaki kirler ne kadar sık temizlenmelidir?

Gerek görülürse yılda bir defa.

Neden kişi bu işi kendi kendine yapmama­lıdır?

Kulak zarının ya da kulak yolunun zedelenmemesi için temizleme işlemi bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Yüzme sırasında kulaklar korunmalı mıdır?

Evet özellikle su altı yüzmeleri yapılırken özel kulak­lıkların takılması gereklidir.

Kulağa kaçmış suyun çıkarılmasında en iyi yol nedir?

Sırtüstü yattıktan sonra başı o yöne çevirmektir. Bu durumda su kendiliğinden dışarıya çıkar.

Kulak yoluna madensel, ya da bitkisel bir yağ akıtarak yabancı cismi dışarıya kaydırmaktır. Hiçbir zaman cisimi tutarak dışarı çıkarmayı denememelidir.

İşitmenin giderek bozulduğu nasıl anla­şılır?

Bir kulak doktorunun yapacağı odiometrik testlerle.

 Ortakulak iltihabı nedir?

Orta Kulak İltihabı

Orta Kulak İltihabı 

Ortakulak iltihabı, solunum yolunun yukarı bölümünün iltihabının etkisiyle meydana gelir ve şiddetli ağrı ya­par.

Ortakulak iltihabının tedavisi nedir?

Doktor reçetesiyle alınacak antibiyotiklerle tedavi edi­lir. Kulak zarının arkasında cerahat toplanmışsa, zarın biraz yarılması gerekir.

Ortakulak iltihabı çoğunlukla işitmeyi bozmadan iyileşir mi?

Evet.

Mostoid iltihabı, çoğunlukla,ortaku­lak iltihabından sonra mı meydana ge­lir?

Ortakulak iltihabı uygun biçimde antibiyotikle tedavi edilmişse meydana gelmez.

orta-kulak-iltihabı

orta-kulak-iltihabı 

Kulak ağrısında ne yapılmalıdır?

Hemen doktora başvurulmalıdır. Bu, birçok ağır ilti­haplanmaların önlenmesini sağlar.

İltihaptan başka işitmeyi sürekli ola­rak neler yok eder?

Ani bir patlayış, ya da kulağın çok şiddetli gürültülere uzun süre karşı bulunması işitmeyi yok eder.

Soğuk algınlığının sebebi nasıl açıkla­nır?

Değişik tür virüsler bu hastalığı yapar. Ayrıca rüzgârla, soğuk havayla karşılaşmak ya da ıslak elbiseyle dolaş­mak kişiyi soğuk almaya hazırlar.

Çok sigara içmek kişiyi soğuk almaya vıı boğaz ağrısına hazırlar mı?

Evet.

Yüksek dozda alınan c vitamini soğuk almayı önler mi?

Yalnız c vitamini noksanlığı olanlarda ve genel sağlık durumu iyi olmayanlarda önler.

Soğuk algınlığı aşılarının, soğuk alma üzerindeki etkisi nedir?

Bu aşılardan bazı kişiler faydalanır, büyük çoğunluğa faydası yoktur.

Bazıları soğuk almaya daha yatkın mı­dır?

Evet.

Bütün soğuk algınlıkları bulaşıcı mı­dır?

Evet.

Arkadaşı, ya da ailesinden biri soğuk algınlığına tutulmuş olanlar bu hasta­lıktan nasıl korunabilir?

Hastaya dört metreden yakın bulunmamak; hastanın aksırığının üzerine gelmesinden korunmak; ayrı odada yatmak; rüzgârdan ve ayakların ıslanmasından koruna­rak,

Burun damlası ya da spreyi kullanmak konjektiyonlu (kan toplamış) burun için yararlı mıdır?

Damla, ya da sprey muhakkak doktorun tavsiyesiyle yapılmalıdır.

Soğuk algınlığında ne zaman yatağa gi­rilmelidir?

Vücut ısısının yükselmesi, yani ateşin çıkmasıyla yatak istirahati yapılmalıdır.

Soğuk algınlığında vücut ısısı günde kaç defa alınmalıdır?

Günde üç defa alınmalıdır.

Soğuk algınlığı ilâçları durumu iyileş­tirirler mi?

Hayır. Ne şekilde tedavi edilirse edilsin hastalık süresini tamamlar ve kendiliğinden geçer. Aspirin ve benzer ilâçlar hastalık süresini azaltamamakla birlikte hastanın rahatlamasını sağlar.

Soğukalgınlığının iyileşmesinde antibi­yotikler etkili midir?

Hayır. Antibiyotiklerin virüsleri üzerine etkisi çok az ya da hiç yoktur.

Soğuk algınlığı zatüre (pömoni) ye dö­nüşebilir mi?

Aslında soğuk algınlığı zatürrieye dönüşıııez fakat so­ğuk algınlığı önemsenmezse vücudun direncinin azal- masiyle zatüre meydana gelebilir.

Viski soğuk algınlığı tedavisinde yarar­lı mıdır?

Hayır.

Soğuğu besle, yüksek ateşi aç bırak deyimi geçerli midir?

Hayır. Soğuk algınlığında hafif fakat yeterli beslenme yapılmalıdır.

Soğuk algınlığında yapılacak en etkili tedavi nedir?

Vücudu sıcak tutmak, dinlenmek, bol, sıvı almak; oda­nın havasının nemli olmasına dikkat etmek soğuk algın­lıklarında etkilidir.

Basit bir soğuk algınlığıyla, grip ya da enfluenza nasıl ayrılır?

Grip ve enfluenza’nın yüksek ateş, kaslarda ağrı ve sızı, bronşit gibi büyük genel belirtileri bulunmasına karşılık soğuk algınlıklarında bunlar yoktur.

“Alerjik rinit” (burun iltihabı nezlesi) ne demektir?

Burun boşluğunu döşeyen mukosanın, özel bir madde­ye karşı gösterdiği aşırı duyarlılık sebebiyle meydana ge­len, bol salgılı burun iltihabıdır.

Alerjik rinit, saman nezlesiyle aynı şey midir?

alerjik rinit

alerjik rinit 

Tamamen değil. Saman nezlesi pollen (çiçek tozu)e karşı olan duyarlılıktır.alerjik rinit ise pollenden başka şeylere karşı olan duyarlılıktan meydana gelir. Havanın tozlanması, burun tıkanması ve göz yaşarması yapar mı?

Evet.

Röntgen, sinüs hastalıklarının teşhisini kesinleştirir mi?

Evet.

Streptokoktan meydana gelmiş bir bo­ğaz ağrısı nasıl anlaşılır?

Hasta boğazdan alınmış bir balgamdan kültür yaparak anlaşılır.

Boğaz ağrısını hasta kendi kendine te­davi edebilir mi?

Ateşi yükselmemisse tedavi edebilir.

Piyasadaki gargaralar, boğaz ağrısı için tavsiye edilir mi?

Hayır. Tuzlu suyla gargara en az piyasada olanlar kadar yararlıdır.

Pastiller boğaz ağrısının iyileşmesinde etkili midirler?

Hayır. Fakat bazı sıkıntı veren belirtileri yok edebilir­ler.

Boğaz ağrısında antibiyotik alınmalı mı­dır?

Hayır. Antibiyotikler yalnız doktor tavsiyesiyle alınma­lıdır.

Kronik boğaz ağrısı neden meydana ge­lir?

Acil tedavi isteyen kronik bir iltihaptan meydana gele­bilir. Kötü yaşama şartlarından, boğazın çok sigara iç­mek ya da tahriş edici buhar teneffüs ederek zedelenmesinden de oluşur.

Kronik uzun süren ses kısıklığı neden meydana gelir?

Gırtlak veremi, gırtlak uru, çok sigara içmek ya da tah­riş edici maddeler koklamaktan meydana gelir.

Bir çocuğun bademciğinin yılın herhangi bir zamanında alınması doğru olur mu?

Çocuk felcinden tam olarak korunduğu düşünülerek alınabilir. Bununla birlikte çocukta akut bir solunum organları enfeksiyonu varsa bademcikler alınmamalı­dır.

Bademcik

Bademcik 

Bir bademcik krizi, daha sonra meydana gelecek krizlere yol açar mı?

Evet.

Sık sık bademcik krizi geçiren bir kişinin bademcikleri alınmalı mıdır?

Evet.

Akut bir bademcik krizinden ne kadar sonra bademcikler alınmalıdır?

Bir ay içinde.

Sık sık iltihaplanan bademciklere önem verilmemesi ne gibi kötü sonuçlar doğu­rur?

Eklem, kalp, böbrek hastalıkları yapabilir.

Bademcikler, bir doktor muayenehane­sinde mi yoksa bir hastanede mi alınma­lıdırlar?

Hastanede alınması tavsiye edilir.

Bademcik ameliyatı tehlikeli midir?

Hayır.

Bademcik ameliyatı lokal anesteziyle mi, yoksa genel anesteziyle mi yapılır?

Çocuklar genel anesteziyle ameliyat edilir, oysa yetiş­kinlerde ikisinden biri kullanılabilir.

Bademcik ameliyatından sonra özel bir gıda rejimi uygulamak gerekli midir?

Evet, baharatlı yemeklerden sakınılın alıdır. Bademciği alınmış bir çocuğa özel rejim gerekli midir?

Hayır.

Bademcik ameliyatından sonra dikişle­rin alınması gerekli mi?

Hayır.

Bademcikler alındıktan sonra yeniden meydana gelir mi?

Tam olarak alınmamışlarsa yeniden meydana gelir.

Bademcikler alındıktan sonra boğaz ağ­rısı ne kadar sürer?

Bir, iki hafta kadar ağrıdığı görülür.

Bademcikler alındıktan sonra yerlerin­de kanama olabilir mi?

Evet.bazan ameliyattan sonra 5—7 gün kadar kanama olabilir.

Bademcik ameliyatından sonra kanama olursa ne yapmalıdır?

Doktoru çağırmalıdır.

Bademcik ameliyatından sonra kalıcı ses bozukluğu olur mu?

Hayır.

Çocuklarda adenoid dokuların kalın­laşması ne yapar?

Ağızdan nefes almaya zorlar ve işitmeyi güçleştirir.

Bademcikler alındığında adenoidler de alınmış olurlar mı?

Çocuklarda evet, yetişkinlerde hayır.

Kronik (müzmin) adenoidi alınmış çocu­ğun işitmesi düzelir mi?

Bozukluk adenoidden ileri geliyorsa düzelir.

Akut larinjitın (had gırtlak iltihabı) belirtileri nelerdir?

 • Adem elması bölgesinde ağrı.
 • Ses kısılması ya da ses kaybı.
 • Kuru ve sert öksürük.
 • Bazı yüksek ateş.

Larinjitin tedavi nedir?

 • Bol sıvı almak.
 • Boyuna soğuk kompres yapmak.
 • Aspirin gibi ağrı giderici ilâçlar almak.
 • Konuşmamak.
 • Ateş varsa yatakta istirahat etmek.
 • Doktorun yazacağı antibiyotikleri almak.

Larinjit çoğunlukla soğuk almaktan mı meydana gelir?

Evet.

Akut (had) bir larinjit nöbeti genellik­le ne kadar sürer?    ‘

4—7 gün.

Gırtlağın basit bir hastalığıyla “gırt­lak uru” arasındaki fark ayırt edilebi­lir mi?

Evet, larinksi bir laringoskopla muayene ederek ayırt etmek mümkündür.

Basit larinjit ağır bir durum mudur? Hayır.

Larinjitten boğulup ölmek var mıdır?

Larinjit, difteri (kuşpalazı) den meydana gelmemişse hayır.

Uzun süren ses kısıklığının üzerinde du­rulması gerekir mi?

Evet, ses kısıklığı çoğunlukla ses tellerindeki bir hasta­lığın işaretidir.

Bir gırtlak uru nasıl belirlenir?

Urdan ufak bir parça alınır (bu işleme biopsi denir) ve mikroskop altında muayene edilerek urun varlığı ya da yokluğu kesinleştirilir.

Gırtlakta en çok görülen ur nedir?

Ses tellerinden birine yerleşen selim bir poliptir.

Ses telindeki polipin tedavisi nedir?

Laringoskop aracılığıyla alınmasıdır.

Polip alındıktan sonra ses düzelir mi?

Evet fakat birkaç hafta süreyle hastanın az ve hafif ses­le konuşması gereklidir.

Larinks tüberkülozunun (vereminin) te­davisi nedir?

Akciğer tüberkülozunda kullanılan ilâçlar verilir ve yi­ne akciğer tüberkülozunda olduğu gibi, hastalığın alev­li döneminde hasta, çevresinden tecrit edilir.

Gırtlak tüberkülozu tedavi edilebilir mi?

Evet. Hastanın bir ay tecrit edilmesi gerekebilir. Bun­dan sonra antitüberküloz ilâçlara bir yıl kadar devam edilmelidir.

Gırtlak kanseri

Gırtlak kanseri 

Gırtlak kanseri tedavi edilebilir mi?

Evet hastalığın erken döneminde müdahale edilirse te­davi edilebilir.

Gırtlak kanseri nasıl tedavi edilir?

Gırtlağın (larinksin) alınmasıyla.

Gırtlak kanseri ameliyatsız tedavi edi­lebilir mi?

Evet, bazan “ışınla tedavi” şekli uygulanır.

Röntgen tedavisinin gırtlak kanserinde etkinliği nedir?

Hastalık erken ele alınmışsa, tümörün gelişmesi süresiz olarak durdurulur.

Gırtlağı alınmış bir kişiye konuşma öğ­retilebilir mi?

Evet.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.