İdrarda Lökosit Görülmesi Ne Anlama Gelir ? & İdrarda Lökosit Pozitifliği

İdrarda Lökosit Görülmesi Ne Anlama Gelir ? & İdrarda Lökosit Pozitifliği

İdrarda Lökosit görülmesi çoğu zaman enfeksiyon ve inflamasyon belirtisi sayılsa da durum tam olarak öyle değildir. Başka nedenlere bağlı olabileceği gibi yalancı pozitiflikler de sıktır.

Lökositler (Beyaz kan hücreleri) genitoüriner sistemin herhangi bir bölümünden kaynaklanabilir. İdrarda lökosit görülmesine piyüri denir.

Lökosit silendirleri (kaba tabirle yığın yapmış lökositler) ise daima böbrek tubulus hastalıklarında oluşur.

İdrarda Lökosit görülme nedenleri :

Çok fazlaysa (> 30/HPF) genellikle idrar yollarının akut bakteriyel enfeksiyonunu gösterir.

Böbrek hastalıkları

Üriner sistem yolu hastalıkları (sistit, üretrit, prostatit)

Apandisit

Pankreatit

Zorlu egzersizler

Kronik piyelonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Mesane tümörleri

Tüberküloz

SLE (böbreği de tutan otoimmün bir hastalık)

İnterstisyel nefrit (glomerulus ve tubuluslar arasında iltihap olur, genellikle bir ilaca veya vücudun başka bir yerindeki bir iltihaba karşı alerjik reaksiyondur.)

Glomerülonefritler (nefronda, ağırlıklı olarak glomerülde iltihap vardır.

Türkiye’de kronik böbrek yetmezliğinin birinci nedeni glomerülonefritlerdir).

Mesane hastalıklarında lökositlerle beraber genellikle bakteriler, epitel hücreleri ve bir miktar eritrositler de görülür.

Lenfosit (lökositlerin bir tipi) ve plazma hücreleri varsa ve böbrek nakli yapılmışsa akut renal allograft  rejeksiyonu (böbreğin vücut tarafından reddi) düşünülmelidir.

Eozinofiller (lökositlerin bir tipi) varsa tübülointerstisyel nefrit veya penisilinlere allerji düşünülmelidir.

Lökositlerin küme oluşturması böbrek kaynaklı olduğunu düşündürür.

İdrarda Lökosit silendiri nedenleri :

Böbrek parankim (böbreğin görev yapan dokusu) infeksiyonunu gösterir. Bunlar başlıca;

Piyelonefritler (en sık neden)

Akut Glomerülonefritler

İnterstisyel Nefritler

Lupus Nefriti

İdrarda lökosit ve lökosit silendiri varsa idrar kültürü yapılmalıdır.

İnterferanslar

Menstruasyon kanı ile sıklıkla idrara bulaş olur ve yalancı lökosit yüksekliği oluşur (yani idrarda lökosit var ama böbrek kaynaklı değil, dışarıdan bulaş, önemsiz).

Bunu önlemek için idrar verilmeden önce üretra temizliği yapılır veya kateterden örne alınır.

Referans Aralıklar 

Lökosit : 0- 3 /HPF (kadınlarda biraz daha fazla olması kabul edilebilir)

Lökosit silendiri : 0 /HPF

İdrarda Lökosit incelemesi 2 türlü yapılır ;

1- Direkt Mikroskobi : En sağlıklı yöntem.

2- Strip testi : Genel fikir verme amaçlı. Burada lökositlerden salgılanan “esteraz” özellikli enzimler stripteki maddeyle reaksiyona girer, pozitifse idrarda lökosit olduğu anlaşılır.

Striple yapılan test ile Yalancı Pozitiflik (aslında lökosit yok ama pozitif reaksiyon olması) :

Menstruasyon dönemi

Parazitler

Histiyositler

İlaçlar (ampisilin, kanamisin)

Salisilat zehirlenmesi

Ağr egzersizler

Striple yapılan test ile Yalancı Negatiflik (aslında lökosit var ama negatif reaksiyon olması) :

İdrarda protein yüksekliği

İdrarda glukoz yüksekliği

İdrar dansitesi yüksekliği

İlaçlar (tetrasiklinler)

Piyüri (idrarda lökosit varlığı) olup idrar yolu enfeksiyonunun olmadığı durumlar ;

Vulvovaginit (vajen iltihabı)

Balanit (penis ucu iltihabı)

Üriner sistem taşları

Akut apandisit

Üriner tüberküloz

Dehidratasyon (sıvı kaybı)

Ateşli durumlar

Üretra ağzı irritasyonu

İnterstisyel nefrit

Polikistik böbrek hastalığı

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“İdrarda Koku Neden Olur ?”

“İdrarda Yanma Neden Olur ?”

“İdrarda Eritrosit (Kan) Görülmesi Neden Olur ?”

“İdrarda Nitrit Pozitifliği Ne Demektir ?”

“İdrarda Ürobilinojen Pozitifliği Ne Demektir ?”

“İdrarda Bilirübin Pozitifliği Neden Olur ?”

“İdrarda Protein Çıkması Ne Anlama Gelir ?”

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz