Hemofili Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hemofili Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hemofili bir hastalık değil, anormal veya abartılı kanamaya ve zayıf kan pıhtısına neden olan kalıtsal kanama bozukluklarından biridir.

Hemofili A ve B, mutasyona uğramış (kusurlu hale gelecek şekilde değiştirilmiş) spesifik gen ile ayırt edilir ve her hastalıkta farklı bozuk bir pıhtılaşma faktörü (protein) kodlanır.

Nadiren, hemofili C (Faktör XI’in bir eksikliği) ile karşılaşılır, ancak pıhtılaşma üzerindeki etkisi A veya B’den çok daha az belirgindir.

Hemofili A ve B, X bağlantılı resesif genetik kalıtımla geçer ve bu nedenle erkeklerde çok daha yaygındır. Hemofili en yaygın X bağlantılı genetik hastalıktır.

Her ne kadar çok daha nadir olsa da bir kız hemofili olabilir. Erkek çocuklarının mutasyona uğramış bir X genini alması için % 50 şansları vardır ve bu nedenle taşıyıcı annelerinden % 50 oranında hemofili olabilme şansına sahiptirler.

Hemofili A, her 5000 canlı erkek doğumda yaklaşık 1’de görülür. Hemofili A ve B, tüm ırksal gruplarda görülür. Hemofili A, B’den yaklaşık 4 kat daha fazla yaygındır.

1837-1901 yılları arasında İngiltere Kraliçesi olan Queen Victoria’nın bir taşıyıcı olması nedeniyle hemofili Kraliyet Hastalığı olarak adlandırılmıştır.

Hemofili neye neden olur ?

Yukarıda belirtildiği gibi, hemofili genetik bir mutasyona bağlıdır. Kanama belirtileri, kan pıhtılaşması bozulduğunda ortaya çıkar.

Kan pıhtılaşma süreci klasik olarak I ila XIII arasındaki  faktör olarak adlandırılan ve Roma rakamlarıyla yazılan 13 farklı proteinin yer aldığı bir dizi karmaşık mekanizma içermektedir.

Kan damarlarının içi hasar görürse, trombositler, yaralı bölgede bir ilk tapa oluşturmak üzere görevlendirilir. Bu aktif trombositler, pıhtılaşma faktörleri olarak bilinen 13 protein serisini aktive ederek pıhtılaşma kaskatını başlatan kimyasal maddeleri serbest bırakır.

Nihai olarak, kan pıhtısını oluşturan bir örgü oluşturmak üzere kendisi ile çapraz bağlanan protein olan fibrin oluşur. Hemofili A’da işe karışan protein faktör VIII (faktör 8) ve hemofili B’de faktör IX’dur.

Hemofili A, faktör VIII genindeki bir mutasyona bağlı olduğundan bu pıhtılaşma faktörünün eksikliği vardır. Hemofili B (Noel hastalığı da denir), ilgili genteki bir mutasyona bağlı olarak faktör IX’in eksikliğinden kaynaklanır.

Hemofili C  pıhtılaşma faktörü XI’in eksikliğini içerir. Bu durum, hemofili A ve B’den daha nadirdir ve genellikle hafif semptomlara neden olur. Aynı zamanda X bağlı geçmez ve her iki cinsiyetten olan kişileri de etkiler.

Hemofili belirtileri  nelerdir ?

Hemofili, mutasyonun tipine (genetik defekt) bağlı olarak ciddiyetinde değişiklik gösterebilir. Belirtilerin derecesi etkilenen pıhtılaşma faktörünün seviyesine bağlıdır.

Ağır hastalık  <% 1 faktör aktivitesi ile olurken, % 1 ila % 5 faktör aktivitesi orta şiddette hastalık ve % 5’ten fazla faktör aktivitesi hafif hastalık oluşturmaktadır.

Şiddetli hemofili (A veya B) ile kanama erken yaşta başlar ve kendiliğinden ortaya çıkabilir.

Hafif hemofili olan kişilerde, yaralanma veya travmaya tepki olarak aşırı kanamalar olabilir.

Şiddetli hemofili hastalarında, kanama olayları genellikle hayatın ilk 2 yılında başlamaktadır.

Erkeklerde sünnet sonrası şiddetli kanama bazen ilk belirtidir.

Semptomlar, ılımlı veya hafif hastalığı olanlarda daha sonra gelişebilir. Hemofili kanaması vücudun herhangi bir yerinde olabilir.

Kanamalar için ortak alanlar eklemler, kaslar ve gastrointestinal sistemdir.

Hemartroz (eklem içine kanama) hemofili için tipik bir özelliktir. Diz ve ayak bilekleri en sık etkilenir.

Kanama, eklem boşluklarının şişmesine, önemli miktarda ağrıya ve zamanla bozulmaya neden olabilir. Zamanla eklem yıkımı olur ve eklem replasman ameliyatları gerekebilir.

Kaslara kanama hematom oluşumu (kompartman sendromu) ile ortaya çıkabilir.

Ağızdan veya burundan kanamalar olabilir. Diş muayenesinden sonra kanamalar yaygındır ve yeni dişler patlak verdiğinde küçük çocuklarda dişetinden kan sızması görülebilir.

Gastrointestinal kanaldan kanama, dışkıda kana yol açabilir. İdrar yolundan kanama idrar kanına (hematüri) yol açabilir. İdrarda kan için diğer nedenlere buradan ulaşabilirsiniz.

İntrakranyal kanama (beyinde veya kafatasında kanama) mide bulantısı, kusma ve /veya uyuşukluk gibi semptomlara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Cerrahi veya travmadan sonra kanamanın artması hemofili için bir özelliktir.

Hemofili nasıl teşhis edilir ?

Hemofili olan hastaların çoğunda aile hikayesi vardır. Bununla birlikte, vakaların yaklaşık üçte biri bilinen bir aile geçmişi yokluğunda ortaya çıkar.

Hemofili bilinen bir aile öyküsü yoksa, bir dizi kan testi, anormal kanama atakları varsa, kan pıhtılaşma mekanizmasının hangi bölümünün veya protein faktörünün bozuk olduğunu belirleyebilir.

Kan pıhtılaşma indeksi, protrombin zamanı (PT) ve aktive kısmi tromboplastin zamanı (aPTT), trombosit (pıhtılaşma süreci için gerekli olan bir kan parçası) sayımı ve kanama zamanı testi yapılır.

Normal bir trombosit sayısı, normal PT ve uzamış aPTT, hemofili A ve hemofili B’nin karakteristik özelliklerini oluşturur.

Daha sonra, kan pıhtılaşma faktörleri için spesifik testler faktör VII veya faktör IX düzeylerini ölçmek ve tanıyı doğrulamak için yapılabilir.

Hemofili sorumlu spesifik mutasyonları tanımlamak ve karakterize etmek için genetik testler yapılabilir.

Hemofili taşıyıp taşımadığını bilmek mümkün mü ?

Genetik mutasyona sahip olanların hemofili olması nedeniyle, durumu olmayan bir adam hastalığın taşıyıcısı olamaz. Hemofili olduğu bilinen bir oğlu olan bir kadın zorunlu bir taşıyıcı olarak adlandırılır ve onun bir hemofili taşıyıcısı olduğuna karar vermek için herhangi bir teste ihtiyaç yoktur.

Taşıyıcı durumları bilinmeyen kadınlar, ya pıhtılaşma faktörlerinin test edilmesi ya da DNA’daki mutasyonu karakterize etme yöntemleri ile değerlendirilebilir. DNA tarama yöntemleri genellikle en güvenilir yöntemlerdir.

Prenatal teşhis, amniyosentez veya koryonik villüs örneklemesi yoluyla elde edilen bir örnek üzerinde yapılan DNA tabanlı testlerle de mümkündür.

Hemofili tedavileri nelerdir ?

Tedavinin başlıca dayanağı, kan pıhtılaşma faktörlerinin değiştirilmesidir.

Hafif vakalarda hemofili olan A hastaları bazen DDAVP olarak da bilinen desmopressin ilacı ile tedavi edilir. Bu ilaç trombositlerden trombosit tıkacını oluşturan maddelerin salınmasını uyarır. Damar yolu (IV) yoluyla yavaşça veya bazen burun spreyi şeklinde uygulanır.

Ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesi için reçete edilebilir, ancak bu tür ilaçlar kan pıhtısı yeteneğini önlediğinden, aspirin veya steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (naproksen, ibuprofen gibi) dışındaki ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Asetaminofen (Tilenol ve diğerleri) çoğunlukla ağrıyı gidermek için verilir.

İnhibitörleri

Tedavide önemli bir komplikasyon, pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan inhibitörlerin gelişmesidir. Vücut, kanamayı azaltmak veya önlemek için hastaları tedavi etmek için kullanılan faktör konsantrasyonlarını yabancı gibi görür ve yabancı maddeleri yok etmek için hastada bir bağışıklık tepkisi başlatır (faktör VIII veya faktör IX) İnhibitörler (antikorlar) üretilir.

Faktör VIII’e karşı inhibitörler en sık görülen ve  olanların yaklaşık üçte birinde ve hafif veya orta şiddette hemofili A olan her 50 kişiden yaklaşık 1’inde görülür.

Olguların yaklaşık üçte ikisinde, inhibitörler tek başına veya immün tolerans terapisi (ITT) veya bağışıklık tolerans indüksiyonu (ITI) olarak bilinen tedavi ile kaybolurlar.

Ciddi hemofili A inhibitörlerinin varlığı durumunda, kontrollü kanamaya yardımcı olmaya teşvik etmek için aktive edilmiş protrombin kompleks konsantresi veya rekombinant faktör VIIa gibi diğer faktör konsantreleri verilir.

Hemofili önlenebilir mi ?

Hemofili genetik (kalıtsal) bir hastalıktır ve önlenemez. Genetik danışma, moleküler genetik test yoluyla taşıyıcıların tanımlanması ve doğum öncesi tanı, bireylerin hemofili olan bir çocuk sahibi olma riskini anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Hemofili için görünüm (prognoz) nedir ?

Faktör konsantrasyonları geliştirilmeden önce, hemofili bulunanların yaşam beklentisi önemli ölçüde azalmıştı. Şiddetli hemofili olanlar için 1960’lardan önce yaşam beklentisi 11 yıl ile sınırlıydı.

Halen, hemofili olan erkeklerde mortalite (ölüm) oranı sağlıklı erkeklerden iki kat daha fazladır.

Hemofili için olası gelecek tedaviler nelerdir ?

Hemofilide bozuk genleri değiştirmek için gen terapisi kullanma imkânını incelemek için çok sayıda deneme ve çalışma devam etmektedir. Bugüne kadar yetersiz pıhtılaşma faktörlerinin istikrarlı ve sürekli olarak üretilmesi insanlarda başarılmamıştır, ancak bu gelecek için büyük bir vaatte bulunan aktif bir araştırma alanıdır.

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz