Hastalıklar­da Kullanılan Bitkiler

Hastalıklar­da Kullanılan Bitkiler

Hastalıklar­da Kullanılan Bitkiler

ADENİTLERDE: Sarmısak, soğan, çam ve kuş dili otu

AKCİĞER HASTALIKLARINDA: Kara servi,sarımısak, Okaliptüs, Rezene, karanfil, çördek otu.T’îavanta çiçeği, nane, soğan, çam, adaçayı, terebentin ve  kekik.

ALBÜMİN İŞEME: Ardıç.

ANJİNLERDE: Limon, çoban iğnesi,ada çayı ve kekik.

ANTİSEPTİK OLARAK: Sarımsak darcın, okalip­tüs, ardıç, lavanta çiçeği, çam, kuş dili otu,terebentin ve kekik.

ASTIM: Sarmısak, anason,limon, öklaiptüs, çördek otu, lavanta çiçeği, nane, soğan, çam, kuş dili otu, ada çayı ve kekik.

ASABI KALB HASTALIKLARINDA: Kuş dili otu

ASABI HAZIMSIZLIK: Kimyon ve portakal çiçeği.

NEFES DARLIĞI: Çördek otu.

AKCİĞER ŞİŞMESİ: Sarmısak, kekik.

AKCİĞER GANGRENİ: Sarmısak, okaliptüs.

AKCİĞER KANAMASI: Darçm, kara servi, çoban iğnesi, ardıç, terebentin.

AYBAŞI KESİLMESİ (MENAPOZ) : Papatya, ada çayı, kara servi.

AYAK ŞİŞMESİ: Sarmısak, soğan.

AYBAŞI YOKLUĞU: Papatya, nane, kekik.

AYBAŞI ZORLUĞU: Kimyon, ardıç, santal.

AYBAŞI SANCILARINDA: Yeşil anason, papatya, kara servi, ardıç, nane, ada çayı, kuş dili otu.

AZ AYBAŞI GÖRME: Fesleğen, lavanta çiçeği,nane, santal, ada çayı.

AKCİĞER VEREMİ:Sarmısak, limon, okaliptüs, karanfil, lavanta çiçeği, çördek , çam, ada çayı,  terebentin.

ASABİ KUSMALAR: Anason, rezene, nane.

BAŞ AĞRISI: Limon ve nane.

BOĞMACA:Sarmısak, lavanta çiçeği, terebentin,kekik ve kuş dili otu.

BARSAK SANCILARI,: Anason, çördek otu, nane.

BURUN KANAMASI: Limon, terebentin.

BARSAK KANAMASI: Limon, terebentin.

BASUR: Sarmısak, kara servi, soğan.

BULAŞICI HASTALIKLAR:(Korunmak) Sarımsak, karanfil, ardıç

BARSAK KURTLARI: Sarımsak, papatya, okalip­tüs, santal, kekik.

BÖCEK ISIRMASI: Sarmısak, fesleğen; dargın,limon, lavanta çiçeği, soğan, ada çayı, kekik.

BÖBREK İLTİHABI: Terebentin.

BARSAK İLTİHABI: Çoban iğnesi, papatya, lavanta çiçeği.

BAYGINLIKLAR: Darcın, kuş dili otu.

BAŞ DÖNMESİ: Fesleğen, papatya, kimyon, lavanta çiçeği, ada çayı, kekik, kuş dili otu:

CİNSEL YETERSİZLİK:    Darcın, karanfil, nane,soğan, çam, santal

ÇOCUKLARIN ZORLU DİŞ ÇIKARMALARINDA: Papatya.

ÇOCUK HASTALIKLARI: Papatya.

ÇARPINTI: Anason, kimyon.

ÇARPINTILAR: Anason, nane, portakal çiçeği.

ÇOK TELEMELERE: Ada çayı

DİL VE AĞIZDAKİ AFTLARDA:Limon, çoban iğnesi ve ada çayı.

DAMAR SERTLİĞİ:Sarmısak, limon, ardıç ve soğan.

DALAK ŞİŞKİNLİĞİNE KARŞI: Papatya.

DÂMAR ÇATLAMALARI: Limon.

DİŞ ETl İLTİHABI: Limon, adaçayı.

DİL ILTÎHABI: Limon, ada çayı, çoban iğnesi.

DAMLA HASTALIĞI:Sarımsak, fesleğen, papat­ya, limon, rezene, ardıç, kuş dili otu, terebendin.

DİŞ AĞRILARI: Sarımsak, ardıç, karanfil, soğan,ada çayı.

DOLAMA: Soğan.

DİŞ ETİ KANAMASI: Limon.

EGZEMALAR: Papatya, çördek otu ve ada çayı.

MİDE FESADI: Nane.

FOSFOR ZEHİRLENMESİ: Terebentin

FİSTÜLLER: Lavanta çiçeği.

FLEBİT: Limon.

GRİPTEN SONRA GÖRÜLEN HALSİZLİKLERDE: Seylan dargını.

GENEL ZAYIFLIKTA: Sarımsak, Seylân dargını,limon, okaliptüs, -ardıç, çoban iğnesi, karan­fil, çördek otu, lavanta çiçeği, nane, hindis­tan cevizi, soğan, kuş dili otu, ada çayı ve kekik

GRİBAL BRONŞİT: Darçııı, limon, okaliptüs, ka­ranfil, ve kekik.

GÖZ KIZARIKLIĞINA KARŞI: Papatya ve limon.

GECE İŞEMESİ: Kara servi.

GUATR: Sarımsak, soğan.

GRİP: Sarımsak, papatya. Seylân dargını, ‘limon, kara servi, okaliptüs, rezene, lavanta »çiçeği, çördek otu, nane, soğan, çam, kug dili otu, ada çayı, keklik.

GIDA ZEHİRLENMELERİ: Nane.

GIRTLAK İLTİHABI: Soğan, ada çayı.

GÖZ KAPAĞI İLTİHABI: Papatya, limon.

HAVA YUTMADA: Anason, kimyon, limon, Reze­ne, Nane, Yabani merzenkug ve Merzenkug.

HAZIMSIZLIK: Sarımsak, nane, ada çayı ve kekik.

HAD BRONŞİT: Sarımsak, limon, okaliptüs, la­vanta çiçeği, soğan ve çam.

HATIRLAMA ZORLUĞU: Karanfil, kuş dili otu.

KULAK AĞRISI: Sarımsak.

HAZIMSIZLIK :Anason, papatya, limon, rezene,dargın, çördek otu, lavanta çiçeği, nane, soğan ve ada çayı.

HİSTERİ: Lavanta çiçeği, kuş dili otu.

HAZIMSIZLIK: Kimyon, lavanta çiçeği, nane.

İDRAR SOKTURUGU:Ardıç, kara servi, soğan,ada çayı,, terebentin ve kuş dili otu.

İŞTAHSIZLIK:’ Kimyon, papatya, limon, rezene, ardıç, çördek otu, hindistan cevizi, ada çayı.

İDRAR YOLLARI İLTİHABI: Ardıç, lavanta çiçeği, soğan, terebentin, kekik.

İDRAR AZLIĞI: Rezene, ardıç, lavanta çiçeği, so­ğan, ada çayı.

İDRAR YOLU İLTİHAPLAR:I ‘okaliptüs, ardıç, rezene, santal, terebentin, kekik.

İSHALLERDE: Sarımsak, papatya, dar çın, limon,, ardıç, çoban iğnesi, karanfil, lavanta çiçeği,nane, Hindistan cevizi, portakal çiçeği, kuş dili otu, santal, ada çayı ve kekik.

KAN ÇIBANI, ERGENLİK SİVİLCELERİ: Lavan­ta çiçeği ve Ardıç.

KANSIZLKLARDA: Sarımsak, limon, kekik, ve papatya,

KULAK UĞULTUSU: Soğan.

KANSIZLIK:Lavanta çiçeği, çam, kekik ve kuş dili otu.

KANDA KOLESTROL AZLIĞI:Kuş dili otu.

KOLİTLER: Terebentin iyi gelir.

KARACİĞER ŞİŞKİNLİKLERİ: Limon ve, papatya.

KABIZLIK: Kuş dili otu ve terebentin.

KURDEŞEN: Papatya, limon ve çoban iğnesi.

KOL VE BACAK ZAYIFLIĞI: Kuş dili otu.

KAN ÇIBANI:Papatya, limon, soğan,kekik.

KELLİK:Sarmıştık, dargın, kimyon, limon, ka­ranfil, lavanta çiçeği, nane, kuş dili otu,terebentin kekik.

KAN İŞEMESİ: Limon.

KOLİTLER: Sarmısak, çördek otu, lavanta çiçeği, kekik, mine çiçeği.

KARIN GAZLARI:Sarmısak, papatya,dargın,kimyon, rezene, karanfil, çördek otu, lavanta çiçeği, merzenkuş, nane, Hindistan cevizi, so­ğan. kuş dili otu.

KADINLARIN BEYAZ AKINTISI:Ardıç, lavanta çiçeği, kuş dili otu, kekik, terebentin, ada çayı

KUSMALAR: Limon, nane.

MAFSAL AĞRILARI:   Sarmısak, limon, ardıç ve soğan. .

KAFA YORGUNLUĞU:Fesleğen, soğan, kekik,kuş dili otu.

MİDE EKŞÎLİĞİ: Limon ve nane.

MÜZMİN BRONŞİT:Sarmısak, limon, okaliptüs,çördek otu, lavanta çiçeği, nane, soğan, yaba­nî merzenkuş, çam. santal, kuş dili otu, ada çayı ve terebentin.

MÜSEKKİN: Darçın, lavanta çiçeği ve ada çayı.

MÎDE FESADI: Ardıç, karanfil, soğan, kekik.

MİDE AĞRILARI: Darçın, rezene, çoban iğnesi,çördek otu, nane gam, kuş dili otu.

MİDE İLTİHABI: Limon.

MİDE KANAMASI: Limon.

MELANKOLİ; Lavanta çiçeği.

MENİ KAYBI: Merzenkuş, lavanta çiçeği,

MÜZMİN ROMATİZMALAR: Sarımsak, papatya,

limon, kara servi, okaliptüs, ardıç, gördek otu, layanta çiçeği, soğan, terebentin, kekik, kuş dili otu.

MİDE VE BARSAK SPAZMLARI:Sarmısak, fes­leğen. kimyon, darçın. nane, papatya, çam.

MİDE VE BARSAK ÜLSERLERİ: Papatya, limon.

MİDE BOZUKLUĞUNDAN İLERİ GELEN BAŞ DÖNMELERİ: Anason.

NEKAHATLERDE: Limon, ada çayı ve kekik.

NEFES KOKMASINA: Nane.

ÖKSÜRÜK: Anason, gördek otu.

PROSTAT İLTİHABI: Çam.

RAŞİTİZMA: Soğan, çam.

RAHİM KANAMALARI: Darçın, kara servi, çoban iğnesi, ardıç, terebentin.

ROMATİZMA AĞRILARI: Papatya, okaliptüs, la­vanta çiçeği, Hindistan cevizi, merzenkuş, te­rebentin.

SICAK ABSELER: Soğan.

SOĞUK ABSELER: Sarmısak.

SÜTÜ AZ GELEN EMZİKLİLERDE: Anason, kim­yon, rezene ve mine çiçeği.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE: Adaçayı ve kekik.

SES KISIKLIĞI: Kara servi.

SOLUCANLAR:   Sarmısak, ökaliptks, kekik ve papatya.

SİROZ: Ardıç, soğan ve kuş dili otu.

SİDİK ZORU:Okaliptüs, ardıç, lavanta çiçeği,santal terebentin ve rezene.

SULU EKZEMA: Ardıç.

SOĞUK VURMASI: Limon, soğan.

SAFRA KESESİ TAŞLARI:Limon, hindistan ce­vizi, soğan, çam, kuş dili otu, terebentin.

SITMA: Okaliptüs.

SINIR BAYGINLIKLARINDA:Papatya, lavanta çiçeği, kekik.

SÎNÎRLiLİK:Lavanta çiçeği, ada çayı, kekik,merzenkuş.

SlNlR AĞRILARI: Okaliptüs, terebentin, mentol.

SITMA: Limon, okaliptüs.

SAMAN NEZLESİ: Çördek otu.

SİYATİK: Terebentin.

SİNÜZİT: Limon, okaliptüs, lavanta çiçeği, santal, terebentin, merzenkuş.

SARILIK: limon, çoban iğnesi, kuş dili otu.

SİNİRLİLİK: Papatya, lavanta çiçeği, kara servi.

YARIM BAŞ AĞRISI: Fesleğen, papatya, limon, okaliptüs, lavanta .çiçeği, nane, soğan, kus dili otu, terebentin.

ŞEKER HASTALIĞINDA: Okaliptüs, çoban iğnesi ve soğan.

ŞİŞMANLIK: Limon., soğan.

TİFO: Sarımsak, kekik.

TANSİYON YÜKSEKLİĞİ:Sarımsak, limon, ada çayı.

TIRNAK KIRILMASI: Limon.

TERLETİCİ: Kara servi.

TENYA: Terebentin, kekik.

TİKLER: Merzenkuş.

TİTREMELER: Nane, ada çayı.

UYKUSUZLUK: Papatya, portakal çiçeği, kekik,merzenkuş.

ÜZÜNTÜ VE SIKINTILARDA: Lavanta çiçeği ve merzenkuş.               ‘

ÜŞÜMELERDE: Kekik.

YANIKLAR: Papatya, Eucalytus, çoban iğnesi, la­vanta çiçeği, kuş dili otu ve ada çayı.

YARALARI KAPATMAK AMACIYLA: Lavanta çiçeği, kuş dili otu, ada çayı, terebentin, çördek otu, ve kekik.

YÜZ VE GÖĞÜS AĞRILARI: Papatya, ardıç,men­tol.

YARALAR: Sarımsak, okaliptüs, ardıç, çoban iğ­nesi, karanfil, gördek otu, lavanta çiçeği, kug dili otu, ada çayı, kekik.

ZATÜLCENP: Soğan.

ZATÜRRİE: Limon, okaliptüs, lavanta çiçeği, çam.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz