Gözyaşı Organı

Gözyaşı Organı

GÖZYAŞI ORGANI: Gözyaşı organı, başlıca şu bölümlerden oluşmaktadır:
1) Gözyaşı bezi
2) Gözyaşı
3} Gözyaşı keseciği
4) Nazolakri-mal kanal.

Gözyaşı bezi, göz küresinin üst dış tarafına yerleşmiş ve çok sayıdaki lopçuklardan kurulmuştur. Gözyaşı bezinin hazırlamış olduğu gözyaşı, gözyaşı kanalcıkları aracılığıyla “Üst konjunktival forniks”in dış yan tarafına boşaltılır. Böylece gözyaşı konjunktivaları, sklerayı ve korneayı ıslatmış olur. Gözyaşı daha sonra burun tarafına yönelir. Burada, alt ve üst gözkapakla-rmda “Gözyaşı kanalikülü” denilen birer kanalcık bulunmaktadır. Bu kanalcıklar gözün ön bölümüne yerleşmiş, birikmiş olan gözyaşını “Gözyaşı kesesine” taşırlar. Gözyaşı kesesinin dibinde ise “Nazolakrimal kanal” denilen bir ‘kanalcık bulunur. Bu kanal aracılığıyla gözyaşı kesesine biriken gözyaşı, burun boşluğunun ‘Meatus nazi inferior” denilen bölümüne boşaltılır.Asıl gözyaşı bezinden başka yardımcı gözyaşı bezleri de vardır. Bunların toplam büyüklüğü, asıl bezin 1/10′u kadardır.

GÖZYAŞININ KAYNAĞI GÖREVLERİ VE BİLEŞİMİ: Gözyaşı, esas ve yardımcı gözyaşı bezleri, Meibomius bezleri ve konjunktivadakî “Goblet” hücrelerinin salgılarının bir karışımıdır. Gözyaşını konjunktivayı, kornea ve skleranm ön yüzünü örten 10 mm. kalınlığında bir tabaka oluşturur. 1) Gözyaşı bezi 2} Gözyaşı kanaJcıgı 3) Gözyaşı kesesi 4) Burun boşJuğu 5) Panktum. Gözyaşının başlıca üç görevi vardır. 1] Mekanik yıkama ve antimikrobik etkisiyle konjunktiva ve korneada mikropların üremesini önlemek 2] Kornea epitelindeki yüzeysel küçük pürtükleri doldurarak, korneaya düzgün kırıcılığı az bir optik yüzey sağlamak 3) Kornea, sklera ve konjunktivayı nemlendirerek, epitel hücrelerin mekanik sürtünme etkilerinden korumak. Gözyaşında, sodyum, potasyum ve klor iyonları plazmaya oranla daha fazla miktarda bulunurlar. 100 mi. gözyaşındaki glikoz miktarı 2.5 mg. , üre miktarda ise 0.04 mg. kadardır. Kanda glikoz ve veya üre artışı aynı oranda gözyaşındaki glikoz ve/veya üre miktarında artışa yol açar; Kan şekeri yüksek olan hastalıkların (hiperglisemik) kan şekeri, gözyaşındaki glikoz artışından yararlanılarak, yaklaşık olarak hesaplanabilin-mektedir. Gözyaşının pH’ı 7.35′dir. Yani kanın pH’na yalandır.Gözyaşında albumin, globulin ve lizozim adlı proteinler bulunmaktadır. Gözyaşındaki lizozim ve globulinler, antimikrobik etkiye sahiptirler. Globulinler îmmün globulin G [IgG] ve IgE yapısındadırlar. Bazı allerjik göz hastalıklarında gözyaşındaki IgE miktarı artmaktadır. Lizozimler, bakterileri eritici özelliğe sahiptirler. Sjögren sendromunda [bir romatizmal hastalıklar) gözyaşındaki lizozimlerin miktarı azalır. Bu azalma hastalığın teşhis edilmesine katkıda bulunur.

Soru

TİMSAH GÖZ YAŞLARI SENDROMU NEDİR?

Cevap

“Yemek yeme sırasında” ani göz yaşarması söz konusudur. Genellik­le yüz sinirinin bir travmasından kaynaklanır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz