Ebe Hemşireden Beklenen Beceriler

Ebe Hemşireden Beklenen Beceriler

Ebe Hemşireden Beklenen Beceriler

Sahada diğer sağlık hizmetlerinin yanısıra ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini de yürüten ebe ve hemşirenin, çalıştığı topluma kendini daha kolay kabul ettirip toplumun güvenini kazanabilmesi ve böylece hizmetle­rinde daha başarılı olabilmesi için şu becerilere sahip olması gerekir: bahis siteleri

Doğum Öncesi Bakım Konusunda:

 • Amaca tam uygun bir ev ziyaret çantası hazırlayabilmeli,
 • Gebelik tanısını koyabilmeli,
 • Gebenin öyküsünü (anamnezini) alabilmeli,
 • Gebelere, doğum hazırlığı yaptırabilmeli,
 • Doğacak bebek için giysileri hazırlatabil mel i,
 • Gebenin idrarında protein (albümin) bakabilmeli,
 • Hemoglobin bakabilmeli,
 • Kan basıncı ölçebilmeli,
 • Ödem bakabilmeli,
 • Varis bakabilmeli,
 • Çocuk kalp sesi (ÇKS) dinleyebilmeli,
 • Gebenin kilosunu, boyunu ölçebilmeli,
 • Pelvisin iç çaplarını vajinal tuşe ile ölçüp değerlendirebilmen,
 • Leopold manevralarını yapabilmeli, fundus yüksekliğinden gebelik ayı­nı tayin edebilmeli,
 • Meme bakımı yapabilmeli,
 • Tetanoz aşısı yapabilmeli,
 • Riskli (tehlikeli) gebeliklere erken tanı koyabilmeli, önlem almalı ve gerektiğinde doktora gönderebilmeli,
 • Gebeye uygulamalı beslenme eğitimi yapabilmeli.

Doğum Konusunda: bahis siteleri

 • Doğum için gerekli tüm gereçleri (malzemeleri) içeren bir doğum çanta­sı hazırlayabilmeli,
 • Kendini doğuma hazırlayabilmeli (ellerini yıkamalı, önlük giymeli, mas­ke takmalı),
 • Vajinal tuşe yapıp bulguları değerlendirebilmen,
 • Perine temizliği yapabilmeli,
 • Gebeye rahat bir doğum yeri hazırlayabilmeli,
 • Lavman yapabilmeli,
 • İdrarı sonda ile boşaltabilmeli,
 • Normal doğum yaptırabilmeli,
 • Hangi doğumlarda epizyotomi gerektiğine karar verebilmen,
 • Hangi doğumlarda forseps ya da vakum yardımı gerekebileceğine karar verebilmeli,

__                  Hangi   doğumlarda  sezeryan  yapılması  gerektiğine karar  verebilmeli,

__                  Doğumdan  sonra  yırtık  kontrolü  yapabilmeli

__                  Plasentayı  tam  olarak  çıkarabilmeli  (gerektiğinde elle çıkarabilmeli)

__                  Plasenta  kontrolü  yapabilmeli,

__                 Kanama kontrolü  yapabilmeli,

 • Göbek kordonu kesebilmeli ve bağlayabilmeli,
 • Zor doğumlara erken tanı koyabilmeli.

Yenidoğan Bebek Konusunda:

 • Yenidoğanı aspire edebilmeli,
 • Yenidoğanın ilk temizliğini yapabilmeli,
 • Göbekbakımmı yapabilmeli,
 • Yenidoğanın boyunu, kilosunu ölçebiimeli,
 • Yenidoğanın göz bakımını yapabilmeli,
 • Asfiksili doğan çocuğa suni solunum yapabilmeli,
 • Doğuştan olan sakatlıklar ve anormal durumlar (kalça çıkığı, kapalı anüs, tavşan dudak, kurt ağzı gibi) saptayabilmeli.

Doğum Sonu Konusunda:

 • Kanama kontrolü yapabilmeli,
 • Loşi kontrolü yapabilmeli,
 • Fundus yüksekliğine bakabilmen,
 • Fundus masajı yapabilmeli,
 • Ateş ölçebiimeli,
 • Nabız sayabilmeli,
 • Damardan ve kalçadan enjeksiyon yapabilmeli.

Aile Planlaması Konusunda: bahis siteleri

 • Göze ve kulağa hitap eden (görsel – işitsel) araçlarla, aileye aile planla­ması konusunda eğitim ve danışmanlık yapabilmeli,
 • Çalıştığı bölgelerde toplum liderleriyle ilişki kurarak onları aile planla­masına ikna edebilmeli ve işbirliği sağlayabilmeli,
 • Çalıştığı toplumu tarayabilmeli ve aile planlaması gereksinimi olan aile­leri saptayabilmeli,
 • Risk taşıyan grupları ayırdedebilmeli:
 • Sosyo-ekonomik durumu bozuk olanlar,
 • Çok doğum yapanlar,
 • Anemikler,
 • Çok genç ve çok yaşlılar,
 • Gebelik aralığı 2 yıldan kısa olanlar,
 • Gebe kalmasında tıbbî ve cerrahî sakınca olanlar,
 • Konjenital anomalili (sakatlığı olan) bebek doğuranlar gibi.
 • Meme muayenesi yapabilmeli,
 • Pelvik muayene yapabilmeli ve bulguları:
 • Normal pelvik bulgu,
 • Normal olmayan pelvik bulgu diye kabaca değerlendirebilmeli,
 • Aile planlaması gereksinimi olan kadınlara en uygun ve etkin metodu seçip uygulayabilmen ve bu grubu izleyebilmeli,
 • 15-49 yaş grubu evli kadınlara izleme kartı çıkartıp rutin izlemelerini saptayıp doktora gönderebilmeli,
 • Çocuğu olmayan ailelere istendiğinde gerekli yardım ve rehberliği yapa­bilmeli.

Sağlık Eğitimi Konusunda:

 • Sağlık eğitimi için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmeli,
 • Çeşitli sağlık konularında birey ve gruplara sağlık eğitimi yapabilmeli,
 • Afişleri açıklayabilmen ve Flanelgraf kullanabilmeli,
 • Hizmet götürdüğü topluma sağlık örgütünden nasıl yararalanabileceği­ni açıklayabilmen ve öğretebilmeli,
 • Aile planlaması konusunda toplum liderleriyle (imam, muhtar, öğret­men gibi) ilişki kurabilmeli,
 • Verdiği eğitim sonuçlarını, davranış değişikliklerini değerlendirmek amacıyla, gözleyebil mel i.

Kayıt Tutma Konusunda:

 • Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, oranlama ve yüzde hesabı yapa­bilmeli,
 • Her yıl Haziran ayında bölgesindeki nüfus tespitini yapabilmeli ve ev halkı tespit fişlerine işlenmek üzere sağlık ocağına bildirebilmeli,
 • Yaptırdığı ve diğer doğumlara fiş kesebilmeli,
 • Bölgesindeki ölümler ve doğumları ev halkı tespit fişlerine işlenilmek üzere bağlı bulunduğu sağlık ocağına zamanında bildirebilmeli,
 • Bölgesinde tespit ettiği her gebeye, gebe izleme kartı ,0-6 yaş grubu çocuğa, çocuk izleme kartı çıkartıp izle­melerini yapabilmeli,*
 • Lohusa izlemelerini karta işleyebilmeli,
 • 15-49 yaş grubu evli kadınlara kart çıkartabilmen
 • Aile planlaması yöntemi uygulanan kadınlar için gerekli kayıtları tutup form doldurarak ilgili yerlere gönderebilmeli,
 • Bulaşıcı hastalıklarda ihbar formu doldurup ilgili yerlere gönderebilmeli,
 • Tablo, grafik, kroki yapabilmeli,
 • Sonuçları değerlendirebilmen.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: ,

Yorum Yaz