Diz Meniskopatisi

Diz Meniskopatisi

DİZ MENİSKOPATİSİ: Bu bölümde halk arasında basitçe “Meniskus” olarak bilmen bir olaydan söz edeceğiz. Fakat önce diz ekleminde yer alan meniskusları inceleyeceğiz.Bilindiği gibi “Meniskuslar”, bazı eklemlerde eklem yüzeyleri arasında bulunan fibroz yapıda kıkırdak dokulardır ve eklem yüzeylerinin birbirlerine daha iyi uyumlarını ve bazı eklem hareketlerinin daha kolay yapılabilmelerini sağlarlar. Meniskuslar damarsızdır, osmos yoluyla beslenirler. Meniskuslarda doğumdan hemen sonra geniş kan damarları vardır. Bunlar 3 yaşından sonra kapanırlar. Sadece meniskusun kapsüle yapışık olduğu bölümdeki damarlar yaşam boyu görevlerini sürdürürler. Diz ekleminde ve öteki bazı eklemlerde meniskuslar bulunur. Diz ekleminde İki tane meniskus bulunur.

Biri içte “C” harfine benzeyen, diğeri de dışta ve “O” harfine benzeyen diz meniskusları, uyluk kemiğinin alt ucundaki eklem yüzeyi ile kaval kemiğinin üst ucundaki eklem yüzeyi arasında bulunur. Her iki meniskus önde “Ligamentum transversarum gemi” denilen bir bağla birbirlerine tutunmuşlardır. Bundan başka her meniskus önde ve arkada fibroz lifler yardımıyla eklem kapsülüne de tutunmuşlardır. Sporcularda, maden işçilerinde, dağcılarda, hamallarda diz bölgesine sürekli olarak küçük fakat hatalı yüklenmeler olması, meniskuslarda bozukluklar yaratmaktadır. Trafik ve spor kazalarında meniskuslar yırtılabilir. iç taraftaki meniskusun zedelenmesine daha sık rastlanmaktadır. Meniskuslardaki bozukluklar dizde ağrı, şişlik, dizde boşalma ve güçsüzlük hissi, dizde hareketsizlik ya da hareket sınırlılığı gibi belirtilerle kendilerini gösterirler. Meniskus yırtıklarında tanı kesinlik kazanırsa meniskusun cerrahi yolla çıkarılması gereklidir. Çünkü damarsız olması nedeniyle kendiliğinden iyileşmez. Bu gibi durumlarda zedelenmiş ya da yırtılmış olan meniskusun tümü ya da bir bölümü çıkarılır. Diz ekleminde meniskusun bulunmaması halinde yürümede önemli bir aksaklık ortaya çıkmaz. Çıkarılmış olan meniskusun yerine zamanla bağ dokusundan zengin yeni bir meniskus gelişir..

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz