Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları

Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları

GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus

 

DM: Diyabetes Mellitus

 

PGDM: Pregestasyonel Diyabetes Mellitus

 

TURDEP: Türkiye Diabet Epidemiyoloji projesi

 

IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı

 

NGT: Normal glikoz toleransı

 

ADA: American Diabetes Association (Amerika Diyabet Cemiyeti)

 

WHO: World Health Organisation (Dünya Sağlık Örgütü)

 

NDDG: National Diabetes Data Group (Ulusal Diyabet Veri Grubu)

 

GAD: Glutamik asit dekarboksilaz

 

MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet

 

ICA: Adacık antikoru

 

IAA: İnsülin otoantikoru

 

HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi

 

ITT: İnsülin tolerans testi

 

IST: İnsülin supresyon testi

 

IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi

 

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists (Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Koleji)

 

SU: Sülfonilüreler

 

BG: Biguanidler

 

AGI: Alfa glikozidaz inhibitörleri

 

ADH Antidiüretik hormon

 

NEFA: Non-esterifiye yağ asitleri

 

NPH. Orta etkili insülin

 

OAD: Oral anti diabetik

 

OGTT: Oral Glukoz Tolerans Testi

 

HbA1c: Glukolize hemoglobin

 

LGA: Large for Gestational Age (Gebelik haftasına göre fazla

 

doğum ağırlığı)

 

RDS: Respiratory distres syndrom (Solunum sıkıntısı sendromu)

 

HPL: Human plasental laktojen

 

TG: Trigliserid

 

HDL: Hıgh Density Lipoprotein ( Yüksek yoğunluklu lipoprotein)

 

LDL: Low Density Lipoprotein ( Düşük yoğunluklu lipoprotein)

 

L/S: Lesitin sfingomiyelin oranı

 

NST: Non stress test

 

CRL: Fetusun baş-popo mesafesi

 

BMI: Vücut kitle indeksi

 

AKŞ: Açlık kan şekeri

 

DAB: Diyabetik anne bebeği

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz