Dalak Hastalıkları

Dalak Hastalıkları

Dalak Nedir Dalak Rahatsızlıkları Neden Olur

Dalak karın boşluğunun solunda ve midenin arka­sında bulunan uzunca ve yassı bir organdır; ge­nel olarak yetişkin kimselerde 140-150 gram ağırlığındadır. Dalağın ön yüzünü 9, 10 ve 11. kaburgalar korur. Bu önemli organ diyaframın alt yüzeyiyle de temastadır. Burada eskiyen, işe yaramaz hale gelen kan hücreleri yok edilir. Ay­rıca dalak gerektiğinde kırmızı kan hücrelerini yapar. Yine beyaz kan hücreleri ve antikorlar da dalakta yapılır. Dalak vücut için gerekli olmasına rağmen dalaksız da yaşanabilir. Bir kaza sonucu dalak yırtılırsa fazla kanama olacağından bu du­rumda doktor dalağın ameliyatla alınmasına ka­rar verir. Dalağın çıkartılması da insanın sağlı­ğını çok fazla etkilemez. Çünkü vücutta kırmızı kan hücreleri, lenfositler, diğer beyaz hücreler sadece dalakta yapılmaz.

Dalak hastalıkları : Dalağın da kendine öz­gü bazı rahatsızlıkları vardır. Bunların en önem­lilerinden biri de dalağın büyümesidir. Yine da­lak enfarktüsü, dalak çatlaması, dalak urları da tehilkeli olabilir.

Dalak büyümesi : Dalağın büyümesinin bir tek nedeni yoktur. Sıtma, lösemi, verem, frengi, hodckin hastalığı, lenf bezleri kanseri, türlü ap­seler de büyümeye yol açabilir.

Dalak enfarktüsü : Dalak damarlarından bi­rinin herhangi bir nedenle tıkanması dalak en­farktüsüne neden olabilir. Hastalık ağrılar ve da­lak kısmında fazla hassasiyetle belirir.

dalak-spleen

Dalak çatlaması : Tedavi edilmeyen sıtma­da dalak çok büyür ve sonunda çatlayabilir. Yi­ne sıtması olan biri, tifoya da yakalanırsa dalak çatlayabilir. Dalak çatlayınca hasta, karnında korkunç bir ağrı duyar. Renk solar, nabız birden zayıflar veya tam aksine hızlanır. Hasta bazen de şoka girer. Tıpkı dalak yırtılmasında olduğu gibi dalak çatlamasında da ameliyat gerekir. Ya­ni dalak alınır.

Oynayan dalak: Karın kaslarının çok gev­şek olması, karındaki organların biraz yer de­ğiştirmeleri dalağın da büyümesine veya karın içinde aşağı, yana doğru kaymasına yol açabilir. Bu duruma yüzen dalak da denilir. Doktor dala­ğın kaydığını anlayınca durumu karın organları­nın yerlerinde durmasını sağlayan korselerle dü­zeltmeye çalışır. Bazen kayan dalak bir yere ya­pışır, bu da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Dok­tor, durumu tehlikeli bulursa dalağın alınmasına karar verir. Bazen de oynayan dalak sap kısmı­nın çevresinde dönerek bükülebilir. Hasta, ani ve dayanılmaz bir ağrı duyar. Midesi bulanır. Genellikle kusma ve yüksek ateş dönen dalağın belirtileri arasındadır. Doktor, böyle bir durum­da da derhal ameliyatı uygun bulur.

Dalak urları: Pek çok organda olduğu gibi dalakta da urlar belirebilir. Yalnız iç organlar­dan bazılarına kıyasla dalakta ur olması daha enderdir. Bu urlar zararsız veya zararlı olabilir­ler. Zararlı urlardan lenf bezleri sarkomu ve kanser en korkutucu olanlarıdır. Dalağın kendi dokusundan çıkan kanserleri çok nadirdir. Dala­ğa kanser başka organdan geçer. Örneğin karın boşluğundaki organlardan birindeki kanser, da­lağa atlayabilir. Hatta yemek borusundan bile dalağa geçen kanser vardır. Habis ur zamanında alınırsa’ hasta tehlikeyi atlatabilir. Bazı hekimler bu tür habis ur belirdiği zaman dalağı olduğu gi­bi almayı daha uygun bulurlar. Dalakta ur olursa hasta zayıflamaya başlar. Kendisinde şiddetli bir kansızlık görülür. Karnı şiddetle ağrır ve muayenede karnın sol tarafında bir şiş fark edilir. Bu şiş kısım dalaktır. Yalnız dalağın ele gelme­sine başka hastalıklar da neden olur. Dalak şiştiği zaman doktorun muayenesi sırasında elle tutulacak gibi olur. Sıtmalılarda dalak genellikle bu durumdadır. Urlar dalağın ele gelmesinden çok sancı, kansızlık ve gitgide bitkin düşme ile tanınabilir.

Dalak kistleri : Bazen dalaklarda kistler de oluşabilir. Bunlar da dalağın muayene sırasında ele gelmesine yol açar. Doktor, tam bir muaye­neden sonra gerek görürse kistli dalağı ameli­yatla alabilir.

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz