Çocuk Felci

Çocuk Felci

Çocuk Felci Tehlikeli Bir Hastalık

Çocuk felci : Tıpta poliomielitis adıyla bi­linen çocuk felci çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığa karşı zamanında önlem alınmazsa ço­cuk poliomielitise yakalanabilir. Uygun tedavi yapılamazsa vücut felçli kalabilir. Onun için ço­cuklara bu hastalığın aşısını vaktinde yaptırma­lıdır. Çocuk felcine özel bir virüs neden olur. Hastalığın kuluçka süresi 1-2 haftadır. Hasta­lık, çocuk felci olan çocuktan geçebileceği gibi bu mikrobun bulunduğu sulardan da geçer. Bazı çocukların bünyeleri çok güçlüdür, hastalığı pek fark etmeden de geçirebilirler. Kendini sağlıklı sayan böyle bir çocuk da hastalığı kolaylıkla arkadaşlarına verebilir.

Ayrıca mikrobu alan bir çocuk, başlangıç­ta hastalığı hissetmeyerek arkadaşlarıyla oyna­yabilir. Onlarla yüzme havuzuna girebilir. Mik­roplu ellerindeki yiyecekleri arkadaşlarına vere­bilir. Hastalığı çok hafif geçiren veya geçirdiğini bile fark etmeyen kimselerin verdiği mikroplar başka çocukların çok ağır hastalanmalarına ne­den olabilir.

Çocuk felci çocuğu sakat bırakabilir.

Hastalık en hafif şekilde hafif ateş, yorgun­luk, boğaz ve baş ağrısıyla ortaya çıkar. Ağır hastalıkta ense ağrır ve sertleşir. Hastalığın dör­düncü veya beşinci günü felç görülür. Felç ge­nellikle 36 saatte bütün etkisini gösterir. Kol ve bacaklar felce uğrar. Kaslar fazla hassaslaşır ve ağrır. Felcin ortaya çıkmasından 15 gün sonra kaslar erimeye başlar. Ağır vakalarda solunum kasları da etkilendiği için solunum güçleşir. Ba­zı sinirler de etkilenince çocuk yutkunamaz, öksüremez ve konuşamaz hale gelir. Çocuk fel­cinden şüphelenen doktor hemen hastasını yatırır. Felç fazla çalışan kasları daha fazla etki­lediği için çocuğun kabil olduğu kadar hareket­siz yatmasını sağlar. Kasların gerilmemesine de özellikle dikkat eder. Çocuk soluk almakta güç­lük çekecek olursa doktor suni solunuma da baş vurur. Üç hafta sonra kaslardaki duyarlılık azal­

maya başlar. O zaman kaslar hafif hafif hareket ettirilir. Bunu fizik tedavi izler. Çocuk felci va­kalarının çoğunda solunum güçlüğü kalmaz. Fa­kat hastalık solunumu imkansız hale getirerek veya kan dolaşımını engelleyerek ölüme de yol açabilir. Bu hastalığa tutulanların çoğu iyileşir. Ama bazılarının bacaklarında veya kollarında felç olabilir. Felç geçse de bu kısımlardaki kaslar za­yıflar ve adeta erir. Geceleri bu kısımlarda kramplar hissedilir.

Bazı hekimler hastalığın başlangıcında ve kasılma devresinde çocukları sıcak banyoya sok­tururlar. Daha sonra da çocuğun vücuduna sar­gılar sardırır ve sıcak tutarlar. Bu sayede kasları gevşetmeye çalışırlar. Yine çocuğa sıcak içecekler içirerek terletme de yararlı bulunur.

Çocuk felcine karşı önlem almak gerekli­dir. Zaten çocukların, bu hastalıktan korunma­ları için aşılanmaları şarttır. Çocuk felci aşısının iki türü vardır. Birincisi öldürülmüş çocuk felci virüslerinden yapılmış olan saik aşısıdır. Vücu­da enjektörle verilen bu aşı birer ay arayla üç defa yapılır. Bu aşının her yıl yenilenmesi de gereklidir. Aşı ilk defa çocuk 2. ayındayken ya­pılır.

İkinci tür aşı ağız yoluyla verilir. Bu hasta­lık yapma etkisi yok edilmiş canlı bir aşıdır. Buna da sabin aşısı denilir. Bu canlı aşı, çocu­ğu uzun süre ve iyi korur. Ayrıca sabin aşısı difteri, boğmaca, tetanos aşıları sırasında da ağızdan verilebilir. Çocuğa hangi tür aşı yapı­lacağını doktoru tayin eder. Bazen doktor bir yılda üç değil, dört aşı yapılmasını da uygun gö­rebilir. Çocuk felci aşısı asla ihmal edilmemeli­dir. Sakat bırakan ve hatta öldürebilen bu has­talıktan çocukların korunması için gerekli dev­relerde aşılar yaptırılmalıdır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz