Cep Telefonu Beyin Tümörü Yapar mı ? & Beyin Tümörü Belirtileri & Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır ?

  • HASTALIKLAR
  • Cep Telefonu Beyin Tümörü Yapar mı ? & Beyin Tümörü Belirtileri & Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır ? için yorumlar kapalı
  • 720 kez görüntülendi

Cep Telefonu Beyin Tümörü Yapar mı ? & Beyin Tümörü Belirtileri & Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır ?

Beyin Kanserleri nispeten az görülür ve çoğu tipi başarıyla tedavi edilirse de yerleşim yeri olarak pek hoş değildir, kimse kafatasını kestirmek istemez malum. İnceleyelim bakalım..

Beyin kanseri nedir ?

Beyin kanseri, beyindeki dokuda kanser hücrelerinin (habis hücreler) ortaya çıktığı bir hastalıktır.

Beyin dokusundan gelişen kanser hücrelerine primer beyin tümörleri denirken diğer vücut bölgelerinden beyne yayılan tümörler metastatik veya sekonder beyin tümörleri olarak adlandırılır.

İstatistikler, beyin kanserinin seyrek görüldüğünü (yılda yeni kanser hastaları % 1,4) göstermektedir, bu nedenle yaygın bir hastalık olarak görülmemektedir.

Beyin tümörlerinin sadece % 5’i nörofibromatozis, tuberoskleroz gibi kalıtsal genetik koşullardan kaynaklanır.

Beyin kanserlerinin dereceleri nelerdir ?

Aynı beyin dokusundan kaynaklansa bile, tüm beyin tümörleri benzer değildir. Tümörler, mikroskobik olarak tümör hücrelerinin nasıl göründüğüne bağlı olarak derecelendirilir. Sınıflama ayrıca, hücrenin büyüme oranına ilişkin bilgi sağlar.

NCI benign’den agresif seviyesine kadar aşağıdaki derecelendirmeyi  yapmıştır;

Grade I: Doku benign. Hücreler neredeyse normal beyin hücrelerine benziyor ve yavaş büyüyor.

Grade II: Doku habisdir. Hücreler, grade I tümördeki hücrelerden daha az normal hücrelere benziyor.

Grade III: Habis doku, normal hücrelerden çok farklı hücrelere sahiptir. Anormal hücreler aktif olarak büyür ve belirgin olarak anormal görünüme sahiptirler (anaplastik).

Grade IV: Habis doku, en anormal görünen ve çabuk büyüyen hücrelere sahiptir.

Beyin kanseri türleri nelerdir ?

En yaygın primer beyin tümörleri genellikle başlangıçta geliştikleri beyin dokusu türünden (beyin sapı kanseri dahil)  adlandırılır. Bunlar gliomlar, menengiomlar, hipofiz adenomları, vestibüler schwannomalar ve ilkel nöroektodermal tümörlerdir (medulloblastomalar).

Gliomların astrositomlar, oligodendrogliomlar, ependimomlar ve koroid pleksus papillomalarını içeren çeşitli alt türleri vardır. Bu isimler, normal beynin kanserlere dönüşebilecek farklı hücrelerin çeşitlerini yansıtır.

Grade III (anaplastik) gliom agresif bir tümör iken akustik nöroma  benign bir tümördür.

Bununla birlikte benign tümörler bile intrakranyal basıncın artmasına ya da vasküler yapıların ya da beyin omurilik sıvısının akışının engellenmesine neden olacak kadar büyürlerse ciddi sorunlara neden olabilirler.

Beyin kanserinin evrelendirilmesi nedir ?

Meme veya akciğer kanseri gibi diğer kanserler TMN evrelemesine göre derecelendirilirken, diğer organlara nadiren yayılım gösterdiklerinden beyin kanserlerinin evrelendirilmesi (kanser derecesi) hücre tiplerine ve derecelerine göre yapılır.

Genel olarak kanser evreleri 0 ila 4 arasındadır; Evre 4 demek kanser başka bir organa yayılmıştır demektir (en yüksek evre 4’tür).

Metastatik beyin kanseri nedir ?

Akciğer gibi bir vücut organında (birincil kanser dokusu türü) gelişen kanser hücreleri doğrudan genişleme yoluyla veya lenfatik sistem yoluyla ve /veya kan yoluyla beyin gibi diğer organlara yayılabilir.

Diğer organlara yayılmış (metastaz yapan) kanser hücreleri tarafından oluşturulan tümörlere metastatik tümörler denir.

 

Metastatik beyin kanseri, başka bir vücut organından kaynaklanan ve beyin dokusuna yayılmış bir tümördür. Beyindeki metastatik tümörler primer beyin tümörlerinden daha yaygındır.

Genellikle kanserin ilk geliştiği doku veya organın adını taşırlar (örneğin, metastatik akciğer veya beyindeki meme kanseri tümörleri, en yaygın olan tiplerdir).

Beyin kanserine neden olan şey nedir ?

Primer beyin tümörleri, birçok beyin dokusu türünden (örneğin, glial hücreler, astrositler ve diğer beyin hücresi türleri) ortaya çıkar.

Metastatik beyin kanseri, bir vücut organından beyne kanser hücrelerinin yayılmasından kaynaklanır. Bununla birlikte, metastatik ve primer beyin tümörlerinde normal hücrelerden kanser hücrelerine geçiş nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

Araştırmalar, bazı risk faktörlerine sahip kişilerin beyin kanseri geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Petrol rafinerisinde çalışanlar, benzinle uğraşanlar, kimyagerler, kundakçılık veya kauçuk sanayi işçileri gibi kimyasalların işlendiği işte çalışanlar, genel popülasyondan daha yüksek beyin kanseri oranlarına sahiptir.

Bazı ailelerde beyin kanseri olan birkaç kişi vardır, ancak beyin tümörleri için kalıtım (ebeveynlerden çocuklara niteliklerin geçişi) kanıtlanmamıştır.

Sigara, radyasyona maruz kalma ve viral enfeksiyon (HIV) gibi diğer risk faktörleri öne sürülmüş ancak beyin kanserine neden olduğu ispatlanmamıştır.

Beyin kanserinin kafa travması nedeniyle veya cep telefonu kullanımıyla  olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Aspartamın (yapay bir tatlandırıcı) beyin kanserine neden olduğunu iddia eden pek çok haber veya yayına rağmen FDA, ilgili 100’den fazla toksikolojik ve klinik çalışmayı referans alarak beyin kanserine neden olmadığını ve  tatlandırıcının güvenli olduğunu kabul etmiştir.

Buna rağmen ben hiçbir tatlandırıcıya güvenmem ve her zaman elinizden geldiğince doğal beslenmeye bakın derim. Tatlandırıcı yerine yavaşca şekeri azaltın ve sonra bırakın. En büyük zehir ŞEKERDİR unutmayın.

“Obezite ve insülin direnci” makalesini buradan okuyun.

Cep telefonları beyin kanserine mi sebep oluyor ?

Cep telefonlarının beyin kanserine neden olduğu birçok insanın sürekli bir endişesi. Popüler basında ve bazı web sitelerindeki raporlar, cep telefonundan kaçınmanın ve makrobiyotik bir diyetin kullanılmasının beyin kanserinden kaçınmaya yardımcı olacağını önermektedir.

 

 

Bu durum, Kanser Araştırmaları Uluslararası Ajansı (IARC) tarafından kansere neden olabilecek maddeler listesine cep telefonlarının konulması  kararı ile daha da kötüleşti.

IARC, cep telefonlarının artan kullanımı ile gliomalarda bir artış olabileceğini öngörüyor.

IARC, cep telefonlarını grup 2b karsinojenler olarak  sınıflandırdı; Bu maddeler muhtemelen kanserojen olarak kabul edilir, ancak hem insanlarda hem de deney hayvanlarında kanıt sınırlıdır.

Raporda, cep telefonlarının beyin kanserine neden olduğu söylenmiyor.

Günümüzde birçok araştırmacı, bu kanser kaynaklı iddialara ilişkin iyi bir kanıt bulunmadığına inanmaktadır.

2010’da, 5 ila 10 yıl arasında değişen, yaklaşık 59.000 cep telefonu kullanıcısı üzerinde yapılan geniş bir çalışma, bu kişilerde beyin kanseri insidansında önemli bir değişiklik bulunamadığını gösterdi.

Araştırmacılar, uzun zaman periyotları boyunca cep telefonlarının “yüksek kullanım” oranlarının henüz araştırılmadığını belirtti.

Birçok araştırmacı, normal kullanılan telefonların muhtemelen zarar vermeyeceğini düşünüyor. Dünya genelinde 5 milyardan fazla telefon kullanılıyor ve gliomalarda (beyin kanserinin en sık görülen tipi) önemli bir artış saptanmadı.

Bununla birlikte, cep telefonlarından alınan elektromanyetik radyasyon dozunu en aza indirgemek isteyen okuyucularımız için en yüksek ve en düşük radyasyon düzeylerini üreten telefonların bir listesi aşağıda;

En yüksek elektromanyetik radyasyon yayan telefonlar- (SAR seviyeleri) :

 

 

En düşük elektromanyetik radyasyon yayan telefonlar- (SAR seviyeleri) :

 

Birde meşhur iphone ve Samsung telefonlarını ayrıntılı inceleyelim, malum telefon pazarının iki tekeli bunlar;

 

 

Kulaklıkların veya hoparlör fonksiyonunun kullanılması, telefonun beynin yakınında bulunmaksızın kullanılmasını sağlayacaktır. Mümkünse böyle kullanın.

Ayrıca telefonla arama yaparken telefonun bölgedeki baz istasyonunu aradığı ilk 3-5 saniye telefonu kulağınıza yanaştırmayın çünkü en yüksek radyasyonu bu zamanda yayar telefonlar.

 

Beyin kanseri belirtileri ve bulguları nelerdir ?

Erken uyarı işaretleri az olsa da, beyin kanserinin en yaygın bulgu ve belirtileri aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerebilir:

Yürüme zorluğu ve /veya baş dönmesi
Nöbetler
Kas güçsüzlüğü (örneğin, kol ve bacak zayıflığı)
Baş ağrısı (kalıcı ve /veya şiddetli)

Ortaya çıkabilecek diğer yaygın belirtiler şunlardır:

Mide bulantısı
Kusma
Bulanık görüş
Uyku hali
Zihinsel kapasite azalması
Bellek sorunları
Konuşmada güçlük veya konuşma yetersizliği
Kişilik değişiklikleri
Halüsinasyonlar
Vücudun bir tarafında güçsüzlük
Koordinasyon sorunları
Yorgunluk ve
İğnelenme hissi ve/veya dokunuş hissinin azalması.

Bu semptomlar beyin kanseri olmayan insanlarda da ortaya çıkabilir ve bu semptomlardan hiçbiri tek başına veya kombinasyon halinde kişinin beyin kanseri olduğunu göstermez.

Kanser beynin herhangi bir yerinde oluşabilir (örneğin, oksipital, frontal, parietal veya temporal loblar, beyin sapı veya meningeal membranlar).

Birkaç beyin kanseri çok az veya hiç semptom üretmeyebilir (örneğin bazı meningeal ve hipofiz bezi tümörleri).

Beyin kanserine hangi doktorlar bakar ?

Genellikle bu gibi şikayetlerde önce nöroloji uzmanına gidilir. O şüphelenirse bir nöroşirürji uzmanına sevk eder.

Beyin kanserini teşhis etmek için hangi testler kullanılır ?

İlk test, kişinin bir sağlık uzmanı tarafından tıbbi ve fizik muayenesidir.

Beyin kanserini saptamak için en sık kullanılan test BT taramasıdır (bilgisayarlı tomografi). Beyinde anatomik değişikliklerin saptanması için yüksek duyarlılığından ötürü popülaritesini arttıran bir diğer test de MRI’dır (manyetik rezonans görüntüleme).

Bazen, bir doku numunesi (biyopsi), tanıyı belirlemeye yardımcı olması için ameliyat veya bir iğne  yoluyla elde edilebilir.

Diğer testler (beyaz kan hücresi sayımı, elektrolitler veya beyin omurilik sıvısının anormal hücreleri tespit etmek için incelenmesi) şeklindedir.

Beyin kanserinin tedavisi nedir ?

Her bir beyin kanseri hastası için tedavi planı bireyseldir.

Tedavi planı beyin kanserinde uzman doktorlar tarafından yapılır ve tedaviler kanser türüne, beyin yerine, tümör boyutuna, hastanın yaşına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir.

Çoğu beyin kanseri için cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi başlıca tedavi kategorileridir.

Bazı beyin kanserleri cerrahlar tarafından alınamaz olarak adlandırılır, çünkü kanseri kaldırmaya teşebbüs daha fazla beyin hasarına veya ölüme neden olabilir. Bununla birlikte, bir cerrah tarafından çalışılamaz bir beyin kanseri başka bir cerrah tarafından çıkarılabilir olarak değerlendirilebilir.

Radyasyon tedavisi, tümör hücrelerinin işlevini ve çoğalmasını imkansız hale getirmek için tümöre odaklanmış yüksek enerjili radyasyon kullanarak tümör hücrelerini yok etmeye çalışır.

Kemoterapi, belirli kanser hücrelerini yok etmek için tasarlanan kimyasallar (ilaçlar) kullanarak tümör hücrelerini yok etmeye çalışır. Örneğin, bevacizumab (Avastin), glioblastomaların (glioblastoma multiforme) tedavisi için onaylanmış bir ilaçtır.

Diğer tedavi seçenekleri, hipertermi (ısı tedavileri), immünoterapi (bazı kanser hücre tiplerini öldürmeye yönelik immün hücreler) veya inflamasyonu ve beyin şişmesini azaltmak için steroidleri içerebilir.

Beyin kanseri için ev ilaçları var mı ?

Beyin kanserinin (ve diğer birçok kanserlerin) tedavisinde etkili olduğu iddialarına yol açan birçok ev ilaçları vardır. Çoğu, otlar, balık yağı ve diğer pek çok besin veya besin takviyesidir.

Çoğu, iddialarını desteklemek için çok az veya hiç araştırma verisine sahip değildir. Bu nedenle her türlü kanserde doktorunuza danışmadan alternatif ilaçlar kullanmayın.

 

 

Tedavi edilen beyin kanserinin prognozu nedir ?

Tedavi edilen beyin kanserinin sağkalımı, kanser türüne (örneğin agresif ve /veya ameliyatsız düşük dereceli), lokasyona, genel yaşa ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak değişir.

Hangi tedavi planı uygulanırsa yapılsın, beş yıl (uzun süreli sağkalım olarak kabul edilir) olan hayatta kalma oranı veya yaşam beklentisi raporları % 10’dan az ve % 32’ye kadar değişir.

Beyin kanserinden iyileşme  mümkündür, ancak gerçekçi olarak, tam iyileşme nadirdir.

Bununla birlikte, çocukların yaklaşık % 75’i beyin kanserinden beş yıldan daha uzun süre hayatta kalacaktır.

20-44 yaş grubundaki hastalarda glioblastomaların beş yıllık sağkalım oranı % 17,  55-64 yaş grubundaki hastalarda sadece % 4’tür.

Buna karşılık, aynı yaş gruplarında menenjiyomlu (benign beyin tümörü) hastalarda sırasıyla % 92 ve % 67 hayatta kalma oranları vardır.

 

Beyin kanserini önlemek mümkün müdür ?

Beyin kanserlerinin önlenmesinin bir yolu olmamasına rağmen, beyne metastaz yapmaya eğilimli olan tümörlerin erken tanısı ve tedavisi metastatik beyin tümörleri riskini azaltabilir.

Primer beyin tümörleri için olası risk faktörleri olarak aşağıdaki faktörler öne sürülmüştür: başa radyasyon, HIV enfeksiyonu ve çevresel toksinler.

Bununla birlikte, başta primer beyin kanseri olmak üzere beyin kanserini başlatan kesin sebepleri kimse bilmiyor, bu nedenle özel koruyucu önlemler bilinmiyor.

Web siteleri ve popüler basın makaleleri, cep telefonlarını kullanmama ve makrobiyotik diyetlerin ve diğer yöntemlerin beyin kanserini önlemeye yardımcı olacağını önermekle birlikte, bu iddiaları destekleyecek güvenilir bir veri bulunmamaktadır.

“Kanser Nedir ve Nasıl Korunuruz ?” makalesini de okumak isterseniz buraya buyrun.

 

 

 

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.