Calpol Şurup Prospektüsü, Calpol Süspansiyon Nedir, Ne İşe Yarar?

Calpol Şurup Prospektüsü, Calpol Süspansiyon Nedir, Ne İşe Yarar?

Calpol şurup, parasetamol maddesi içeriğiyle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. Calpol, piyasada 150 ml’lik şişede satıştadır. Bebekler ile çocuklarda hafif, orta şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır. Calpolün fiyatı 3,78 TL’dir.

Çocuk Doktoru Anıl Yeşildal, calpol şurubun parasetamol içeriği ile uygun dozda ve sıklıkta alındığında en zararsız ateş düşürücü, ağrı kesicilerden olduğunu, 1 günlük bebeğe bile kilosuna uygun dozda verilebileceğini bildiriyor.

Calpol şurup kullanımı yaş ve doz;

3 aydan küçük – Yarım ölçek (2.5 mİ)

3 ay-1 yaş arasında – Yarım-1 ölçek (2.5 – 5 mİ)

1 -6 yaş arasında – 1-2 ölçek (5-10 mİ)

Calpol’un yan etkileri nelerdir?

 1. Ciltte döküntü, kaşıntı
 2. Egzama
 3. Yüzde, dilde veya boğazda şişlik
 4. Ciltte kızarıklık
 5. Astım benzeri etkiler
 6. Nefes darlığı
 7. Bulantı
 8. Kusma
 9. İshal
 10. Karın ağrısı
 11. Baş dönmesi
 12. Uyku
 13. Kan pulcuğu
 14. Karaciğer hasarı

Calpol nerde saklanır?

Calpolü oda sıcaklığında ışık görmeyen bir yerde saklayınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayanız. Emzirme ve hamilelik döneminde doktora danışmadan calpol içmeyiniz.

Sual: Bebeğim 28 aylık, calpol şurubu süte katıp bebeğe içirebilir miyim?

CEVAP

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Erdal Erginer’in cevabı: (Süte katmayın, evde sıkmış olduğunuz meyve suyuna katıp verebilirsiniz.)

Sual: 2 aylık bebeğe calpol verilebilir mi, verilirse ne sıklıkla verilir?

CEVAP

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Emrah Can’ın cevabı: (Evet verilebilir. Dozajına, bebeğinizin kilosuna ve hastalığına göre muayene eden doktor karar vermelidir.)

Calpol Prospektüsü

CALPOL Süspansiyon 120 mg/5ml “Bebek ve çocuklar için”

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir ölçek (5 mİ), 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler:

Sorbitol çözeltisi, çilek aroması, sukroz, Nipagin M (metil parahidroksibenzoat), gliserol, Avicel rc 591, Karmoisin E 122, ksantan sakızı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

CALPOL nedir ve ne için kullanılır?

CALPOL, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 mİ’de) 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. CALPOL 150 ml’lik şişede sunulmaktadır.

CALPOL çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.

2. CALPOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALPOL’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

Eğer;

Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,

Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa

CALPOL’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer;

• Anemi (kansızlık) varsa,

• Akciğer hastalığı varsa,

• Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

• Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,

• Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

• Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,

• Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,

• Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,

• Sarı kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.

3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

CALPOL, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

CALPOL’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PANADOL’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALPOL’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

CALPOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aşırı duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

CALPOL’un diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CALPOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Mide boşalmasında gecikme yapan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

• Varfarin ve kumarın türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CALPOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

1-6 yaşa kadar: 5-10 ml (1-2 Ölçek; 120-240 mg parasetamol)

3 ay-1 yaşa kadar: 2.5-5 ml (yarım-1 ölçek) (60-120 mg parasetamol).

3 ayın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ml (yarım ölçek)’lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır. Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

6 yaşın üzerindeki çocuklar ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için ”CALPOL 6 Plus süspansiyon” önerilir.

En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60mg/kg kullanılır.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

3 aydan küçük – Yarım ölçek (2.5 ml)

3 ay-1 yaş arasında – Yarım-1 ölçek (2.5 – 5 ml)

1-6 yaş arasında – 1-2 ölçek(5-10ml)

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. CALPOL’un koyu kıvamı, ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Değişik yaş grupları:

Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için “CALPOL 6 Plus süspansiyon” önerilir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa CALPOL kullanmayınız.

Eğer CALPOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CALPOL kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. CALPOL aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

CALPOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALPOL’ u kullanmayı unutursanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALPOL’un saklanması 

CALPOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. CALPOL sulandırılmadan kullanılır.

Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan asla hiç bir ilacı kullanmayın.

Peditus Şurup Ne İşe Yarar, Fiyatı Ve Peditus Prospektüsü Tıklayınız

Bebeklerde Gaz Yapmayan Mama Markaları İçin Tıklayınız

Peditus Şurup Bebeklerde Kullanımı (Doktorlar Bilgi Veriyor) Tıklayınız

İburamin Cold İlacının Bebeklerde Kullanımı (Doktorlar Bilgi Veriyor) Tıklayınız

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz