Baş Ağrısı Neden Olur

Baş Ağrısı Neden Olur

Baş Ağrısı Nasıl Geçer, Baş Ağrısı Çeşitleri, Baş Ağrısı İlaçsız Geçer mi? , Baş Ağrısına Ne İyi Gelir, Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısının anatomisi :

Baş ağrısı sözü, başın üst kısmındaki ağrıları tanımlamak için kullanılır. Ancak bu kısımda bulunan her şeyin ağrı vermediği de bir gerçektir. Beyin dokularında his yoktur. Kafatası ve saçta da his bulunmaz. Buna karşılık kan damarları, deri, baş derisi ve beyni kaplayan zarın bir kısmı acı verebilir. Baş ağrısı birkaç şekilde olabilir. Baştaki kasların fazla kasılması, atar damarların fazla genişlemesi, beynin şişerek damarlara basınç yapması ve beyni kaplayan zarın iltihaplanması baş ağrısı yapar. Beynin şişip damarlara basınç yapması ve beyin zarının iltihaplanması son derece tehlikelidir, ne var ki bu durumlara çok seyrek rastlanır. Genel olarak geçici baş ağrılarına kasların fazla gerilmesi ve atar damarların genişlemesi yani vasol- dilation neden olur. Fakat kasların fazla gerilmesine ve atar damarların şişmesine yol açan belirli etkenler de vardır. Şimdi baş ağrılarının ve ortaya çıkma nedenlerinin üstünde duralım :

Baş Ağrısı Çeşitleri

Baş Ağrısı Neden Olur Dişlerin neden olduğu baş ağrıları :

Dişlerin neden olduğu baş ağrısı; çene, dişler veya diş etlerindeki acı yahut rahatsızlıkla başlayan ağrıdır. Bazen bir dişin çürük, iltihaplı ve benzeri olması da şiddetli baş ağrısı yapar. Fakat, çoğu zaman bu tür baş ağrısında brüksizm denilen dişleri sıkma veya gıcırdatma âdet haline gelebilir, hatta insan gece uyurken de ayrımına varmadan bunları yapabilir, bu kötü âdet de kronik yani devamlı baş ağrısına yol açar. Bu derde çare bulmak için diş hekimine değil sinir doktoruna başvurmak gerekir. Çünkü diş sıkmak veya gıcırdatmak psikolojik bir sorundur. Buna deneyimli bir sinir hekimi çare bulabilir.

Baş Ağrısı Neden Olur Göz yorgunluğunun neden olduğu baş ağrıları :

Gözlerin fazla yorulması da baş ağrısı yapabilir. Yine astigmatizm, hipermetrop gibi göz bozuklukları da şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Astigmatizmi veya hipermetrobu olan kimse saatlerce gözlerini yorarsa bunu baş ağrısı izleyebilir. Buna karşılık miyop yani uzağı

görmeme pek baş ağrısı yapmaz. Az yahut çok fazla ışıkta çalışmak, işleme, saat yapımı, onarımı gibi gözlerin cisimlere fazla yaklaşmasına sebep olan işler de kronik baş ağrısına yol açar­lar. Bu tür ağrılar aspirin gibi ilaçlarla giderile­bilir. Ancak böyle durumlarda göz hekimine baş vurmalıdır. Göz hekimi bu sorunu önleyecek önlemler alınmasını sağlayacaktır.

Baş Ağrısı Neden Olur Gürültünün neden olduğu baş ağrısı :

Her insan gürültüye bir dereceye kadar dayanabi­lir. Daha sonra rahatsız olur. Çok gürültülü müzik, satıcıların avaz avaz bağırdıkları pa­zar, çarşı gibi yerler insanda baş ağrısı yapabi­lir. Çünkü gürültüye dayanmaya çalışırken bazı kaslar iyice gerilir. Bu da kısa süre sonra baş ağrısı yapar. Bu durumda dinlenmek, hafif bir ağrı kesici, rahatsızlığı gidermek için yeterli ola­bilir.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Kahvesiz kalmanın neden olduğu baş ağrısı :

Kahvesiz kalmanın neden olduğu tür baş ağrısı genellikle atar damar genişlemesi türündendir. Bu fazla kahve içen kimselerde görülür. Böyle bir kahve tiryakisi, beş,altı saat kahvesiz kalır­sa baş ağrısı olur. Kahve içildikten kısa süre sonra bu baş ağrısı geçer.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Kan şekerinin düşmesinin neden olduğu baş ağrısı :

Kan şekerinin düşmesinin neden olduğu baş ağrısı atar damar genişlemesi türündendir. Sabah kahvaltısını pek az besinle geçiştirenler­de, protein yerine bol karbonhidratlı besinler alanlarda bu baş ağrısı gözükür. Bu tür baş ağrıla­rından şikayeti olan kimsenin yemeklerinde pro­teine önem vermesi gerekir. Yine günde üç yerine az miktarlarda 5, 6 öğün yemek yemek ve proteini ön plana almak kan şekerinin düşmesini önlediği gibi baş ağrısının kaybolmasını da sağlar.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Saman nezlesinin neden olduğu baş ağrısı :

Saman nezlesi de baş ağrısı yapabilir. Tıkanan burun veya sinüsler yüzünden şiddetli baş ağ­rıları gözükebilir. Bu arada pek çok alerjinin de baş ağrısına neden olduğu bilinmektedir. Pe­nisiline alerjisi olan kimselere bu antibiyo­tik verildiğinde şiddetli baş ağrısı görülebilir. Ayrıca koku, toz, polen, vb. gibi şeylere aler­jileri olan kimseler bu maddelerle temas et­tiklerinde şiddetli baş ağrılarından yakınırlar. Bu tür baş ağrılarını önlemek için alerji yapan mad­delerden kaçınmalıdır. Doktorlar da alerjisi olan hastalara bu konuda yardım edebilirler. Bu tür baş ağrılarının nedeni, damar genişlemesi de, kas sertleşmesi de olabilir.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Sarhoşluk baş ağrısı :

Bazı kimseler fazla iç­tikleri, sarhoş olduklarının ertesi günü şiddetli baş ağrısıyla uyanırlar. Bunun nedeni genellikle damar genişlemesidir ama ayrıca kas sertleşme­si de bu baş ağrısında rol oynayabilir. Bu tür baş ağrısında iki aspirin ve bir fincan kahve etkili olabilir. Bir süre sonra ağrı geçebilir. Ama bazı içki baş ağrıları çok serttir ve epey uzunca sü­rebilir.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Sinüs baş ağrısı :

Sinüs baş ağrılarına kas gerilmesi neden olabilir. Bu baş ağrısının iltihap­lı veya içi dolmuş sinüslerle ilgisi vardır. Fakat baş ağrısına muhakkak bu durumlar neden olmaz. Sinüsler yanakların üst kısmında ve alında kaş üstünde bulunan, solunum sistemine bağlı boş­luklardır. Genellikle bu kısımlarda sadece hava bulunur. Bazan bir soğuk algınlığı, nezle veya saman nezlesinden sonra bu kısımlar iltihapla dolabilir. Bazı hastalar bu durumda acı, sancı duymazlar. Bazıları biraz rahatsız eden bir ba­sınçtan söz ederler. Bazılarıysa dayanılmaz ağ­rılardan yakınırlar. Sinüslerdeki mikroplanma gi­derildiğinde baş ağrısı hemen yok olur.

bas-agrisi-sebepleri

1- Nevrasteni; 2-Göz hastalıkları, çürük diş, nevraljiler; 3-Diş ağrısı, nevralji, çene kemiği iltihapları, urları, kabakulak; 4-Diş ağrısı, nevralji, sinüzitler; 5-Kansızlık, nevrasteni, isteri, sara, ulrlar, damar sertleşmeleri’ beyin yumuşaması, aybaşı bozuklukları; 6-Güneş çarpması, başa gelen darbeler, yaralanma, menenjit; 7- Orta kulak iltihabı, kulakta yabancı cisimler, azı dişleri çürük ve iltihaplanmaları, beyin apsesi; 8- Göz bozuklukları, nevrasteni, menenjit, beyin apsesi, urlar;

Baş Ağrısı Neden Olur?

Yorgunluğun neden olduğu baş ağrısı :

Yor­gunluk da şiddetli baş ağrısı yapabilir. Hem çok çalıştığınız sırada başınız ağrımayabilir. Fakat boş kaldığınız anda şiddetli bir baş ağrı­sı bütün keyfinizi kaçırır. Bu tür baş ağrıla­rının nedeni damar genişlemesi de olabilir, kas sertleşmesi de. Bu tür ağrılar hafif ilaçlarla ge­çirilebilir. Ancak vücudu fazla yormak zaten za­rarlıdır. İşleri programlamak ve fazla yorgunluk­tan, bitkinlikten kaçınmak şarttır.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Yüksek tansiyonun neden olduğu baş ağrı­sı :

Yüksek tansiyonu olan kimselerde görülen baş ağrısı atar damarların durumuyla ilgilidir. Ge­nellikle baş ağrısı sabah uyanıldığında başlar. Ağrı çoğu zaman başın arkasındadır ve bir, iki saat sonra da hafifleyip geçebilir. Tansiyonu faz­la yüksek olan kimseler yattıkları yerden birden doğrulurlarsa başları şiddetle ağrımaya başlar. Yüksek tansiyonu olan kimseler doktor kontro­lü altında bulunmalıdırlar. Doktorları kan basın­cını düşürecek tedaviyi uygularken baş ağrısı da kendiliğinden kaybolur.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Zonklayan şakaklar:

Sadece şakak veya göz kısmında görülen ağrıya zonklayan şakaklar deni­lir. Bunun bir adı da «İntihar baş ağrısdır » Atar damarın genişlemesinin neden olduğu bu baş ağ­rısı migren sınıfına girer. Bu baş ağrısı daha çok erkeklerde görülür. Hem genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Baş ağrısı çok şiddetlidir. Ağ­rıyan kısma bıçak saplanıyormuş gibi olur. De­vamlı acı, zonklama vardır. Bu ağrı 15-30 dakika sürer. Hasta, rahatlayıp ağrıdan kurtulduğunu sandığı an zonklama tekrar başlar. Bu ağrının şiddetinden başını duvarlara vuran hastalar gö­rülür. Bazan bu tür ağrı kronik olur. Yani hasta yıllarca aynı dayanılmaz acıyı çekebilir. Bu ciddi baş ağrısıdır ve doktora gitmek gerekir. Bazan bu tür başağrısı kendiliğinden kaybolabilir. Bazan da bir kaç yıl kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıkar. Bu tür baş ağrısı olan hastanın doktor kont­rolünde kalması ve tedavi görmesi şarttır.

Saydığımız baş ağrıları dışında kökeni sinir­ ile ilgili olanlar da vardır. Depresyon geçiren, uykusuzluk çeken, olaylar yüzünden sinirleri sar­sılmış kimselerde baş ağrıları olabilir. Bu du­rumlarda sinjr hekimleri tedavi uygularken baş ağrılarının da geçmesini sağlarlar.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Tehlikeyi haber veren baş ağrıları :

Migren insana çok azap veren bir hastalık sayılabilir.

Diğer baş ağrıları da insanı sarsabilir, keyfini ka­çırabilir. Ama türlü ilaçlarla bunları geçirmek kabildir. Yani bu baş ağrılarından hiç biri tehlike­li sayılmaz. Fakat bazan tehlikeleri haber veren baş ağrıları da vardır. Bunlardan biriyle karşıla­şacak olan kimsenin hemen doktoruyla konuş­ması gereklidir.

Başı çarptıktan veya vurduktan sonra başla­yan ağrı. Bu ağrı, başı vurmadan, çarpmadan çok sonra da başlasa önemli olabilir.
Tuhaf, alışılmamış belirtilerle birlikte ortaya çıkan baş ağrısı. Belirtiler çok önemsiz de ol­sa doktora baş vurmalıdır. Özellikle bu belir­tiler beş duyumuzla ilgiliyse çok dikkatli dav­ranmalıdır. Yine baş ağrısını izleyen bayılma veya kafa bulanıklığını da ihmal etmemelidir.
Ortada bir neden veya etken yokken birden başlayan ağrılara dikkat etmek «arttır.
Daha önceleri hiç başı ağrımayan kimsede görülen ağrılar. Bu baş ağrıları kronik hal alırsa yani sık sık ortaya çıkarsa doktorla konuşmak çok yerinde olur.
Günlük hayatı ve çalışmaları engelleyen tür­deki baş ağrılarının nedenini öğrenmek şarttır.
Gözde, kulakta, burunda veya belirli başka bir kısımdaki sancıyla birlikte ortaya çıkan baş ağrıları ihmale gelmez. Hemen doktora baş vurulmalıdır.
Daima başın aynı kısmında beliren ağrıyla ilgilenmelidir.
Çocuklarda tekrarlayan baş ağrıları bazı has­talıklara işaret eder. Bu durumu çocuğun dok­toruyla konuşmalıdır.
Yukarıda sayılan baş ağrılarının zararsız olduğu da anlaşılabilir. Fakat bu baş ağrıları bü­yük tehlikelerin habercileri de olabilirler. Tu­haf, alışılmamış belirtilerle birlikte ortaya çıkan baş ağrısı beyinde, ameliyatla hemen alınması gereken bir uru haber verebilir. Birden ortaya çıkan bir baş ağrısı beyinde bir Anevrizma yani genişlemiş bir damar olduğunu, bu duruma hemen doktorla iletişim kurun.

Beynin zarar göreceğini, hatta ortada ölüm tehlikesi olduğunu da haber verebilir. İşte bu yüzden baş ağrılarına dikkat etmeli, bu konuda ihtiyatlı davranmalıdır.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Diğer ağrılar:

Vücuttaki diğer ağrılar ve sancılar belirli hastalıklara işaret ederler. An­cak acı, konusunda da belirttiğimiz gibi bazen ağrının yeri bambaşka bir yerdeki rahatsızlığı da haber verebilir. Vücut ağrılarının neleri haber verdiğini anlayabilmek, baş ağrılarını tanıyabilmekten zordur. Bunu bir örnekle açıklıyalım. Şid­detli bir karın ağrısına apandisit, kanlı basur, türlü ishaller, barsak tıkanması, barsak delinme­si, zehirlenmeler, fıtık ve daha başka türlü et­kenler neden olabilir.

Bu konuda ancak kesin ve doğru kararı bir doktor verebilir. Sizin barsak bozukluğunun ne­den olduğunu sandığınız ağrı aslında apandisit yüzünden de olabilir. Müshille bağırsakları temiz­lemeyi veya sıcak sutorbası, termofor koyarak ağrıyı hafifletmeyi de düşünebilirsiniz. Ama müs­hil de sıcak da apandisiti olan kimse için büyük tehlike demektir. Bunlar ölüme bile yol açabi­lir. Onun için karın ağrılarında kendi başınıza karar vermeye kalkmanız hatalı olur. Hafif veya orta derecede sancı yapan basit bir ishali evde tedaviye çalışabilirsiniz. Bir gün sonra durum düzelirse sorun kalmaz. Fakat sancı devam eder­se doktora başvurmalısınız. Sizin basit ishal san­dığınız şey bambaşka bir hastalık da olabilir. Yine karnın altı kısmındaki veya belin altında kalan kısımdaki ağrılar** yumurtalıklar, rahim ve vajinayla ilgili rahatsızlıkları belirtir. Ama, bel altı ağrıları barsak bozukluklarını da gösterir. Yine safra kesesi hastalıklarının ağrısı mideye, göğse ve sırta da vurabilir. Mide ülseri de mi­deye vurur. Böbrek hastalıklarında da sancı sırta vurur. Bu durumda hangi kısmın hasta olduğu­nu anlayabilmeniz zordur. Şiddetli ağrılarda ve­ya devam eden hafif yahut orta derecedeki ağ­rılarda doktora başvurmak sizi hem korkulardan kurtarır hem de sağlığınızı korur. Buna karşılık kas ve eklem ağrıları genellikle bulundukları yer­le ilgilidirler. Örneğin dizinizdeki bir ağrı bu ek­lemde bir şey olduğunu haber verir. Diziniz! çarpmış veya üşütmüş olabilirsiniz. Yahut bu kı­sımda romatizma, kireçlenme gibi bir durum da olabilir. Her insan kendi kendisinin doktoru ol­malıdır. Fakat bilmediği ağrıları, sancıları teşhi­se de kalkmamalıdır. Çünkü yanlış sonuca vara­bilir. Böyle durumlarda doktorunuz size yardım­cıdır.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Ağrı Kesici İlaçlar Baş AĞrısına Ne İyi Gelir

Pek çok çeşit ağrı kesici ilaç bulunmaktadır. Her yerde satılan aspirinden tutun, sadece özet reçeteyle verilen morfine kadar türlü ilaç sayılabilir. Basit bir rahatsızlığınız varsa, doktora başvurmamışsanız ağrınızı kesmek için en hafif ilacı almalısınız. Yalnız her ağrı kesicinin aynı görevi yaptığını da sanmamalısınız. Bazı ağrı kesiciler, baş ağrılarını, kas ağrılarını giderirler. Bazıları da kramp çözücü yani gevşetici ilaçlardır. Bunlar safra kesesi, böbrek sancılarına, daha yararlı olurlar. Baraljin iyi bir kramp çözücü ilaçtır. Panaljin ve Novaljin de öyle. Zaten sonlarında jin eki bulunan ilaçların çoğu kramp çözücü, gevşetici etkiye sahiptirler. Ama ayrıca panaljin gibi ilaçlar baş ağrılarına, diş ağrılarına, kas ağrıları, vb. ne de iyi gelirler. Yalnız ağrısı olan kimsenin gelişi güzel ilaçları alması hiç de doğru değildir. Hatta bu çok tehlikeli de olabilir. Ayrıca ağrısı olan yakınınıza, dostunuza, ahbabınıza ilaç tavsiye etmeye veya vermeye de kalkmayın. Çünkü her ilacın yan tesirleri vardır. Yine her bünye farklıdır. Doktorunuzun size Vermiş olduğu, ilaç ağrınıza fevkalade gelmiş olabilir. Ama bu aynı ilacın eşinize veya ahbabınıza da iyi geleceğini göstermez. Tam aksine sizin pek beğendiğiniz ilaç o kimse için zararlı da olabilir.. Her insanın vücut kimyası bir diğerininkinden farklıdır. Yine her insanın bazı organları diğerlerine oranla daha güçsüz olabilir. En önemlisi ilacı vermeye kalktığınız kimsenin alerjisi de olabilir. Onun ağrısını geçirmeye çalışırken şiddetle kaşınmaya başlamasına neden olabilirsiniz. Yahut bu ilaç yüzünden dudakları, yüzü şişebilir. Göğüs sıkışabilir, başı dönebilir ve hatta kusabilir. İşte bunun için siz doktorunuzun verdiği ağrı kesiciler kullanın. Fakat bunları eşe dosta içirmeye kalkmayın.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz