Anormal Vajinal Kanama Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

Anormal Vajinal Kanama Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

Anormal vajinal kanamaya geçmeden önce normal vajinal kanama nedir ona bakalım.

Normal vajinal kanama nedir ?

Normal vajinal kanama, kadının uterusundan her ay akan periyodik kandır. Normal (menstrüel) vajinal kanama menorası olarak da adlandırılır. Menoreye neden olan süreç menstruasyon olarak adlandırılır.

Normal vajinal kanama, siklik hormonal değişiklikler sonucunda oluşur. Yumurtalıklar, göğüsler, vücut şekli ve vücut tüyleri gibi bayan vücut özelliklerinin gelişimini kontrol eden kadın hormonlarının ana kaynağıdır.

Hormonlar ayrıca adet döngüsünü düzenler. Yumurtalık ya da over, kadınlarda üreme bezlerinden biridir. Pelviste bulunurlar, uterusun her bir tarafındadır.

Her aylık adet döngüsü sırasında, bir yumurta bir yumurtalıktan salınır. Yumurta, yumurtalıktan bir Fallop tüpü vasıtasıyla uterusa gider.

Gebelik gerçekleşmediği sürece, rahim içi mukozanın bir bölümünün dökülmesi ile sona erer ve menstrüasyona neden olur.

Gerçekten fiziksel döngünün sonu olmasına rağmen menstrüel kanamanın ilk günü tıbbi jargonun adet döngüsünün “1. günü” olarak belirlenmiştir.

Menstruasyonun gerçekleştiği döngü zamanına adet olarak geçilir. Aybaşı kanaması menstrüel döngüyü temsil eden yaklaşık dört haftalık aralıklarla oluşur.

Menarş, menstrüasyon ilk başladığı dönemdir. Menopoz, bir kadının hayatında yumurtalıkların fonksiyonu sona erdiği ve menstrüel dönemlerin durduğu zamandır.

Menapoz, 12 ay boyunca menstrüel periyotların olmaması olarak tanımlanır.

Menopoz yaş ortalaması 51 civarındadır.

Anormal vajinal kanamalar nedir ?

Anormal vajinal kanama, ay boyunca yanlış zamanda ya da uygun olmayan miktarlarda ortaya çıkan, vajinadaki kan akışıdır. Kanamanın anormal olup olmadığını ve nedeni belirlemek için  üç soru cevaplanmalıdır :

Kadın hamile mi ?
Kanamanın şekli nedir ?
Ovulasyon mu yapıyor ?

Her anormallik türü aşağıda ayrı ayrı ele alınmaktadır.

1. Hamilelik sırasında kadının anormal vajinal kanaması var mı ?

Hamilelik sırasında oluşan anormal vajinal kanamalar, hamilelikte o kadar erken ortaya çıkar ki, kadın hamile olduğunu fark etmez. Bu nedenle, yeni olan düzensiz kanamalar, bir kadının durumundan haberdar edilmeden önce bile çok erken hamileliğin bir işareti olabilir.

Hamilelik sırasında vajinal kanama, düşük veya ektopik gebelik gibi gebelik komplikasyonları ile de ilişkilendirilebilir.

2. Anormal vajinal kanamanın şekli nedir ?

Vaginal kanamanın süresi, aralığı ve miktarı kanamanın neden olduğu anormallik tipini gösterebilir.

Menstrüel kanamanın anormal bir süresi ya çok uzun süre bir kanama (hipermenor) veya bir dönemden çok kısa (hipomenore) olabilir.

Kanama aralığı çeşitli şekillerde anormal olabilir. Bir kadının menstrüel periyotları çok sık ortaya çıkabilir (polimenore) veya çok nadiren (oligomenore) meydana gelebilir. Ayrıca, süre dolaşıma göre aşırı derecede değişebilir (metroraji).

Kanama miktarı (hacim) de anormal olabilir. Bir kadın çok fazla kanama (menoraji) ya da çok az hacim (hipomenore) gösterebilir. Aşırı kanamanın menstrüasyonun beklenen zamanının dışındaki kanamayla kombine edilmesi menometroraji olarak adlandırılır.

3. Ovulasyon mu oluşuyor ?

Genellikle yumurtalık ovülasyon denilen bir süreçte her ay bir yumurta bırakır. Normal adet dönemleri için normal ovülasyon gereklidir.

Bir kadının normal adet döngüsü aralıkları, menstrüel döngüler arasındaki yarım vajinal mukus deşarjı ve göğüs hassasiyeti, sıvı tutulumu, adet krampları, sırtta ağrı ve ruh hali değişiklikleri gibi aylık belirtileri içeren belirli bir ipucu vardır.

Gerekirse, doktorlar hormon testleri (progesteron seviyesi), günlük evde vücut ısısı testleri veya nadiren rahim dokusunun bir örneğini (endometriyum biyopsisi) yaparak bir kadının normal ovulasyon yaşayıp yaşamadığına karar verir.

Öte yandan, bir kadının düzenli olarak ovülasyon yaşamadığına işaret eden durumlar, aylarca menstrüel bir süre geçirmeden düzensiz aralıklarla uzun kanamaları, menstrüel siklüsün ikinci yarısında kan progesteron düzeyini aşırı derecede düşük seviyede tutmak ve normal vücut ısısının olmamasını içermektedir.

Düzenli olarak yumurtlayan kadınlarda anormal vajinal kanamalara neden olan koşullar nelerdir ?
Düzenli olarak yumurtlayan kadınlarda anormal vajinal kanama, genellikle aşırı, sık görülen, düzensiz veya ağır kanamayı içerir. Bu semptomların her birini üreten yaygın koşullardan bazıları aşağıdadır.

Aşırı miktarda menstrual kanama (menoraji)

Menoraji adı verilen aşırı derecede menstrüel kanama ayda yaklaşık sekiz yemek kaşığı adet kanamasıdır (normal adet kanaması döngü başına iki ila sekiz yemek kaşığı arasındadır). Menorajinin en yaygın şekli, düzenli adet döngülerinde ve normal yumurtlamayla ortaya çıkan aşırı kanamadır.

Menorajinin bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereken birçok önemli nedeni vardır.

Birincisi, menoraji bir kadına aşırı duygusal sıkıntı ve ağır kramp gibi fiziksel belirtilere neden olabilir.

İkincisi, kan kaybı o kadar şiddetlidir ki tehlikeli derecede düşürülmüş kan sayımına (anemi) neden olur ve bu da tıbbi komplikasyonlara ve baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Üçüncüsü, menorajinin daha acil tedavi gerektiren tehlikeli nedenleri olabilir.

Menorajinin benign (iyi huylu) nedenleri şunlardır :

    Uterin myomlar (yumuşak kasın benign tümörleri; bu tip tümör leyomiyom olarak bilinir)
    Endometrial polipler (rahim içine çıkıntı yapan küçük iyi huylu büyüme)
    Adenomyozis (uterus kas duvarında uterin astar dokusu varlığı)
    İntrauterin cihazlar (RİA’lar)
    Yetersiz aktif tiroid fonksiyonu (hipotiroidizm)
    Otoimmün hastalık (sistemik lupus eritematozus)
    Kalıtsal kanama bozuklukları gibi kan pıhtılaşma bozuklukları
    Bazı ilaçlar, özellikle kan pıhtılaşmasına müdahale edenler

Sık görülmese de, menoraji endometriyal kanser belirtisi olabilir.

Endometriyal hiperplazi diye bilinen kanser öncesi bir durum da anormal vajinal kanamalara neden olabilir. Bu durum, 40 yaş üstü kadınlarda daha sık görülür.

Menorajinin birçok nedeni olmasına rağmen, çoğu kadında menorajinin spesifik nedeni tam bir tıbbi değerlendirmeden sonra bile bulunmamaktadır. 

Disfonksiyonel uterin kanamalı kadınlarda anormal vajinal kanamanın spesifik bir nedeni bulunmamasına rağmen, durumun ciddiyetini azaltmak için tedaviler mevcuttur.

Düzensiz vajinal kanama; Menstruel periyot çok sıktır (polimenore)

Anormal derecede sıklıkla menstrüel dönemler, cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar (Klamidya veya gonore gibi) rahimde inflamasyona neden olabilir. Bu duruma pelvik inflamatuar hastalık adı verilir.

Endometriozis nedeni bilinmeyen bir durumdur ve rahim dışındaki diğer bölgelerde uterin  dokusunun varlığına neden olur. Bu, pelvik ağrıya ve polimonereye neden olabilir. Bazen, polimenore’nın nedeni açık değildir, bu durumda kadının işlevsiz uterin kanaması olduğu söylenir.

Adet düzensizliği (metroraji)

Düzensiz menstruel periyotlar (metroraji), servikal polipler gibi benign servikal büyümelerden kaynaklanabilir. Bu büyümelerin nedeni genellikle bilinmemektedir.

Metroraji aynı zamanda uterusun enfeksiyonları (endometrit) ve doğum kontrol haplarının (oral kontraseptifler) kullanılmasına da bağlı olabilir.

Perimenopoz, menopoza yaklaşan veya periyodun başlangıcıdır. Genellikle düzensiz aralıklarla adet kanamaları ve kan akış miktarındaki değişiklikler gibi düzensiz menstrüel sikluslar ile karakterizedir. Menstrüel düzensizlikler gerçek menopozun başlangıcından (bir yıl için periyodun olmaması olarak tanımlanır) birkaç yıl geçebilir.

Adet kanının miktarı veya süresinin azalması (hipomenore)

Aşırı aktif bir tiroid fonksiyonu (hipertiroidizm) veya bazı böbrek hastalıkları hipomenoreye neden olabilir. Oral kontraseptif haplar da hipomenoreye neden olabilir. Kadınlar için, oral kontraseptif hapların alınmasının bir sonucu olarak menstrüel periyotların hafif, kısa veya hatta bulunmamasının, oral kontraseptif hapların kontraseptif etkisinin yetersiz olduğunu göstermediği bilinmelidir.

Menstrüel dönemler arasında kanama (adet kanaması)

Normal yumurtlayan kadınlar adet kanamaları arasında hafif kanama (bazen “lekelenme” olarak da geçebilirler) yaşayabilirler. Doğum öncesi doğum kontrol yöntemleri (oral kontraseptif haplar veya yamalar) ve doğum kontrolü için RİA kullanımı bazen dönemler arasında hafif kanamaya neden olabilir.

Psikolojik stres, antikoagülan ilaçlar gibi belirli ilaçlar ve hormon düzeylerindeki dalgalanmalar dönemler arasındaki hafif kanamaya neden olabilir. Düzenli olarak yumurtlamayan kadınlarda anormal adet kanamalarına veya kanamalara neden olan diğer koşullar da  kanamalara neden olabilir.

Düzenli olarak yumurtlamayan kadınlarda menopoz sonrası anormal kanama veya anormal vajinal kanama nedenleri nelerdir ?

Birçok koşul, yumurtlama için gerekli olan kadın hormonlarının düzgün işleyişine müdahale edebilir. Örneğin, birçok koşul veya durum, oligomenoreya (menstrüel sürelerin ve /veya akışın normalden daha fazla azaltılmasına) neden olabilir:

Eğer bir kadın kronik tıbbî hastalıklara sahipse veya önemli medikal ya da duygusal stres altındaysa adet dönemlerini kaybetmeye başlayabilir.

Hipotalamus olarak adlandırılan beynin belirli bir bölümünün arızalanması, oligomenore oluşturabilir.

Anoreksiya nervoza,  ciddi tıbbi sonuçların yanı sıra oligomenore ya da amenoreye (menstruel periyotların olmaması) neden olan bir yeme bozukluğudur.

Polikistik over sendromu (PCO, PCOS, POS) hormonal bir sorundur; kadınlarda adet düzensizlikleri, akne, obezite, infertilite ve aşırı kıllanma gibi çeşitli belirtilere neden olur.

Tamamıyla ovülasyon kaybına anovulasyon denir. Ovülasyon, vücudun progesteron için yeterli miktarda beslenmesini sağladığı için, anovulasyon, bir kadının hormonal dengesinin aşırı miktarda östrojen ve yeterince progesterona yöneltildiği bir durumdur.

Aşırı östrojen rahimin  büyümesini uyarır. Sonuç, uterusun mukozasının aşırı kalınlaşması sonucunda, uzun yıllar boyunca uterus kanseri öncesi veya rahim kanseri riskinin artmasına neden olur. Progesteronun yerini almak ve uygun bir hormonal denge kurmak için doktorlar düzenli aralıklarla alınacak progesteronu veya progesteronu içeren oral kontraseptifleri reçete eder. Bu tür bir tedavi, yumurtlamayan kadınlarda uterus kanseri riskini önemli ölçüde azaltır.

Uterin kanser uzun yıllar süren bir anovulasyondan kaynaklanır, çünkü uzun süren anovulasyona maruz kalan her kadının rahim kanseri oluşumunu önlemek için tedavi edilmesi gerekir.

Postmenapozal kadınlar (ard arda 12 ay veya daha fazla adet dönemi olmayan kadınlar) vajinal kanama yaşamamalıdır.

Postmenopozal kadınlarda herhangi bir vajinal kanama anormal olarak kabul edilir. Kombine östrojen ve progesteron hormonu terapisi (HRT veya HT) kullanan kadınlar, tedavinin ilk altı ayında hafif, düzensiz vajinal kanama yaşayabilir. Benzer şekilde, siklik hormon rejimi (ayda 10-12 gün süreyle oral östrojen ve progestin) alan postmenapozal kadınlar, her ay birkaç gün menstrüel periyoda benzer bazı vajinal kanamalar yaşayabilir.

Hormon tedavisi sırasında ağır veya uzun süreli vajinal kanama yaşayan postmenopozal kadınlarda daima vajinal kanamanın daha ciddi nedenlerini ortadan kaldırmak için bir doktora görünmelidir.

Postmenopozal kadınlarda vaginal kanamanın az sıklıkta ama ciddi nedenleri endometriyal kanser veya hiperplazidir (bazı durumlarda kanser öncesi rahim dokusunun aşırı büyümesi).

Hamilelikte anormal vajinal kanamalara neden olan şey nedir ?

Birçok kadın hamilelik sırasında bir miktar vajinal kanama geçirir. Bazı çalışmalar, hamile kadınların % 30’una kadar hamile kaldıklarında bir miktar vajinal kanama yaşayacaklarını göstermektedir.

Gebelik sırasında vajinal kanama, tekil gebeliklerden (bir fetüs ile gebelikten ziyade) ikizler ve diğer çoklu gebeliklerde daha sıktır.

Bazen kadınlar gebeliğin ilk iki haftasında, genellikle menstrüel periyodun beklendiği saatlerde çok az kanama yaşarlar. Bu hafif kanama bazen “implantasyon kanaması” olarak adlandırılır. Doktorlar, bu kanamanın nedenini kesin olarak bilmemekle birlikte, döllenmiş yumurtanın uterus duvarına yerleştirilmesiyle ortaya çıkabilir.

Kanama miktarı, hamilelik evresi ve ilişkili semptomlar hamilelikte vajinal kanamanın nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Hamilelikte vajinal kanama her zaman gebelikle ilgili bir problem oluşturmazken, gebelik sırasında kanaması olan kadınlar bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Hamilelikte vajinal kanamanın nedenleri düşük, plasentanın anormal bir yeri, ektopik gebelik, servikal enfeksiyon veya polip ve erken doğum eylemidir.

Kronik tıbbi durumlar ve ilaç kullanımı gebelik sırasında vajinal kanama ile ilişkili olabilir.

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal kanamanın nedeni nedir ?

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal kanama meydana gelebilir, bunların ana nedenleri ;

Cinsel ilişki sırasında vajina duvarı veya introitus (vajinaya açılan) yaralanmaları

Enfeksiyonlar (örneğin, gonore, Klamidya, maya enfeksiyonları) cinsel ilişkiden sonra vajinal kanamaya neden olabilir.

Menapoz öncesi ya da menopoz sonrası kadınlarda östrojen düzeylerinin düşmesi, vajinanın mukozanın inceltilmesi ve kolayca iltihaplanması veya enfekte olmasına neden olabilir ve bu değişiklikler cinsel ilişkiden sonra vajinal kanama ile ilişkilendirilebilir.

Serviks veya vajinal duvar üzerindeki tümörler veya polipler gibi anatomik lezyonlar, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal kanamaya neden olabilir.

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında vajinal kanama yaşayan kadınlar, kanamanın nedenini belirlemek için her zaman doktora başvurmalıdır.

Anormal vajinal kanamayı değerlendirmek için hangi tanı testleri kullanılır ?

Adet düzensizliği olan bir kadın tiroid, meme ve pelvik alan üzerinde özel bir vurgu ile fizik muayene gerektirir. Pelvik muayene sırasında, doktor rahim veya yumurtalıklarda servikal polip veya olağandışı kitleler bulmaya çalışır.

Servikal kanseri ekarte etmek için bir Pap smear da yapılır. Pap smear elde edilirken, örnekler serviksten alınarak klamidya veya gonore gibi enfeksiyonların varlığı test edilebilir.

Kadın premenopozal ise gebelik testi rutin bir işlemdir.

Aşırı kan kaybından kaynaklanan düşük kan sayımını (anemi) ekarte etmek için kan sayımı yapılabilir.

Hastanın (veya ailesinin) tıbbi geçmişi veya fizik muayenesinde bulunan bir şey bir doktor şüphesini doğarsa, bazı kan pıhtılaşma bozukluklarını gidermeye yönelik testler yapılabilir.

Bazen tiroid fonksiyonlarını, karaciğer fonksiyonlarını veya böbrek fonksiyonu anormalliklerini değerlendirmek için bir kan örneği test edilir.

Kadının yumurtladığını doğrulamak için progesteron seviyeleri veya günlük vücut ısısı grafikleri için bir kan testi önerilebilir.

Doktor, menopoz gibi yumurtalıkların başarısız olduğundan şüphelenirse, follikül uyarıcı hormonun (FSH) kan seviyeleri test edilebilir.

Eğer doktor polikistik over’den şüpheleniyorsa veya aşırı kıllanma varsa ek kan hormonu testleri yapılır.

Pelvik ultrason genellikle kadının tıbbi öyküsüne ve pelvik muayene esasına göre yapılır.

Bir kadın, 40 yaşın üzerindeyse tıbbi tedaviye yeterli tepki vermezse veya dönemleri arasında kalıcı vajinal kanama varsa, rahim mukozasının bir örneği (endometriyal örnekleme veya endometrial biyopsi olarak adlandırılır) sıklıkla analiz edilir. Endometriyal örnekleme, rahimde kanser veya kanser önermeye yardımcı olur veya bir kadının ovülasyona uğramadığından şüphelenebilir.

Düzensiz vajinal kanama nasıl tedavi edilir ?

Düzensiz vajinal kanama tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Neden belirlendikten sonra, doktor tedavinin gerçekten gerekli olup olmadığına karar verir.

Bazen, tehlikeli nedenlerin ortadan kaldırılması ve düzensiz vajinal kanamanın kadınları ilaç veya tedaviyi garanti altına almaya yetecek kadar rahatsız etmediğini belirlemek için tek gereksinim vardır.

Tiroid, karaciğer, böbrek veya kan pıhtılaşma sorunları keşfedilirse, tedavi bu koşullara yönlendirilir.

Düzensiz vajinal kanamanın tedavisinde kullanılan ilaçlar nedene bağlıdır. Örnekler aşağıda açıklanmıştır:

Kanamanın nedeni ovulasyon eksikliğiyse (anovulasyon) doktorlar düzenli aralıklarla alınması gereken progesteronu veya uygun bir hormonal denge elde etmek için progesteron içeren oral kontraseptifleri reçete edebilir. Bu tür bir tedavi, yumurtlamayan kadınlarda uterus kanseri riskini önemli ölçüde azaltır.

Düzensiz vajinal kanamanın nedeni uterusun mukozasında kanser öncesi bir değişiklik olduğu takdirde, ameliyattan kaçınmak için prekanseröz uterin mukoza dokularının oluşumunu azaltmak için progesteron ilaçları reçete edilebilir.

Bir kadın altı aydan daha kısa bir süre kan kaybetmemişse ve düzensiz kanaması varsa, neden menopoza yaklaşıyor olabilir. Bu geçiş sırasında, kadınlara menapoz uygulanana kadar (12 ay olarak menstrüel bir dönem tanımlanana kadar) kontrasepsiyon sağlamak için daha düzenli bir kanama kalıbı oluşturmak için bazen oral kontraseptif verilir ve sıcak basmaları hafifletir.

Düzensiz kanamasının nedeni olarak menopoza girdiği belirlenen bir kadın, rahatsız edici semptomları varsa menopoz danışmanlığı alabilir.

Düzensiz vajinal kanamanın nedeni polip veya diğer iyi huylu büyümeler ise, bazen ilaçla tedavi edilemeyecekleri için kanamayı kontrol altına almak için cerrahi olarak çıkarılırlar.

Kanamanın nedeni enfeksiyon ise, antibiyotikler gereklidir.

Hamilelik sırasında kanama, bir kadın doğum uzmanının derhal değerlendirmesi gerekir. Endometriozis ilaçlar ve /veya cerrahi (laparoskopi gibi) ile tedavi edilebilir.

Bazen, aşırı kanamanın nedeni, testin tamamlanmasından sonra (işlevsiz uterin kanama) belirgin değildir. Bu gibi durumlarda, oral kontraseptifler döngü kontrolünü iyileştirebilir ve kanamayı azaltabilir.

Kanama aşırı ise ve ilaçla kontrol edilemiyorsa, dilasyon ve küretaj (DC) adı verilen cerrahi bir prosedür gerekli olabilir. Aşırı kanamanın hafifletilmesine ek olarak, DC, uterusun astar anormalliklerini ek bilgi için analiz edebilen doku sağlar.

Bazen, hormonal ilaçlar aşırı kanamayı kontrol edemediğinde histerektomi gereklidir. Bununla birlikte, nedeni kanser öncesi veya kanserli olmadıkça, bu ameliyat sadece diğer çözümler denendikten sonra bir seçenek olmalıdır.

Düzensiz vajinal kanamanın bazı tiplerini tedavi etmek için birçok yeni prosedür geliştirilmektedir. Örneğin, kanamaya katılan kan damarlarını seçici olarak bloke eden teknikleri değerlendirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu yeni yöntemler bazı hastalar için daha karmaşık seçenekler olabilir ve daha fazla değerlendirildiğinde muhtemelen daha yaygın hale gelecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz