Akut Lösemilerde Tedavi

Akut Lösemilerde Tedavi

AKUT LÖSEMİLERDE TEDAVİ: Akut lenfoblastik lösemilerde çeşitli tedavi programları uygulanmaktadır. Burada yalnız birini vereceğiz. Kısaca VAMP denilen tedavi programında “Vinkristin”, “Ametopterin””G Merkaptopürin” ve “Prednizon” adlı dört ilaç belli bir program içinde kullanılmaktadır. Vinkristin haftada bir kez damar içine yapılır. Amatopterin dört günde bir kez damar içine yapılır. 6-Merkaptopürin ve predinzon her gün ağızdan alınır. Bu tedavi, hastanın kan tablosu düzelene dek sürdürülür. Kan tablosu düzeldikten sonra, aynı tedavi birer hafta aralıkla onar günlük altı programla sürdürülür.

Tedavi sırasında haftada iki kez hastanın kam sayılmalıdır. Eğer akyuvarların “Blast” denilen genç biçimleri kan dolaşımında yok edilirlerse, tedavi kesilir. Bu durumda hasta “Remisyon”a girmiş demektir. Remisyon geçici bir süre için iyileşmedir. Çok az vakalarda hayat boyu süren remisyonlar görülebilir, yani tam iyileşme olur. Akut mieloblastik lösemilerde değişik bir tedavi programı uygulanmaktadır. Önce bir iyileştirme -hücum tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi, beşer günlük programlarla aralardaki beşer günlük dinlenmeleri içerir. İlk gün “Donomisin” damar içine verilir. “Sitozin arabinozid” beş gün boyunca her gün damar içine uygulanır. Daha sonra beş günlük bir tedavisiz dinlenme dönemine girilir. Sonra aynı tedavi yinelenir. Kan tablosu düzeldiğinde “iyileşmeyi sağlamlaştırıcı tedavi” denilen ikinci bir programa başlanır. Bu programda, haftada bir kez ağız yoluyla ‘Metotreksat” ve her gün yine ağızdan “6-Mer-koptopürin” verilir. Bir süre sonra “Sürdürme tedavisi”ne başlanır. Bu tedavi ya sağlamlaştırıcı tedavinin aynı olarak ya da haftada bir kez BCG aşısı biçiminde uygulanır. BCG (verem) Akut lösemiler. Lösemi hastasının kemik iliği (sol üstj ve kan hücreleri [alt). Lösemili hücrelerin enjektöre

alınması (sağ iistj ve virüs sayımı (alt).

aşısı, vücudun bağışıklık sistemini kamçılayarak tedaviye katkıda bulunmaktadır. Lösemik hücreler bazen merkezi sinir sistemini de sararlar. Kana verilen ilaçlar merkezi sinir sistemine yeterince geçemediklerinden, buraya gizlenen lösemik hücreler ilacın etkisinden kurtulurlar. Bu gibi durumlarda omurilikten “Metotreksal” denilen ilaç verilir ya da ışın tedavisi uygulanır.

Lösemilerde yukarıda saydığımız tedavilere ek olarak başka destekleyici tedaviler de uygulanmaktadır. Bu tedaviler hastanın kan tablosundaki bozuklukların dışarıdan verilen kanla kısmen düzeltilmesini de içermektedir. Hastadaki trombo-sit azlığım ya da anemiyi, konsantre (yoğunlaştırılmış) trombosit, konsantre alyuvar ya da kan nakilleriyle düzeltme yoluna gidilir. Hastada gelişen infeksiyonlara karşı etkili bir antibiyotik tedavisi uygulanır.

Lösemiler günümüzde can alıcı hastalık olma özelliklerini korumaktadırlar. Ancak uygulanacak olan etkin bir tedavi programı, hastaların yaşamını uzatmakta ve rahatlatmaktadır. Kimi hastalar tedaviyle tam olarak iyileştiklerine göre gelecek ümit vericidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz