Aile Planlaması

Aile Planlaması

Aile Planlaması

                Aile planlaması; ailelerin istedikleri zaman bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. Bu hizmet ailedeki kişi sayısını sınırlandırma anlamı ta­şımaz. Çocuk yapmada aileler, tamamen serbest olup, kendi iradeleri ile istedikleri, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilirler. bahis siteleri

Amaçları:

              Aile planlaması çalışmalarının amaçlan şunlardır:

  • Topluma, ailelere (kadın ve erkeğe birlikte) etkin gebeliği önleme yön­temleri hakkında bilgi vermek ve bu konuda gerekli eğitimi yapıp uygu­lama olanaklarını sağlamaktır.
  • Sık doğum yapmak annenin sağlığını bozan bir olaydır. En sağlıklı an­nenin bile iki gebeliği arasında iki yıllık bir süre olmalıdır. Yani bir be­beğin doğumundan sonra iki yıl gebe kalınmamalıdır. Ancak o zaman, anne geçirdiği gebeliğin etkisinden kurtulup normale döner. Unutulma­malıdır ki, eğer anne kansız ya da başka bir hastalığı varsa bu gebelik aralığı iki yıldan da uzun olmalıdır. Öyle ise aile planlaması, gebelik aralığını ayarlamak amacı ile kullanılan en iyi yoldur.
  • Çok sayıda doğum yapmak da anne sağlığını bozan bir olaydır. Yapılan incelemelere göre üçüncü doğumdan sonra gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar artmaktadır. Hele beşinci doğumdan sonra bu daha da tehlikeli bir hal alır, anne ve bebeğin ölüm riski çok artar, öyle ise aşırı doğurganlığı önleyerek, anne sağlığını korumak için de aile planlaması yöntemlerinin uygulanmasına gerek vardır.
  • Ailedeki çocuk sayısı çok fazla olmazsa anne-baba bu çocuklara yete­rince zaman ayırıp maddî – manevi gereksinimlerini daha iyi bir biçimde karşılayabilirler. Bunun anlamı topluma bedenen – ruhen sağlıklı çocuk­ların yetiştirilmesidir. Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması ile bu amaca da ulaşılır.
  • İstenmeyen gebelikler çoğu kez, isteyerek yapılan düşükle sonlandırılır- lar. Düşük yapma kadın sağlığı açısından son derece tehlikelidir, kadını ölüme bile götürebilir. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesinde de aile planlaması yöntemlerinin kullanılması en sağlıklı yoldur.
  • Hızlı nüfus artışını azaltarak toplumumuzun sağlıklı, mutlu, iyi eğitil­miş ve ekonomik olanakları yeterli kişilerden oluşmasını sağlamaktır.
  • Aile planlaması çalışmalarının diğer bir amacı da çocuk sahibi olamayan ailelere yardım etmek, yol göstermektir.

                    Türkiye’de 1,4,1965 yıl ve 557 Sayılı Yasa ile aile planlaması çalışmaları başlamış,665 Sayılı Yasa ile Nüfus Planlaması GENEL müdürlüğü kurulmuştur.

                    Ana Çocuk sağlığının ayrılmaz bir bölümü olan aile planlaması çalışmaları en etkin ve modern  gebeliği önleme yöntemleri ile ilgili eğitim ve uygulamaları,ülkenin en güç ulaşılan yerlerine kadar ulaştırmayı amaçlamıştır. bahis siteleri

Aile Planlaması1

Aile Planlaması1

                    Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki aileler, gebeliği önleme yön­temi kullanmağa karşı değillerdir. 1978 de yapılan bir araştırmaya göre ül­kemizde üreme çağındaki ailelerin % 50 si aile planlaması yöntemi kullanı­yorlar. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu geri çekme, vajinal yıkama, vajinal fitil gibi etkisiz ya da etki derecesi son derece sınırlı olan gebeliği önleme yöntemleri kullanıyorlardı.

                   O halde, ülkemizde aile planlaması çalışmalarının başarılı olması için şu üç noktaya önem vermek gerekir:

  • Aileler, etkin gebelik önleyici (kontraseptif) yöntemler konusunda yete­rince eğitilmelidirler,
  • Etkin kontraseptif yöntemlerin uygulama koşulları (personel-araç-ge­reç, v.s.) ülkenin en uç, ulaşılması güç yerine kadar iyi bir sağlık örgüt­lenme sistemi içinde götürülmelidir,
  • Aile planlaması hizmetleri, ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır, öyle ise, bu hizmetler halka, yurt düzeyinde yaygın bir sağlık örgütü içinde, diğer sağlık hizmetleri ile birleştirilmiş (integre) bir biçimde verilmelidir.

                   Aile planlaması hizmetlerinde de diğer tüm AÇS hizmetlerinde olduğu gibi ebe; hemşire ve sağlık ekibinin en önemli ve etkin elemanıdır.

Bu hizmeti iyi yapabilmek için ön koşul konu ile ilgili eksiksiz bilgiye sahip olmaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: ,

Yorum Yaz