Ağrı nedir ?

  • Genel Sağlık
  • Ağrı nedir ? için yorumlar kapalı
  • 1.524 kez görüntülendi

Ağrı nedir ?

Ağrı nedir?

Tanım: Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneğine göre “Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte seyreden, hastanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan, emosyonal ve sensoryal bir duygudur”.

Sınıflandırma:
Süresine göre
Akut ağrı: Ameliyat sonrası ve travma ağrısı
Kronik ağrı: 3-6 aydan uzun süreli kanser ağrısı, nöropatik ağrı vb.
Etyolojisine göre
Kanser ağrısı
Artritik ağrı
Postherpetik nevralji
Ameliyat sonrası ağrı
Orak hücre anemisine bağlı ağrı vd.
Somatik Ağrı: Ani, keskin, iyi lokalize; travma, kırık, çıkık
Visseral Ağrı: Künt, yavaş karakterlidir. İç organ kaynaklıdır. Zor lokalize edilir.
Sempatik Ağrı:Yanma hissi, ekstremitelerde trofik bozukluklarla karakterizedir.
Mekanizmasına göre
Nosiseptif Ağrı
Somatik Ağrı: Ani, keskin, iyi lokalize; travma, kırık, çıkık
Visseral Ağrı: Künt, yavaş karakterlidir. İç organ kaynaklıdır. Zor lokalize edilir.
Nöropatik Ağrı: disk hernisi, diabetik nöropati
Psikojenik Ağrı
Ağrı bölgesine göre
Baş ağrısı
Boyun ağrısı
Bel ağrısı
Pelvik ağrı

Ağrı Değerlendirmesi:
Ağrı son derece subjektif bir algılama olup, kişisel, kültürel, etnik ve psikolojik faktörlerden etkilenir. Ölçümünde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir:
Tek boyutlu yöntemler
Kategori skalaları: Hastadan ağrı şiddetini tanımlayan sözcüğü seçmesi istenir.
Sayısal skalalar (NRS-Nümerik değerlendirme skalası): Hastalara ağrı şiddetine 0-10 ya da 0-100 arasında not vermesi istenir.
Görsel analog skala (VAS): Hasta bir ucu hiç ağrı olmayan, diğer ucu ise dayanılamayacak kadar şiddetli ağrıyı ifade eden 10 cm’lik bir çizgi üzerinde ağrısının şiddetini işaretler.
Çok boyutlu yöntemler: Ağrıyı duyusal, affektif ve şiddet açısından değerlendiren yöntemlerdir. Örnek olarak McGill Ağrı Anketi, West Haven Ağrı Sorgulama Formu, Kısa ağrı sorgulama formu sayılabilir.

Tedavi:
Nedene yönelik tedavi ağrı tedavisinin öncelikli yaklaşımı olmalıdır. Ancak nedene yönelik tedavi sürerken ağrının giderilmesi de gereklidir. Tedavi yöntemleri:
Farmakolojik yaklaşımlar: Ağrı kesiciler
Fiziksel yöntemler: Sıcak uygulama, soğuk uygulama, masaj, bası ve vibrasyon, egzersiz, pozisyon değiştirme, immobilizasyon
İnvazif yöntemler: Bloklar
Cerrahi yöntemler
Psikososyal yöntemler: Kognitif ve davranışsal yaklaşımlar, relaksasyon, hipnoz, kognitif yansıtma ve şekillendirme, hasta eğitimi, psikoterapi

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.